Městská policie Říčany

31. 5. 2019

Městská policie radí a informuje

Městská policie Říčany na dětském hřišti

20. dubna, 17.35

Při kontrolní a hlídkové činnosti si hlídka strážníků všímá hustého černého kouře nad areálem obchodního centra v ulici Barákova. Strážníci informaci o rozsáhlém požáru předávají hasičskému záchrannému sboru. Následně již společně s hasiči zjišťují, že se jedná o požár střechy mateřské školy, která se nachází uvnitř areálu. Strážníci společně se všemi složkami integrovaného záchranného systému evakuují osoby, vymezují bezpečný prostor a usměrňují v místě dopravu vozidel, tak aby zásah všech složek probíhal bez komplikací.

25. dubna, 09.36

Na základě telefonického oznámení strážníci prověřují dopravní nehodu osobního vozidla v ulici Jizerská. Na místě se nachází osobní vozidlo Škoda, jehož řidič narazil do postranní betonové zídky, kterou poškodil. Již při prvotním kontaktu je viditelné, že řidič před jízdou požil alkoholický nápoj a jeví známky opilosti. Na výzvu k podrobení se orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu řidič toto odmítá. Dále je zjištěno, že řidič vozidla nevlastnil nikdy řidičské oprávnění a má vysloven platný zákaz řízení všech motorových vozidel až do roku 2024. Řidič byl strážníky předán na místě Policii ČR k provedení dalších opatření.

 

1. května, 15.00

Městský kamerový dohlížecí systém pomáhá. Strážníci řeší znečištění komunikace a majetku města Říčany rozlitou bílou barvou, kdy bílá skvrna barvy a stopa rozlití začíná v ulici K Podjezdu. Stopa pokračuje takřka celým městem a končí v ulici Žižkova. Zde strážníci v kontejneru na směsný odpad nacházejí prasklý plastový kýbl bílé malířské barvy. Vyhodnocením záznamu městského kamerového dohlížecího systému bylo zjištěno časové rozmezí, kdy ke znečištění došlo. Strážníkům se díky rozmístění kamerových bodů po městě daří identifikovat pravděpodobného pachatele znečištění. Následným dotazem v jednom z obchodních řetězců v ulici Černokostelecká je zjištěno, že nalezená barva je v sortimentu zboží nabízeném v obchodě. Dále byl proveden dotaz do interního pokladního systému na pokladní doklad a prodej stejného typu malířské barvy. Díky pokladnímu systému a záznamu interního kamerového systému obchodního řetězce v prostoru pokladen je osoba jednoznačně identifikována. Hlídka strážníků osobu kontaktuje v místě bydliště, kdy osoba uvádí, že zakoupila malířskou barvu a na nákupním košíku ji odvážela domů. V ulici K podjezdu se kolečko vozíku zaseklo, vozík se z kopce převrhl a kbelík s barvou praskl. Poté jej naložila zpět na vozík a pokračovala v cestě do místa bydliště, kdy v průběhu cesty v podstatě již prázdný kbelík vyhodila do kontejneru na směsný odpad. Osoba si neuvědomila, že tímto jednáním znečišťuje pozemní komunikaci a další zařízení po celé délce své cesty. Strážníci předávají kontakty na Oddělení technické správy města Říčany, tak, aby mohlo dojít k dalšímu jednání o způsobu nápravy vzniklé škody.

 

3. května, 15.00

Znalost prostředí a místních poměrů se strážníkům vyplácí. Na služebnu strážníků se již v měsíci dubnu dostavil muž s dotazem, jak postupovat při odcizení mobilního telefonu, který omylem ponechal na parapetu okna své živnostenské provozovny v ulici Černokostelecká. Celá událost byla oznámena i Policii ČR k dalšímu šetření. Za pomoci městského kamerového dohlížecího systému bylo upřesněno časové rozmezí, kdy k odcizení mobilního telefonu došlo. Postupem času a za výrazného přispění jednoho z dalších provozovatelů obchodů v ulici Černokostelecká je protiprávní jednání neznámé osoby zachyceno na kamerovém systému, který sleduje fasádu domu přiléhající živnostenské provozovny. Strážníci po zhlédnutí tohoto záznamu díky místní znalosti okamžitě poznávají osobu, která se protiprávního jednání dopustila. Zjištěné poznatky včetně totožnosti osoby předávají opět Policii ČR, která ve věci dále šetří.

 

4. května, 04.20

Strážníci si všímají řidiče vozidla Škoda v ulici Černokostelecká, který neužívá při změně směru jízdy znamení a při spatření služebního vozidla strážníků přidává při jízdě na rychlosti. Hlídka strážníků vozidlo zastavuje a řidiče kontroluje. Je provedena orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu. Zkouška je pozitivní s výsledkem 1.21 promile. Řidič byl strážníky předán k provedení dalších opatření přivolané hlídce Policie ČR.

 

7. května, 17.12

Na služebně strážníků je přijato oznámení od studentů ve věci sexuálně se uspokojující osoby v jejich přítomnosti v čekárně objektu rondelu vlakové zastávky ČD v Říčanech. Studenti uvádí, čas a popis osoby, kdy k jednání dochází. Prověřením kamerových záznamů městského kamerového dohlížecího systému v oblasti nádraží a vnitřních prostor rondelu, strážníci zjišťují osobu odpovídající popisu, kdy se jedná o závadovou osobu, která je strážníkům z místní znalosti známa. Zjištěné poznatky včetně totožnosti osoby jsou předány Policii ČR, která ve věci dále šetří.

Jindřich Joch

zástupce vedoucího Městské policie Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena