Městská policie Říčany

30. 8. 2019

Městská policie radí a informuje

Městská policie Říčany na dětském hřišti

29. června, 3.30  

Při kontrolní a hlídkové činnosti si v ulici Říčanská strážníci všímají vozidla, které je po dopravní nehodě, vyjelo z kruhového objezdu a nachází se mimo pozemní komunikaci. Strážníci se dotazují řidiče, zda není zraněn a nepotřebuje lékařské ošetření. Řidič je naštěstí v pořádku, ale při rozhovoru vychází najevo, že před jízdou požil alkoholické nápoje. Provedená orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu řidičovo přiznání jen potvrzuje. Výsledek je pozitivní s hodnotou 1.96 promile. Na místo je přivolána Policie ČR, které je řidič, podezřelý ze spáchání trestného činu, předán k provedení dalších úkonů a opatření.

11. července, 9.35

Na základě žádosti o součinnost od Policie ČR strážníci pátrají po pohřešované ženě, která opustila svůj domov v katastru města Říčany. Hlídka strážníků ženu odpovídající popisu zanedlouho nachází v ulici Říčanská. Při prvotním kontaktu žena strážníkům sděluje, že je na cestě do Prahy. Na místo je přivolána zdravotnická záchranná služba a Policie ČR. Žena se chová nepříčetně a upadá opakovaně do bezvědomí. Následně chce z místa utéci a pokouší se skočit pod projíždějící vozidla. V tomto jednání ji strážníci a policisté zabraňují. Lékař na místě rozhoduje o prvotním ošetření ženy v Nemocnici Říčany a jejím následném převozu na odborné pracoviště v Praze.

 

31. července, 13.55

Na základě telefonického oznámení řeší strážníci v Olivově ulici osobu pod vlivem návykový a psychotropních látek, jejíž chování je pro rodinné příslušníky nezvladatelné. Prověřením strážníci na místě zjišťují, že osoba před příjezdem hlídky z místa utekla. Na místě samotném však způsobila značné škody na vybavení domácnosti a to v řádu desítek tisíc korun. Osoba překonala uzamčenou branku oplocení, vnikla na pozemek rodinného domu, kde následně bušila do vstupních dveří a vyhrožovala zabitím. Následně osoba vytáhla z batohu páčidlo a začala rozbíjet vybavení domu. Strážníci celou událost předávají k dořešení Policii ČR, jelikož osoba je podezřelá ze spáchání několika trestných činů.

3. srpna, 23.43

Jízda řidiče, který nerespektuje dopravní značení a jede svým vozem jednosměrnou částí ulice Olivova, zajímá strážníky. Řidič je zastaven k řešení přestupku a při následné kontrole vychází najevo, že řidič je pravděpodobně pod vlivem alkoholu, nebo jiných návykových látek. Na výzvu k podrobení se orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu řidič odmítá se slovy, že se mu nechce. Na místo tak strážníci přivolávají Policie ČR a řidiče jí předávají k provedení dalších opatření a úkonů.

6. srpna, 16.38

Při hlídkové činnosti si strážníci všímají přestupku řidiče vozidla, který vyjíždí s vozidlem z křižovatky ulic Pampelišková a Pod Strašínem v místní části Strašín. Řidič je zastaven, kontrolován a vyzván k předložení dokladů potřebných k řízení vozidla. Strážníkům řidič sděluje, že má vysloven platný zákaz řízení všech motorových vozidel a nevlastní řidičské oprávnění. Následně je v evidencích zjištěno, že řidič byl již v minulosti pro jízdu vozidlem bez řidičského oprávnění řešen a zákaz řízení motorových vozidel má vysloven až do roku 2024. Úmyslně se tak opakovaně dopouští trestného činu. Celá událost byla strážníky oznámena Policii ČR a řidič byl předán k provedení dalších úkonů.

11. srpna, 3:00

Nejsou Říčany jako Říčany. V ranních hodinách je strážníky přijata telefonická žádost od dispečerky mezinárodní dopravní společnosti se sídlem v německém Mnichově, kdy jejich řidič je odstaven na parkovišti pro nákladní vozidla nedaleko Říčan u sjezdu z D1. Řidič aktivoval nouzové tlačítko a na volání dispečerky nereaguje. Strážníci se snaží získat více informací o nákladním vozidle, jelikož prvotní informace jsou všeobecného charakteru a vyhledání řidiče, respektive nákladního vozidla by bylo v průmyslových zónách u D1 zdlouhavé a zřejmě neefektivní z hlediska poskytnutí první pomoci. Zanedlouho dispečerka upřesňuje polohu vozidla díky souřadnicím GPS a strážníci zjišťují, že vozidlo se nenachází v Říčanech u Prahy, ale v Říčanech u Brna, u sjezdu z D1 na odstavném parkovišti pro nákladní vozidla - asi 150 kilometrů daleko. Bezodkladně je tedy vyrozuměna Policie ČR územní odbor Brno - venkov a Městská policie Rosice, do jejíž katastrální působnosti místo odstavení nákladního vozidla patří. V celé události strážníci dále působí jako komunikační uzel mezi Mnichovem a Říčany u Brna. Zanedlouho se dálniční hlídce Policie ČR a strážníkům z Rosic daří odstavené nákladní vozidlo nalézt a zjistit, že vozidlo i řidič je v pořádku a nedopatřením ze strany řidiče došlo ke spuštění nouzového tlačítka.

Jindřich Joch

zástupce vedoucího Městské policie Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena