Městská policie Říčany

28. 6. 2019

Městská policie radí a informuje

 

Městská policie Říčany na dětském hřišti

18. května, 17.40 

Strážníci při kontrolní činnosti městských lesů zde zjišťují odstavené osobní vozidlo ve směru jízdy od Říčan k obci Světice. Následně v přiléhajícím přístřešku nachází několik osob, mezi nimiž je i řidič vozidla. Ten byl zprvu dotázán k předložení souhlasu vlastníka ke vjezdu do lesa. Řidič není schopen hodnověrně prokázat oprávněnost vjezdu, proto je vyzván k prokázání totožnosti a poučen, o podezření ze spáchání přestupku proti zákonu o lesích, jelikož bez souhlasu vlastníka lesa porušil zákaz vjezdu a stání motorovým vozidlem v lese. Řidičovým jednáním se bude dále zabývat příslušný správní orgán.

 

19. května, 04.15

Při hlídkové činnosti registrují strážníci dva muže sedící na krajnici vozovky v ulici Říčanská. Strážníci je kontaktují a dotazují se, zda je vše v pořádku. Rozhovorem je zjištěno, že jeden z mužů se pokusil ukončit svůj život skokem pod projíždějící vozidlo, kdy druhý muž mu v tomto zabránil, ale má obavu z dalších pokusů čin dokonat. Strážníci zjišťují historii muže, který chtěl spáchat sebevraždu. Je zjištěno, že muž je pod vlivem alkoholu a nejedná se o jeho první pokus. V minulosti byl již hospitalizován v odborném lékařském zařízení z důvodu obdobného jednání. Strážníkům přiznává i svou kriminální minulost a problémy se začleněním do společnosti. Na místo je tak přivolána zdravotnická záchranná služba a hlídka Policie ČR. Muži je poskytnuta odborná péče a je převezen k dalším opatřením na služebnu Policie ČR.

 

4. června, 10.25

Při řešení přestupku na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v Plynární ulici zjišťuje strážník, že vozidlo, kterým byl přestupek spáchán, se nachází v databázi odcizených vozidel. Dalším šetřením je zjištěno, že k odcizení vozidla došlo v prosinci loňského roku. Zjištěné skutečnosti jsou oznámeny Policii ČR, kdy vozidlo je strážníky zajištěno a následně předáno k provedení dalších opatření policistům, tak aby mohlo být navráceno zpět majiteli.

 

7. června, 07.55

V rozcvičku se proměnil ranní dohled nad bezpečností chodců na přechodech pro chodce v místě Masarykovo náměstí. Strážník provádějící dozor u přechodu pro chodce zaslechl z protější strany komunikace, z prostoru parku, ženu, která běžela a křičela: „Zloděj, zloděj, chyťte zloděje!“ Strážník uviděl muže s papírovou taškou, který již utíkal ulicí 17. listopadu do ulice Mlýnská, kdy jej pronásledoval i pracovník údržby města, který v tu dobu prováděl svou pracovní činnost ve stejném místě. Strážník okamžitě zahájil pronásledování označené osoby zloděje a to až do ulice Mlýnská. Zde zloděj svůj útěk před strážníkem vzdal a byl zadržen. Na výzvu k prokázání totožnosti nebyl schopen předložit žádný doklad totožnosti, proto byl strážníkem předveden na Policii ČR. Dalším šetřením bylo zjištěno, že došlo ke krádeži drogistického zboží z prodejny na Masarykově náměstí a to v hodnotě převyšující tři tisíce korun. Dále vychází najevo i to, že zloděj byl již v minulosti za krádeže trestán a je tedy důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu. Byl tak předán Policii ČR k provedení dalších úkonů a opatření.

 

8. června, 00.50

Strážník si v době osobního volna všímá řidiče červené dodávky, jenž měl značné problémy udržet při jízdě vozidlo na vozovce. Při průjezdu křižovatkou ulice 17. listopadu s ulicí Mlýnská skoro naráží do svislého dopravního značení. Strážník informuje své kolegy, kteří jsou ve službě a shodou okolností provádí kontrolní činnost nedaleko. Řidič vozidla je strážníky zastaven a kontrolován. Provedenou kontrolou je u řidiče zjištěno požití alkoholického nápoje před jízdou. Orientační dechová zkouška je pozitivní s hodnotou 0,81 promile. Řidič i jeho spolujezdec jsou navíc cizí státní příslušníci, kteří se dopouštějí dalšího přestupkového jednání porušením povinnosti cizince z hlediska zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Celá událost byla oznámena a předána Policii ČR k provedení dalších úkonů a opatření.

Jindřich Joch

zástupce vedoucího Městské policie Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena