Městská policie Říčany

6. 7. 2020

Z knihy událostí

16. května, 16.17

Strážníky je přijato telefonické oznámení o muži, který leží na zemi u morového sloupu na Masarykově náměstí, kdy vzniká obava o jeho život a zdraví. Strážníci se urychleně dostavují na místo a zjišťují, že oznámení se zakládá na pravdě, avšak s tím, že muž je pravděpodobně pod vlivem omamných nebo psychotropních návykových látek a alkoholu. Muž je obnažen v oblasti genitálu a veřejně masturbuje. Na poučení strážníků a následné jejich výzvy aby zanechal protiprávního jednání, reaguje tak, že se zvedá ze země a nabízí strážníkům finanční hotovost. K prokázání totožnosti, ke které byl vyzván, se nemá a dále brání obstrukčním jednáním strážníkům v úkonech a celém zákroku vůči jeho osobě. Po celou dobu jednání strážníky častuje vulgarismy a zvyšuje svou agresi. Strážníci jej opětovně vyzývají k uklidnění, tak aby nenarušoval veřejný pořádek a nedopouštěl se hrubých neslušností a výtržnictví, kdy pokud jejich výzev neuposlechne, bude použito donucovacích prostředků a bude předveden na Policii ČR. Muž ani po několika upozorněních na nevhodnost svého chování a zákonné výzvy strážníků nepřestává ve svém protiprávním jednání, proto jsou proti němu ze strany strážníků použity donucovací prostředky, tak aby došlo k obnovení veřejného pořádku. Muži však nevadí ani nasazená služební pouta, natož že leží již opět na zemi. Stále aktivně klade odpor a brání se. Následně, již ve spolupráci s přítomnou hlídkou Policie ČR je muž předveden na nedalekou služebnu policie, kde je u něj proveden test na přítomnost omamných a psychotropních látek s pozitivním výsledkem na metamfetamin. Muž test na přítomnost alkoholu v krvi odmítá. Celá událost byla předána strážníky Policii ČR pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu.

 

25. května, 8.58

Strážníci asistují hasičům u dopravní nehody nákladního vozidla v ulici Úvalská. Řidič vozidla zde při couvání návěsem zavadil o přiléhající dům a došlo k jeho poškození. Strážníci na místě usměrňují provoz ostatních vozidel a společně s hasiči vyčkávají na příjezd policie, která bude provádět šetření nehody. Dále je nutné vyčkat na příjezd statika a zástupce technických služeb města z důvodu určení rozsahu poškození domu. Po několika hodinovém šetření je rozhodnuto, že v místě bude technickými službami provedeno dopravní opatření z hlediska průjezdu vozidel a statik předává poškozenou nemovitost zpět k užívání. Ve věci dále šetří Policie ČR.

26. května, 17.10

Na základě telefonického oznámení strážníci spěchají k místu dopravní nehody na Masarykově náměstí nedaleko křižovatky s ulicí Olivova. Zde řidič osobního automobilu srazil dítě, přecházející po přechodu pro chodce. Ještě před příjezdem strážníků na místě události poskytuje dítěti první pomoc zdravotnický záchranář, který místem v danou dobu projížděl v době osobního volna. Strážníci následně v místě provádějí prvotní úkony, kdy u řidiče vozidla provádějí orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu s negativním výsledkem a zjišťují svědky celé události. Již přítomná posádka zdravotnické záchranné služby si přebírá dítě do péče a lékař rozhoduje o převozu pacienta do nemocničního zařízení. Jak k dopravní nehodě došlo, dále šetří Policie ČR.

 

31. května, 1.22

Při hlídkové činnosti si strážníci všímají v ulici 17. listopadu osobního vozidla, které není při jízdě řádně osvětleno. Strážníci vozidlo zastavují a kontrolují řidiče. Ten strážníkům sděluje, že mu před okamžikem neznámý muž úderem pěstí rozbil přední sklo. Toto se stalo v ulici Cesta Svobody. Řidič projížděl okolo a s kamarády ve vozidle si všimli, že u nově vysazených stromků v ulici se vyskytují čtyři neznámé osoby, které stromky poškozují. Vyzvali je, aby svého počínání zanechali. Ze skupinky vystoupil neznámý muž, který jim začal nadávat a když chtěli odjet, přistoupil k vozidlu a úderem pěstí rozbil přední sklo. Muže následně řidič objel a z místa ujel. Poté jej zastavili strážníci ke kontrole. Hlídka zjišťuje popis osob a směr, kterým skupinka odešla. Za významného přispění řidiče a posádky vozidla se skupinku daří zadržet nedaleko. Následně je zjištěno, že ve skupince se nacházejí i mladistvé osoby, které jsou viditelně pod vlivem alkoholu. Toto potvrzuje provedená orientační dechová zkouška, která byla pozitivní a v rozmezí hodnot od 0.95 do 1.51 promile. Řidič na místě ve skupince poznává a identifikuje muže, který poškodil jeho vozidlo. Pachatel je strážníky omezen na osobní svobodě, jelikož je důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu. Na místo byla přivolána hlídka Policie ČR, které byla celá událost předána k dalšímu šetření.

 

1. června, 8.45

Strážníci v rámci koronavirové krize vykonávají dozor v budově městského úřadu na Komenského náměstí z důvodu nařízených zdravotnických opatření. Strážník provádějící dozor ve vstupním vestibulu slyší zvenku zvuk připomínající nabourání vozidla. Před budovou si všímá motorového vozidla, u kterého stojí řidič a sděluje, že je to dobré, že se nic nestalo a odchází vyřizovat své záležitosti do budovy úřadu. Strážník na místě zjišťuje, že řidič s vozidlem naboural do sloupu veřejného osvětlení, kdy došlo k jeho odření a k odření přední části vozidla. Následně je zjištěno, že řidič si na úřadě vyřizuje nový řidičský průkaz. Po vyřízení svých záležitostí se k místu dopravní nehody řidič vrací a začíná vzniklou situaci řešit. Jeho jednání je však nejisté, z dechu je cítit alkohol. Provedenou orientační dechovou zkouškou na jeho přítomnost je zjištěna hodnota 1.81 promile. Řidič vozidla je omezen na osobní svobodě, jelikož je důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu. Na místo je přivolána Policie ČR, které je celá událost předána k provedení dalších úkonů a opatření.

Jindřich Joch, zástupce vedoucího Městské policie Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena