Městská policie Říčany

28. 2. 2021

Z knihy událostí:

8. ledna, 15.30

Na základě oznámení strážníci prověřují zapadlé nákladní vozidlo ve Voděrádkách. Na místě se nachází pouze vozidlo, řidič však nikoliv. Šetřením jsou zjištěny zjevné stopy od techniky, která se pokoušela vozidlo vyprostit. Jednalo se o hluboké rozbahněné brázdy vytvořené koly vozidel. V průběhu šetření se dostavil na místo řidič, který sdělil, že vozidlo špatně zabrzdil a to následně sjelo mimo komunikaci. Dále uvedl, že se pokoušel s pomocí přivolané odtahové služby vozidlo vyprostit, ale toto se nepodařilo a vyproštění provede jiná odtahová služba, která je technicky lépe vybavena. Jelikož se nejednalo o dopravní nehodu, ale došlo k poškození pozemku města, bylo ve věci kontaktováno oddělení technické správy města, kterému byla věc předána k dalším úkonům a to zejména k jednání o náhradě způsobené škody.

20. ledna, 01.00

Strážníci dopadli pachatele v kradeném autě. Veterán Rapid se vrátil k majiteli. Strážníci si v Nádražní ulici všímají podezřele odstaveného vozidla Škoda Rapid. Na místě řidiče má vozidlo rozbité boční okénko a sedí zde osoba, která se snaží schovat. Strážníci osobu vyzývají k prokázání totožnosti a vysvětlení rozbitého okna, včetně předložení potřebných dokladů k vozidlu. Současně hlídka prověřovala, zda se automobil nenachází v databázi odcizených vozidel, což se potvrdilo. Mezitím však osoba strážníkům uvedla, že čeká jen na kamaráda a předložila veškeré doklady k autu. Strážníci ze situace a zkušenosti věděli, že mohou mít před sebou pachatele trestné činnosti, což se také potvrdilo. Strážníci proto podezřelého z trestného činu omezili na osobní svobodě, včetně přiložení pout k zamezení útěku. Při zákroku museli dbát zvýšené opatrnosti, neboť se evidentně jednalo o osobu užívající návykové omamné látky, jejichž chování je nevyzpytatelné. Událost byla oznámena Policii ČR, která si převzala místo trestného činu spolu s podezřelou osobou. Ještě téhož dne byl vyrozuměn vlastník vozidla, který byl velmi šťastný, že se jeho vozidlo v tak krátké době našlo. Nejednalo se o lecjaké vozidlo, ale o dnes již sběratelsky ceněnou Škodu Rapid, jejíž hodnota je nemalá. Tentokrát všechno dopadlo dobře. Je třeba připomenout, že doklady od vozidla, pokud ho opouštíme, si bereme k sobě. V situaci, kdy dojde k jeho odcizení a v danou dobu ještě není v evidenci jako kradené, se může pachatel prokazovat doklady a uniknout tak pozornosti policie při kontrole.

27. ledna, 03.55

Při kontrole Říčanského hřbitova si hlídka strážníků všímá jedoucího vozidla, která zastavuje nedaleko od strážníků přímo v křižovatce. Z vozidla vystupuje řidič, který do krajnice vozovky vyhazuje plastové barely a igelitovou tašku ve které je smotána zahradní hadice. Strážníci řidiče a vozidlo kontrolují a ve věci je kontaktována i Policie ČR, jelikož je zřejmé, že vyhozené barely a hadice sloužily ke krádeži pohonných hmot. Řidič strážníkům tvrdí, že barely má od svého kamaráda, který mu nakázal je vyhodit. Strážníkům se daří zjistit údaje kamaráda včetně telefonického kontaktu, i informaci, že se nachází na území Francouzské republiky. Součinností s Policií ČR není zjištěna nebo nahlášena krádež pohonných hmot, prozatím, proto je celá událost oznámena pro přestupkové jednání řidiče příslušnému správnímu orgánu k dořešení, jelikož se řidič svým jednáním choval v rozporu se zákonem o odpadech. Veškeré zjištěné skutečnosti pak strážníci předali Policii ČR k dalšímu využití.  

29. ledna, 16.43

Pomocí městského kamerového dohlížecího systému je zjištěn pohyb mladistvých osob na Masarykově náměstí před prostorem veřejných toalet. Pohledem kamery je zjištěno, že do prostor dámských WC vchází mladistvý muž a je zřejmé, že se zde nachází i další osoby. Na místo je vyslána autohlídka strážníků ke kontrole podivného chování osob v prostorách veřejných toalet. Po vstupu do prostor je strážníky zjištěno, že se zde nacházejí tři osoby. Dvě dívky a mladý muž. Na dotaz strážníků co v prostorách WC dělají, se strážníkům nedostalo důvěryhodné odpovědi a chování všech vykazuje známky značné nervozity. Strážníci provádějí prohlídku prostor WC. Bylo zjištěno, že nedošlo k poškození majetku, ale nachází se zde odložené nezjištěné množství sušené rostlinné hmoty, pravděpodobně konopí, dále čerstvě ubalená cigareta (joint) a drtička. Od těchto věcí trojice po vstupu strážníků do prostor WC urychleně ustoupila. Na místo byla přivolána Policie ČR a pracovnice Orgánu sociálně-právní ochrany dětí a ve věci je dále šetřeno.

Jindřich Joch, zástupce vedoucího Městské policie Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena