Městská policie Říčany

1. 2. 2019

Městská policie radí a informuje

 

Z knihy událostí

15. prosince, 00.18   

Neobvyklý jízdní styl řidiče vozidla Ford zaujal strážníky v ulici Říčanská. Vozidlu navíc chybí na registrační značce nálepka technické kontroly. Strážníci řidiče vozidla zastavují a zjišťují, že ve vozidle je více osob. Již při prvotním kontaktu s řidičem je z jeho dechu cítit alkohol, proto je provedena orientační dechová zkouška. Výsledek je pozitivní s hodnotou 1.28 promile. Spolujezdci uvádějí, že řidič měl nedávno narozeniny a dnešní den se rozhodli tuto životní událost společně oslavit. Řidič strážníkům přiznává požití alkoholu. Na místo je přivolána Policie ČR, které byl řidič předán k provedení dalších úkonů a opatření. Na celé události bylo nejvíce zarážející, že všichni ostatní spolujezdci vlastnili řidičské oprávnění a nebyli pod vlivem alkoholu.

 

16. prosince, 00.59

Operátor městského kamerového dohlížecího systému si všímá podezřelého chování osoby v nádražním rondelu, typického pro sprejování graffiti. Zanedlouho se k této osobě připojuje druhá osoba a společně opouští prostory rondelu. Hlídka strážníků je nedaleko, provádí zde kontrolní hlídkovou činnost. Osoby jsou zadrženy v ulici Kamenická nad rondelem, jelikož jsou důvodně podezřelé ze spáchání trestného činu. Operátor kamerového systému se nemýlil. Osoba, které provedla nástřik graffiti, má stále na rukou rukavice a je potřísněna černou barvou. Osoby se k činnosti sprejování doznávají: jedna osoba provedla nástřik graffiti a druhá hlídala okolí. Následně je v prostoru rondelu nalezen čerstvý nápis. Dalším šetřením strážníci zjišťují, že obě osoby jsou pod vlivem omamných a psychotropních látek, jedna ze zadržených osob má u sebe v sáčku nezjištěné množství drogy. Obě osoby jsou strážníky omezeny na osobní svobodě a na místo je přivolána Policie ČR, která si převzala událost k dořešení.

23. prosince, 00.36

Při kontrolní činnosti v ulici Černokostelecká míjí strážníky v protisměru jedoucí vozidlo Škoda. Vozidlo je na první pohled technicky nezpůsobilé pro provoz na pozemních komunikacích, jelikož na straně spolujezdce visí zpětné zrcátko, nárazník je uchycen drátem a visí nebezpečně nad vozovkou, vozidlu nefunguje předepsané vnější osvětlení, ale i jiné závady jsou důvodem k zastavení řidiče a jeho kontroly. Zjištěné technické nedostatky na vozidle a chování řidiče, přivádějí strážníky k domnění, že řidič je pod vlivem alkoholu. Toto potvrzuje provedená orientační dechová zkouška s výsledkem 1.01 promile a přiznání, že před jízdou řidič vypil několik alkoholických nápojů. Strážníci na místo přivolávají Policii ČR, které předávají celou událost k dořešení.

 

1. ledna, 05.32

Strážníci společně s policisty pátrají po osobě, která chce spáchat sebevraždu. Osoba je známa jako uživatel omamných a psychotropních látek a dle dostupných informací se pohybuje na území města ve vozidle Škoda. Autohlídka strážníků si v brzkých ranních hodinách všímá vozidla jedoucího od Pacova do Říčan. Hlídka zjišťuje, že se jedná o vozidlo a osobu, po které je vyhlášeno pátrání. Strážníci se pokouší vozidlo zastavit, ale osoba na výzvy nereaguje. Strážníci jsou nuceni vozidlo předjet v ulici Černokostelecká a zablokovat jej tak, aby nemohlo pokračovat v další jízdě. Přes zákonné výzvy strážníků se osoba stále pokouší místo opustit, vozidlem manévruje a to i pod hrozbou použití donucovacích prostředků ze strany strážníků.  Osoba je nakonec z vozidla za použití donucovacích prostředků vytažena. Vytažení se ale brání, je agresivní a klade aktivní odpor. Při provádění zákroku vůči agresivní osobě dochází i k lehkému zranění strážníků. Na místo je přivolána Policie ČR, která osobu zadržuje a provádí nezbytné úkony k ověření její totožnosti. Při provádění převozu na Polici ČR je osoba opětovně agresivní a to do takové míry, že strážníci i policisté jsou nuceni opětovně použít donucovací prostředky. Osoba byla předána Polici ČR k provedení dalších úkonů a opatření.

 

 4. ledna, 21.56

Policie ČR žádá o prověření oznámení v ulici Černokostelecká. Zde se má pohybovat muž pod vlivem alkoholu. Strážníci muže nacházejí společně s oznamovatelkou, která vyrozuměla policii. Žena uvádí, že pohledem z okna viděla muže, který šel po chodníku, muž náhle zavrávoral a spadl z chodníku do silnice, kdy vlivem pádu se udeřil do hlavy. Oznamovatelka vyběhla ven a muže ze silnice vlastními silami odtáhla a zavolala na policii. Strážníci na místo přivolávají zdravotnickou záchrannou službu, jelikož muž zprvu nekomunikuje. Z muže je cítit alkohol a nemá žádné viditelné zranění. Do příjezdu záchranářů je muži poskytnuta izotermická folie k udržení teplotního komfortu. Následným provedeným vyšetřením je zdravotníky zjištěno, že muž neutrpěl žádné zranění a je v pořádku. Muž je převezen na Policii ČR ke zjištění totožnosti. Následně se daří kontaktovat rodinného příslušníka, který si muže převzal do péče.

 

6. ledna, 01.05

V ulici Rýdlova na sebe strážníky upozorňuje nepravidelnou a nestandartní jízdou řidič vozidla. Strážníci jej zastavují a kontrolují. Při kontrole je zjištěno, že řidič je pravděpodobně pod vlivem alkoholu. Domněnka strážníků je potvrzena provedenou orientační dechovou zkouškou, která je pozitivní s výsledkem 1.13 promile. Celá událost je strážníky předána Policii ČR k provedení dalších úkonů a opatření.

Jindřich Joch

zástupce vedoucího Městské policie Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena