Městská policie Říčany

29. 8. 2021

Městská policie radí a informuje

Nová čtyřkolka pro strážníky

Strážníci převzali do výkonu novou elektrickou čtyřkolku Linhai ATV Electric, která zvýší mobilitu hlídek Městské policie Říčany v místě cyklostezek, okolí rybníků a lesních cest. Kdo by čekal, že strážníci budou disponovat benzínovou čtyřkolkou s velkým výkonem a hlukem, s kterou by mohli měřit síly s ostatními čtyřkolkami/motorkami, co nám jezdí po lese a jinde, tak bude asi zklamán. Neznamená to však, že uvedenou problematiku nedovolené jízdy po lese nebude možné řešit, jenom použití bude jiné, mj. s výhodou bezhlučného příjezdu. Cílem bylo mít bezhlučný prostředek šetrný k přírodě s minimální ekonomickou náročností, což se povedlo. Takováto čtyřkolka nebude působit rušivě v místech, kde chceme mít klid, ale zároveň dostane strážníka do míst, kde by se jen stěží pohyboval autem nebo kam by se pěšky dlouho dostával. Efekt samotné přítomnosti strážníka v místech, kam se se čtyřkolkou dostane, je pro prevenci velkým přínosem. Navíc díky bezhlučnému příjezdu může strážník nachytat ty, kteří nám ničí altánky na cyklostezkách a jinde. To, že je elektrická ještě neznamená, že si neporadí s průměrným terénem nebo nedokáže vyvinout potřebnou rychlost. Čtyřkolku strážníci uplatní i při dalších činnostech ve městě v parcích, včetně kontroly chatových a jiných odlehlých lokalit. Je dobré si uvědomit, že při činnostech strážníků má každý prostředek, který strážníci používají, své určení a uplatnění. Činnost strážníků je různorodá – od zajištění rychlého zásahu na oznámení, kdy se zpravidla využije auto, nebo činnost prostřednictvím cyklohlídky, která se ve městě již osvědčila a bude i nadále pokračovat, až po nezbytnou činnost pěších hlídek. Používání čtyřkolky bude převážně sezónní záležitostí, stejně tak jako kola u cyklohlídek. Věřím, že čtyřkolka opět zvýší efektivitu činnosti strážníků a bude tak přínosem pro prevenci bezpečnosti ve městě a jeho okolí. Čtyřkolku poprvé strážníci oficiálně představili na dopravním hřišti při konání dětského dne v Říčanech. Nyní již můžete čtyřkolku vídat v běžném provozu při činnostech hlídek Městské policie Říčany.

Václav Řezáč, vedoucí Městské policie Říčany

 Z knihy událostí:

1. července, 18.15

Parkoviště u obchodního centra a na vozidle nasazen technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla. Nejedná se o řešení dopravního přestupku ze strany strážníků, ale na základě prosby je poskytnuta majitelce technická pomoc, jelikož při nákupech ztratila klíče od vozidla a obává se odcizení vozidla z parkoviště. Vše nakonec dobře dopadlo, ztracené klíče se podařilo nalézt. Nepopulární „botička“ je z vozidla strážníky demontována a majitelka s vozidlem odjíždí.

2. července, 02.30

Při kontrolní a hlídkové činnosti si strážníci všímají skupinky tří osob v křižovatce ulic Otavská a Jizerská. Strážníci následně zjišťují poškození veřejně prospěšného zařízení - trafostanice, která je pomalována barvou. Strážníci přistupují ke kontrole tříčlenné skupinky. Osoby byly vyzvány k vysvětlení svého pobytu venku v brzkým ranních hodinách, kdy sdělují, že se jen chtěli projít a svůj výskyt u trafostanice strážníkům popírají. Jedna z osob má však ruce od modré a žluté barvy a následně přiznává, že u sebe má barevné fixy, kterými došlo k pomalování trafostanice a dopravní značení. Všechny osoby jsou omezeny na osobní svobodě, jelikož zde vzniklo důvodné podezření ze spáchání trestného činu a o události je vyrozuměna Policie ČR. Před příjezdem hlídky Policie ČR se jedna z osob pokouší ukrýt další barevnou fixu do přiléhajícího porostu. Toto však strážníkům neuniklo. Událost si na místě přebírá hlídka Policie ČR k dalšímu šetření. Strážníci následně lokalizují poškození dopravního značení, skříněk energetických přípojek, trafostanice. Poškozování veřejně prospěšného zařízení pomalováním barvou odůvodnili osoby snahou zanechat po sobě odkaz, být vidět a zviditelnit se v komunitě, kdy chtějí, aby je všichni znali, ale ne pod skutečnými jmény. Pomalovávaní cizího majetku barvou prováděli z nudy a považují to za zábavu s přáteli.

                                                                                       

15. července, 15.58

Při dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích měřením nejvyšší povolené rychlosti na Strašíně je zastaven strážníky řidič, který jede obcí nedovolenou rychlostí. Je zastaven k řešení přestupku a vyzván k prokázání totožnosti, včetně předložení dokladů potřebných k řízení motorového vozidla. Na toto řidič sděluje, že žádné doklady u sebe nemá. Následnou lustrací je zjištěna totožnost řidiče a je zjištěno, že má vysloven platný zákaz řízení všech motorových vozidel a to až do roku 2022. Řidič se tak dopouští trestného činu. Strážníky je omezen na osobní svobodě a na místo je přivolána hlídka Policie ČR, která si řidiče přebírá k dalším úkonům a opatřením.

 

23. července, 21.11

Strážník zajišťující městský kamerový dohlížecí systém si všímá mladého muže na motocyklu v ulici Černokostelecká. Mladý muž přijíždí ke skupince osob, chová se podezřele, kdy po chvilce vyndává z pod sedadla bílý pytlík z něhož vyndává další sáčky a předává je osobám ve skupince, ke které přijel. Celá situace vypadá jako distribuce a prodej drog, proto je ihned tato situace konzultována s Policií ČR, kdy strážníci jsou požádáni o případnou kontrolu, než se na místo dostaví hlídka policie. Mladý muž na motocyklu se přesouvá před obchodní centrum, které je nedaleko. Zde nakupuje a následně odjíždí. Strážníci jej zastavují ke kontrole. U mladého řidiče motocyklu je provedena obvyklá silniční kontrola. Následně přijíždí i hlídka Policie ČR, která provádí kontrolu podsedadlového prostoru motocyklu. Zde se nachází bílý plátěný pytlík a v něm pomůcky ke kouření marihuany a přesněji nezjištěné množství sušiny rostlinné hmoty. Celou událost si tak přebírá hlídka Policie ČR k dalšímu šetření a provedení dalších opatření.

Jindřich Joch, zástupce vedoucího
Městské policie Říčany

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena