Městská policie Říčany

2. 5. 2020

Městská policie radí a informuje

Říčany šijí! … z pohledu městské policie

Výzvu občanům Říčan k šití textilních roušek, si zejména ženy, ale i muži vzali za svou. Vyjmenovat všechny by bylo na samostatné vydání Kurýru. Zapomenout se nesmí na spolky a organizace, které se také připojily. Zhruba měsíc od uveřejnění výzvy k veřejnosti se počet ušitých a na městskou policii donesených roušek vyšplhal na neuvěřitelné číslo více než 6 000 kusů! Městská policie dále roušky distribuuje všem potřebným a to v úzké spolupráci s Krizovým štábem města, Odborem sociálních věcí a zdravotnictví a složkami integrovaného záchranného systému. Všem bez rozdílu patří velké díky!

 

Blokové čištění komunikací

V minulém vydání jsme upozorňovali všechny řidiče a majitele motorových vozidel na pravidelné blokové čištění komunikací, které probíhá dle harmonogramu v předem stanovených lokalitách města. Všichni se přizpůsobujeme pravidlům vyhlášeného nouzového stavu, proto i blokové čištění ulic bude probíhat jinak, než je obvyklé. Ulice města jsou takřka prázdné, ale protože je většina lidí doma, parkovací místa jsou neustále zaplněna. Zima byla mírná, ale pravidelný jarní úklid nepočká. Za normálních podmínek se ti, kteří nepřeparkují své vozidlo, mohou dočkat pokuty a platby za provedený neúplný odtah (nadzvednutí) vozidla. Letos tomu z důvodu opatření souvisejících s nouzovým stavem v souvislosti s epidemií koronaviru bude jinak. Čištění ulic se obejde bez hrozby neúplného odtahu vozidla a dalšího řešení přestupku. Strážníci řidiče a majitele vozidel pouze upozorní na přestupek takzvaným „smajlíkem“, který umístí za stěrač vozidla. Prosíme všechny řidiče a majitele motorových vozidel v daných lokalitách blokového čištění, pokud je to jen trochu možné, přeparkujte svá vozidla do jiné lokality, umožníte tak plynulejší a důkladnější čištění ulic našeho města. Buďte zodpovědní i v této situaci, děkujeme.

 

Intenzita dopravy ve městě

S vyhlášením nouzového stavu intenzita provozu motorových vozidel napříč městem klesla na minimum. Běh času a postupné uvolňování nouzových pravidel zpět k normálu se zcela logicky projevuje i v rámci provozu vozidel, který se vrací do standardních kolejí. Intenzita provozu stoupá zejména na páteřních a sběrných komunikacích. Někteří jedinci prázdné ulice města a malou intenzitu provozu využívají a dopouštějí se závažných přestupků v rámci bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a bezprostředně svou jízdou ohrožují ostatní účastníky. Touto cestou upozorňujeme tyto řidiče, že úsekové měření rychlosti vozidel je stále v provozu, stejně tak městský kamerový dohlížecí systém a strážníci z přímého výkonu služby na ulicích nebyli staženi do kanceláří. Momentálně převážně plníme jiné, důležitější úkoly, které vyhlášený nouzový stav vyžaduje, pomáháme seniorům, rozvážíme dezinfekci, roušky, provádíme ostrahu objektů a různou kontrolní činnost. Závažné přestupky v rámci bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ale řešíme okamžitě, to zůstává beze změn. Všem ostatním ohleduplným a tolerantním řidičům, kteří dodržují pravidla silničního provozu a nezneužívají situace, děkujeme.

Jindřich Joch,
zástupce vedoucího Městské policie Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena