Městská policie Říčany

31. 1. 2021

Z knihy událostí:

SPREJEŘI – MP chytila další vandaly, hrozí jim až jeden rok vězení

27. 12. 2020 ve čtyři hodiny ráno, tedy v době, kdy platil zákaz vycházení, se tři osoby rozhodly povánoční čas strávit sprejováním po objektu trafostanice v ul. Olivova. Díky náhodnému svědkovi, který ihned telefonicky oznámil protiprávní jednání Městské policii Říčany, se podařilo rychlým zásahem strážníků na místě dopadnout dvě osoby, které jsou podezřelé z trestného činu poškození cizí věci § 228 odst. (2) zák. č. 40/2009 Sb.

Zásah byl proveden do několika minut od oznámení a nebyl jednoduchý, osoby se při příjezdu hlídky daly na útěk, přičemž ignorovaly zákonné výzvy „jménem zákona stůj“. Strážníci se na místě rozdělili, dva z pachatelů doběhli a za pomoci donucovacích prostředku je omezili na osobní svobodě pro podezření z trestného činu. Jednomu z pachatelů se podařilo, i přes snahu strážníků o zadržení, přeskočit plot a utéci. Naštěstí na místě zůstal dostatek důkazů k odhalení této osoby a díky místní znalosti strážníků byla ještě toho rána známa totožnost i třetího pachatele. Přitěžující okolností pro pachatele bude i povinnost vysvětlit pohyb venku v době zákazu vycházení.

K uvedené události lze doplnit, že se nejedná o ojedinělé zadržení pachatelů sprejerství. Díky všímavým občanům, kamerovému systému městské policie a samotné činnosti strážníků se dlouhodobě daří ve spolupráci s Policii ČR odhalovat činnost sprejerů.

STRÁŽNÍCI VÝZNAMNÝM ZPŮSOBEM PŘISPĚLI K ODHALENÍ PACHATELŮ VYKRÁDÁNÍ NEMOVITOSTÍ

Významný počin strážníků Městské policie Říčany ke konci roku 2020 proběhl v součinnosti s Policií České republiky – se Službou kriminální policie a vyšetřování územního odboru Praha venkov – Jih, při odhalování majetkové trestné činnosti v souvislosti s vykrádáním nemovitostí. Strážníci se s policisty zaměřili na příslušnou lokalitu v Říčanech s výskytem vykrádání nemovitostí, s vědomím, že pachatelé mají v místě své zázemí. Policisté využili dobré místní znalosti strážníků Městské policie Říčany v dané lokalitě. Vzhledem k náročnosti celého případu byl na uvedené vyčleněn příslušný strážník, který koordinoval součinnost s Policií ČR. Výsledkem součinnosti bylo odhalení místa zdržování se pachatelů, jejich pohybu v okolí, včetně jejich totožnosti a následné zadržení několika z nich. Během akce došlo k sledování těchto osob. Činnost v dané lokalitě byla podřízena tomu, aby nedošlo k narušení průběhu akce jinou činností policejních složek. Výraznou pomocí při odhalování trestné činnosti, byla i pomoc občanů, kteří svými oznámeními rovněž přispěli k odhalení pachatelů. V celé věci se i nadále pokračuje ve vyšetřování, proto nelze upřesňovat další informace, které by mohly ohrozit další průběh prováděných úkonů ve vyšetřování. Stejně tak nelze popsat veškerou činnost, kterou v místě strážníci v součinnosti s policií prováděli. Součinnost policejních složek se vyplácí na obou stranách. Obdobná součinnost není ojedinělá a pokračuje i na dalších úrovních.

                  Václav Řezáč, vedoucí Městské policie Říčany

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena