Městská policie Říčany

29. 3. 2019

Městská policie radí a informuje

 

Z knihy událostí

16. února, 04.03

Při kontrolní hlídkové činnosti si strážníci všímají v ulici Černokostelecká řidiče vozidla Mercedes, který se dopouští přestupkového jednání. Řidič je zastaven a vyzván k předložení dokladů potřebných k řízení vozidla. Řidič potřebné doklady strážníkům na výzvu předkládá, ale k předložení řidičského průkazu sděluje, že jej u sebe nemá. Při komunikaci s řidičem strážníci nabývají dojmu, že požil před jízdou nebo během jízdy alkoholický nápoj, proto je provedena orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu. Zkouška je pozitivní a to v hodnotě 0.95 promile. Při následné kontrole dokladů vychází najevo, že řidič má uložen platný zákaz řízení motorových vozidel do roku 2020. Na místo je strážníky přivolána Policie ČR, které byla celá událost předána k dořešení, jelikož řidič je důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu.

 

23. února, 21.57 

Nejistá jízda řidiče motorového vozidla Mazda zaujala strážníky v ulici Škroupova. Řidič při jízdě najíždí ke středu vozovky. Strážníci přistupují ke kontrole, jelikož nabývají dojmu, že vozidlo je řízeno pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Když řidič za sebou spatří služební vůz strážníků, přidává a snaží se ujet. Na výzvy k zastavení vozidla nereaguje a páchá při své rychlé a bezohledné jízdě další přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu. Po krátkém pronásledování řidič zastavuje v ulici Blahoslavova, zde zanechává své vozidlo. Na strážníky nečeká a z místa utíká. Hlídka strážníků řidiče pronásleduje. Na zákonné výzvy k zastavení se, nereaguje. Zanedlouho je řidič dostižen a za pomoci donucovacích prostředků strážníkem sveden k zemi, omezen v pohybu a jsou mu nasazena služební pouta. Na místo následně přijíždí i hlídka Policie ČR, která byla o události informována. Je zjištěna totožnost řidiče a provedena orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu s pozitivním výsledkem v hodnotě 0.83 promile. Řidič byl následně převezen k provedení dalších úkonů a opatření na Policii ČR.

 

7. března, 20.00

Seniorka oznamuje strážníkům podezření, že její manžel nakoupil předražené a pravděpodobně kradené zboží od neznámého muže v ulici Smiřických. Neznámý muž, manžela k získání hotovosti za zboží dokonce převezl do místa bydliště, aby mohl zboží zaplatit. Strážníci zjišťují, že předmětem koupě je například zastřihovač vousů, hodinky, parfémy a jiné věci, za které senior zaplatil tři tisíce korun. Strážníkům se daří získat přibližný popis muže a to včetně popisu vozidla, kterým se má po městě pohybovat. Zanedlouho od této události je shodou okolností strážníky přijat telefonický dotaz od recepční hotelu umístěného na Černokostelecké ulici, zda může ubytovat osobu na základě dokumentu o odcizení občanského průkazu. Při řešení tohoto dotazu, vychází najevo, že popis muže, který se chce v hotelu ubytovat, se shoduje s možným prodejcem pravděpodobně kradeného zboží. Jelikož hlídka strážníků provádí stále šetření, je do hotelu vyslána hlídka Policie ČR. Muže se však zastihnout nepodaří. Do hotelu se následně dostavují i strážníci ke zjištění skutečného stavu věci. Zde je zjištěno, že popis muže se opravdu shoduje a je tak získána jeho totožnost. Veškeré poznatky jsou předány Policii ČR k dalšímu šetření.

 

10. března, 12.25

Na základě telefonického oznámení občana strážníci prověřují únik provozních kapalin z motorového vozidla na ulici Mírová v Pacově. Strážníci po příjezdu na místo zjišťují, že oznámení se zakládá na pravdě a na komunikaci je zjištěna probarvená stopa po ropných produktech o velikosti několika desítek metrů čtverečních. Ropný produkt je značně rozředěný dešťovou vodou, jelikož pršelo. Pneumatikami projíždějících vozidel byly vytvořeny stopy v celé délce ulice Mírová. Strážníci dále zjišťují, že se jedná pravděpodobně o motorový olej, který vytekl ze zaparkovaného automobilu, odstaveného v ulici. Dalším šetřením strážníci zjišťují, že vozidlo pozbylo platnosti technické kontroly, je zjištěn majitel vozidla, který tvrdí, že vozidlo je určeno k likvidaci, kam mělo být odvezeno následující den. Jelikož dešťová voda olej splachuje do kanalizační vpusti dešťové kanalizace a olejový film byl zjištěn i na hladině sousedící vodní nádrže, je na místo přivolání Hasičský záchranný sbor, k odborné neutralizaci bezprostředního okolí vozidla a posouzení celkového stavu věci. Hasiči následně sdělují, že nehrozí bezprostřední ohrožení životního prostředí. Celá událost byla strážníky zadokumentována a následně předána k dořešení příslušnému odboru městského úřadu. 

Jindřich Joch

zástupce vedoucího Městské policie Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena