Městská policie Říčany

30. 3. 2020

Městská policie radí a informuje

Blokové čištění komunikací ve městě začíná

Touto cestou bychom chtěli upozornit všechny řidiče a majitele motorových vozidel na pravidelné blokové čištění komunikací, které probíhá dle harmonogramu v předem stanovených lokalitách města. Čištění komunikací stojí město nemalé finanční prostředky a řidiči, kteří nerespektují umístěné přenosné dopravní značení zakazující zastavení v lokalitě, znesnadňují řádné provedení úklidu. Správce komunikace je tak nucen provádět neúplné odtahy těchto vozidel, kdy je vozidlo nadzvednuto odtahovou službou, poté dojde k úklidu komunikace pod tímto vozidlem a následně je vozidlo vráceno zpět na místo. V rámci blokového čištění však není čištěna pouze komunikace, ale i chodníky a přilehlá parkoviště. Strážníci přestupkové jednání na místě řeší, a pokud není řidič vozidla na místě přítomen, umístí na vozidlo Výzvu pro osobu podezřelou ze spáchání přestupku. Přestupkové jednání řidiče lze vyřešit uložením blokové pokuty až do výše 2000 Kč, pokud se tedy na výzvu strážníků dostaví. V případě, že tak neučiní, je přestupkové jednání oznámeno příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání. Dále musí řidič nebo majitel vozidla počítat s uhrazením provedeného neúplného odtahu firmě, která odtahy provádí. Cena neúplného odtahu je stanovena nařízením města Říčany, a to v částce 780,- Kč. Majitelé motorových vozidel zaparkovaných v daných lokalitách by si měli uvědomit, že čištění komunikací slouží ke zlepšení životních podmínek všech obyvatel a dopravní omezení v místě čištění trvá pouze nezbytně nutnou dobu. Není proto lepší přeparkovat své vozidlo na tuto dobu jinam?

Jindřich Joch,
zástupce vedoucího Městské policie Říčany

   

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena