Městská policie Říčany

31. 1. 2020

Městská policie v roce 2019

Hlavní úkol loňského roku i roku nadcházejícího má společného jmenovatele, a to personální stabilizaci. V důsledku přetrvávajícího vývoje na trhu práce se stále potýkáme s úbytkem strážníků, kteří často přecházejí k složkám integrovaného záchranného systému a jiným bezpečnostním složkám z důvodu jejich náborových kampaní a nabízených benefitů, či k soukromým subjektům, které mohou nabídnout za méně fyzicky a psychicky náročnou práci vyšší ohodnocení. Registrujeme tedy málo zájemců o práci strážníka.

 

Personální stabilizace netrápí v posledních letech jen Říčany, ale i obecní a městskou policii napříč republikou. Současný personální „tabulkový“ stav je 24 strážníků, ale reálný stav na konci roku byl 16 strážníků. Stabilizace tak v loňském roce nenastala, jelikož nově příchozí strážníci plynule nahradili strážníky odcházející.

 

Stav na úseku veřejného pořádku byl v loňském roce z našeho pohledu stabilní. Nebylo zaznamenáno ani řešeno výraznější narušení veřejného pořádku. Celkem strážníci řešili za loňský rok 7491 událostí. Pro zajímavost uvádím, že poslední událost byla řešena strážníky necelou půlhodinu před novým rokem a první událost nového ruku 2020 byla řešena již osmnáct minut po novoroční půlnoci.

 

Strážníci vyřešili celkem 2510 přestupků uložením pokuty v celkové výši 841 200 korun. Příslušnému správnímu orgánu strážníci oznámili k dalšímu projednání celkem 584 přestupků. V 505 případech byl přestupek vyřešen domluvou. Výše uvedená čísla jsou uvedena bez statistiky přestupků z úsekového měření rychlosti vozidel, protože se jedná o automatizovaný systém.

 

V průběhu roku bylo Policii ČR oznámeno z naší strany 34 důvodných podezření ze spáchání trestného činu a strážníky realizováno 315 výjezdů právě na žádost policie.

 

Činnost městské policie je různorodá a komplexní práce. Není zde výčet preventivní činnosti strážníků, jako jsou besedy a přednášky ve školských zařízeních, kontrola dětských hřišť, zajištění kulturních a společenských akcí, odchyty zvířat a jiné další činnosti, které jsou prostřednictvím strážníků zajišťovány.

 

Nejvíce naše město trápí stacionární doprava. Nedostatek parkovacích míst, zejména v oblasti nádraží, sídlištní zástavbě nebo v centru města. Nárůst dopravy přináší značné komplikace, a to nejen v denní dobu, tam, kde jsou koncentrovány služby, instituce, firmy. Stále častěji se s tímto problémem potýkáme i v lokalitách s výstavbou rodinných domů, tedy spíše v okrajových částech města a přidružených obcích nebo průmyslových zónách.

Jindřich Joch,
zástupce vedoucího Městské policie Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena