Městská policie Říčany

2. 5. 2021

Městská policie radí a informuje

V poslední době se stále více řeší řádné nakládání s odpady. Této problematice je věnováno mnoho článků v našem Kurýru a nejen tam. Stejně tak na většině stanovišť separovaného odpadu jsou velké informační cedule, které upozorňují na to, jak správně nakládat s odpadem a kam rozhodně nepatří. I přes maximální snahu každého informovat se najdou jedinci, kteří uvedené ignorují. Posledním případem byla událost v ulici Bezručova u stanoviště separovaného odpadu, kde dvakrát za sebou došlo k protiprávnímu odložení odpadu vedle kontejnerů. Znovu zde upozorňujeme, že odpad se třídí do kontejnerů. Pokud v kontejneru již není místo, lze využít jiné sběrné stanoviště nebo odpad odvézt do nejbližšího sběrného dvora. Umisťovaní odpadu vedle kontejnerů hyzdí a znečišťuje příslušné prostranství a je protiprávní. Dohled nad uvedeným provádí průběžně městská policie, která pomocí kamerového dohledového systému odhalila pachatele výše uvedené události. Překvapením bylo, že se nejednalo o přespolního občana, ale občana z blízké ulice, který se domníval, že na odkládání odpadu tímto způsobem není nic špatného. Po projednání přestupku a uložení pokuty v příkazním řízení byl pachatel poučen o řádné likvidaci odpadu, aby již nedocházelo ke znečišťování stanovišť se separovaným odpadem. Ze záznamu z kamerového systému městské policie bylo patrné, že v době, kdy k události došlo, se v místě pohybovalo několik dalších lidí. Mnoho lidí si na uvedené stěžuje, ale ne vždy nám toto jednání někdo nahlásí. Nebuďme neteční k našemu okolí, děkujeme.

 

 

Z knihy událostí:

6. března, 10.50

Na základě spolupráce s oddělením technické správy města strážníci prověřují překážku silničního provozu v ulici Široká. Na místě hlídka strážníků zjišťuje, že je zde složen na celé šíři chodníku a částečně ve vozovce stavební materiál. Vyhodnocením záznamu městského kamerového dohlížecího systému se daří dohledat nákladní vozidlo, které provedlo závoz stavebního materiálu. Na místě události jsou kontaktováni dělníci, jednatel firmy zajišťující výstavbu a investor stavby. Všechny zúčastněné strany byly poučeny o právní kvalifikaci celé události, kdy došlo ke spáchání několika přestupků. Dělníci a investor byli vyzváni k okamžitému a urychlenému zjednání nápravy tak, aby byl chodník a vozovka dány do původního stavu. Zjištěné protiprávní jednání strážníci oznámili příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání.

18. března, 11.20

Policie ČR žádá o součinnost při prověření podezřelého zavazadla ponechaného před domem na Masarykově náměstí, kde je umístěna pobočka bankovní instituce. Prvotním šetřením bylo zjištěno, že by se mohlo jednat o úmyslně nastražený výbušný systém. Dochází tak k uzávěře náměstí a přilehlých ulic. Vyhodnocují se záběry městského kamerového dohlížecího systému a na místo je povolán policejní pyrotechnik. Je provedena odborná prohlídka zapomenutého zavazadla za využití nejrůznější specializované techniky a je zjištěno, že nebezpečí nehrozí. Zapomenuté zavazadlo je policejním pyrotechnikem přeneseno do bezpečného prostoru. Následně došlo k plnému obnovení provozu vozidel a chodců v lokalitě náměstí.

30. března, 00.21

Při kontrolní a hlídkové činnosti si strážníci všímají v ulici Říčanská jízdy řidiče vozidla Citroën. Řidič jede nesouvislou jízdou směrem k Pacovu. Strážníci nabývají dojmu, že řidič před jízdou požil alkohol nebo jinou návykovou látku, proto jej zastavují a kontrolují. Kupodivu řidič nejeví známky požití alkoholu nebo jiné návykové látky a provedený orientační test je negativní. Na dotaz není schopen vysvětlit styl své jízdy. Při kontrole dokladů předkládá pouze průkaz totožnosti a při dotazu na řidičský průkaz uvádí, že jej zapomněl doma. Následnou lustrací je zjištěno, že osoba řidiče má vysloven platný zákaz řízení všech motorových vozidel. Svým jednáním se dopouští trestného činu. Strážníky je řidič omezen na osobní svobodě a na místo je přivolána hlídka Policie ČR, které byl řidič předán k provedení dalších úkonů a opatření.

Jindřich Joch, zástupce vedoucího Městské policie Říčany

4. dubna, 00.32

Při dohledu městského kamerového dohlížecího systému si operátor všímá pohybu osob v nádražním rondelu u stojanu určeného k zaparkování a připoutání jízdních kol. Osoby se snaží několik zde ponechaných jízdních kol odcizit za pomoci přineseného nářadí. Na místo je ihned vyslána hlídka strážníků a policie. V době jízdy hlídek k místu události, však osoby něco vyrušilo, ty zanechávají svého jednání a z místa utíkají pryč. Hlídka strážníků po příjezdu na místo spatřila již ve značné vzdálenosti pouze jednu osobu, která utíkala a i přes rychlý běh strážníků se osobu v přiléhajícím okolí vypátrat nepodařilo. Pachatelé svůj čin nedokončili, nedošlo tak odcizení jízdních kol.  Díky městskému kamerovému dohlížecímu systému, následnému zajištění stop, které osoby zanechaly na místě, se daří pravděpodobné pachatele identifikovat, jelikož jsou strážníkům a policistům z místní znalosti známi.

11. dubna, 07.25

Od utržených poštovních schránek až ke zjištění trestného činu. Poškození vstupní branky na pozemek, utržené poštovní schránky a vhození předmětu na střechu domu oznamuje majitel nemovitosti z ulice Bílá. Majitel má podezření na určité osoby, kdy tyto ulicí procházely v brzkých ranních hodinách. Strážníci jsou následně nasměrováni k sousedům, jelikož pravděpodobní pachatelé byli viděni při ranním venčení psa a to nedaleko v ulici Černokostelecká. Zde dle výpovědi sousedů, dvě osoby seskočily z vystaveného nákladního vozidla u světelné křižovatky vedoucí do obchodní zóny a byly slyšet nějaké rány. Strážníci získávají popis osob. Následně je provedeno šetření u nákladního vozidla. Zde je strážníky zjištěno poškození vystaveného vozu. Neznámí pachatelé poškodili zpětné zrcátko u spolujezdce, vytrhli a odcizili přední plastový rámeček na tabulku s přiděleným registračním číslem vozidla, utrhli stěrač čelního okna, poškodili střechu kabiny řidiče a utrhli anténu, která se nacházela pod vozidlem u podstavce. Jelikož poškození vozidla bylo značné a vzniklo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, strážníci na místo přivolávají Policii ČR. Součinností s policií se daří zjistit další poznatky vedoucí k pachatelům, jelikož nedaleko místa událostí došlo nezávisle ze strany policie a následně i strážníků shodou okolností k jejich kontrole. Strážníkům se v místě hlásí další svědek, který pachatele zahlédl. Škoda na poškození vozidla se nakonec vyšplhala bez mála na sto tisíc korun. Pro podezření ze spáchání trestného činu byla celá událost předána k dalšímu šetření Policii ČR.

Jindřich Joch, zástupce vedoucího Městské policie Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena