Městská policie Říčany

28. 11. 2021

Městská policie radí a informuje

 

Strážníci městské policie se zúčastnili kurzu bezpečné jízdy pro vozidla s právem přednosti v jízdě. Tento kurz přináší užitečné informace a praktické zkušenosti z oblasti bezpečnosti provozu a to dynamickým způsobem. Strážníci si tak mohli vyzkoušet situace, do kterých se na silnici dostanou jen zřídka, ale jejich zvládnutí a předvídání je pro bezpečnost klíčové. Krizové brzdění, smyk, vyhýbací manévr a mnohem více, vše proběhlo v bezpečí moderního dopravního polygonu. Strážníci jsou tak více připraveni na nástrahy běžného silničního provozu.

 

Každoroční zvýšenou kontrolní činnost v období Památky zesnulých strážníci zaměřili na všechny hřbitovy ve svém katastru působnosti. Strážníci v rámci preventivní akce kontrolovali v nepravidelných časových intervalech v denní i noční době všechny hřbitovy na území města a jeho přidružených obcích. Kontrolní činnost nespočívala pouze v samotné kontrole hřbitovních prostor, ale i zaparkovaných vozidel návštěvníků. Někteří návštěvníci jsou nepoučitelní a nechávají veškeré cennosti v zaparkovaném vozidle bez dozoru. Při pohybu na hřbitově v tomto období, kdy je návštěvnost hřbitovů zvýšená, jsou návštěvníci nepozorní i vůči svým zavazadlům. Kabelky, tašky a jiné věci nechávají volně položené u hrobového místa a pohybují se bezstarostně po hřbitově. Je potřeba pamatovat, že příležitost dělá zloděje. 

 

Z knihy událostí

 

 

19. října, 17.35

Policie ČR žádá strážníky o spolupráci v ulici Březská, kde hlídka policie společně se zdravotnickou záchrannou službou zajišťuje převoz psychicky nemocné osoby, která je agresivní. Po příjezdu na místo strážníci zjišťují, že osoba je již naložena na nosítka. Její agrese je taková, že je nutné osobu připoutat služebními pouty policistů i strážníků. Až po tomto zajištění bylo možné realizovat převoz osoby do odborného zdravotnického zařízení, aby při převozu nedošlo k ohrožení zdraví převážené osoby nebo záchranářů.

23. října, 17.35

Strážníci během několika dní opakovaně řeší seniorku, která se pohybuje zmatená po městě. Žena je vázána na město a ulici Purkyňova, kde kdysi žila. Strážníci ženě vždy poskytují adekvátní pomoc, kterou je potřeba seniorce zajistit. Seniorka je vždy předána do péče rodinných příslušníků, ale ti nejsou vždy k dispozici a několikrát zdravotní stav seniorky vyžadoval odbornou zdravotnickou pomoc. Celá situace byla konzultována s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví, aby pomoc seniorce byla vždy rychlá a efektivní.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. listopadu, 20.44

V rámci běžné hlídkové činnosti v ulici Pod Lihovarem si strážníci všímají muže, který šel vprostřed protisměrného jízdního pruhu, přitom nereagoval na vozidla, která v tomto jízdním pruhu jela. Vozidla za ním musela zastavit a poté muže objet. Strážníci muže kontaktují a vyzývají jej, aby opustil vozovku a šel na chodník. Muž nejprve výzvy uposlechnul, byl strážníky poučen a strážníci se po projednání věci domluvou chystají z místa odjet. Muž však vzápětí opět vstupuje do vozovky a pokračuje dále v chůzi. Na základě toho se strážníci dotazují muže, čemu na předchozím poučení nerozuměl a opětovně jej vyzývají, aby opustil jízdní pruh a dále šel po chodníku. Na to muž reagoval slovy, že si může dělat, co chce, a že půjde po silnici. Na další opětovné výzvy již nereagoval. Jízdním pruhem projížděla další vozidla a opět musela muže objíždět. Na výzvy strážníků muž nereaguje, proto jej strážníci z vozovky odvádějí na chodník. Následovalo mužovo agresivní jednání, které vedlo k použití donucovacích prostředků ze strany strážníků a až teprve nasazení služebních pout muže uklidňuje do té míry, že může být předveden na služebnu Policie ČR. Po ověření totožnosti je muž poučen o spáchaných přestupcích, kterých se svým jednáním dopustil a následně propuštěn. Jeho protiprávní jednání je oznámeno příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání.

 

 

          Jindřich Joch

                                                                       zástupce vedoucího Městské policie Říčany

 

Městská policie Říčany přeje čtenářům šťastné a veselé Vánoce a klidné prožití svátků.

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2023 Všechna práva vyhrazena