Městská policie Říčany

3. 5. 2019

Městská policie radí a informuje

Městská policie Říčany na dětském hřišti

PV rámci zvýšení bezpečnosti na dětských hřištích budou nově strážníci provádět preventivní kontrolu se zaměřením na ostré předměty z kovu, u kterých může nastat riziko poranění dětí. Kontrola bude prováděna pomocí detektoru kovů, který mají možnost v rámci nového vybavení strážníci používat. Kontroly se budou zaměřovat zejména na pískoviště, okolí laviček a herních prvků. Z praxe se může jednat o uvolněný spojovací materiál herních prvků, dále sponky, kovové předměty z hraček a vše ostatní. Kontrola je zaměřená i na riziko injekčních stříkaček, jehel a jiných podobných věcí, které zde mohou zůstat po návštěvě rizikových nebo závadových osob. Nová činnost strážníků, která má za účel ještě více zvýšit bezpečnost na dětských hřištích, je v součinnosti s oddělením technické správy městského úřadu v Říčanech. Zaměstnanci oddělení technické správy primárně provádí pravidelnou kontrolu dětských hřišť spojenou s jeho údržbou, kontrolou pískoviště včetně dalších činností s ohledem na bezpečné užívání těchto zařízení. Hlavním cílem této nové činnosti strážníků je prevence. Naštěstí v Říčanech není zaznamenána větší problematika s návštěvou rizikových nebo závadových osob na dětských hřištích.  Z praxe jiných měst, kde již tato činnost probíhá, přináší větší pocit bezpečí a častější pohyb strážníků v daných místech. Samozřejmě je potřeba vždy dbát nutné opatrnosti a přesvědčit se, zda si děti hrají v bezpečném prostoru. Návštěvníky hřišť i ostatní vyzýváme, pokud máte pochybnosti, že se v prostorách hřiště zdržovala, nebo právě nachází riziková nebo závadová osoba, neváhejte nás kontaktovat. Strážníci oznámení prověří včetně kontroly, zda se v místě nenacházejí nebezpečné předměty. Kontrolní činnost bude prováděna i v dalších místech, například v parcích, nebo i na základě oznámení občanů v případě, že je v místě předpoklad nebezpečných předmětů. Díky této činnosti se bezpečnost na dětských hřištích ale i jinde posune ještě o stupínek výš.

Václav Řezáč,

vedoucí Městské policie Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena