Městská policie Říčany

29. 12. 2021

Z knihy událostí

13. listopadu, 03.25

Zcela zbytečným chováním na sebe upozornil muž v ulici K Podjezdu. Zde ruší noční klid, a i na přivolané strážníky pokřikuje. Na jednání muže si stěžují obyvatelé ulice a přilehlého okolí. Muž si z poučení o nočním klidu, které dostává ze strany strážníků nic nedělá a ve svém jednání pokračuje. Na výzvy k prokázání totožnosti nereaguje. Na místo se dostavuje i hlídka Policie ČR, která byla k rušení nočního klidu též přivolána. Muž po opakovaných výzvách k prokázání totožnosti a usměrňování jednání prokázal svou totožnost, ale i nadále se chová značně hlučně a neurvale. Přítomným policistům podává různé nepravdivé stížnosti na jednání strážníků, a to do takové míry, že se dopouští přestupkového jednání, jelikož znevažuje postavení úřední osoby při výkonu pravomoci. Mužovo jednání tak nakonec bude muset dořešit příslušný správní orgán, kterému byla celá událost oznámena.

26. listopadu, 00.41

Na základě žádosti Policie ČR strážníci prověřují oznámení o požáru stavební buňky v ulici Technická. Po příjezdu na místo hlídka strážníků zjišťuje, že zde již probíhají hasební práce příslušníky Hasičského záchranného sboru. Z místní znalosti strážníci vědí, že ve stavební buňce přebývají dvě osoby bez domova. Tyto se však naštěstí nacházejí venku. Následně probíhá šetření celé události, kdy již přítomná hlídka Policie ČR a vyšetřovatel požárů provádí výslechy osob. Nešťastná náhoda je vyloučena, jelikož se obě osoby bez domova v čase požáru stavební buňky nacházely nedaleko a dle jejich tvrzení nebyl v buňce ponechán otevřený plamen, který by zahoření způsobil. Dále je zjištěno, že mezi dalšími osobami bez domova došlo před nedávnem ke konfliktu a je tak vysoce pravděpodobné, že se jedná o mstu. Celou událost si k dalšímu šetření převzala Policie ČR.

8. prosince, 15.17

Strážníci spěchají na Cestu Svobody, kde má neznámý pachatel obtěžovat nezletilé osoby a nabízet jim drogy. Telefonické oznámení je detailně popisováno a aktualizováno, včetně místa, kudy se pachatel pohybuje a kde se nachází. Strážníci jsou na místě téměř okamžitě a v nádražním podchodu vidí skupinku nezletilých osob, jak je obtěžuje neznámý muž. Strážníci neznámého muže vyzývají, aby zanechal svého protiprávního jednání a prokázal svou totožnost. Toto muž učinil a následně byl omezen na osobní svobodě, jelikož byl důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu. Strážníci dále zjišťují svědky celé události a na místo je přivolána hlídka Policie ČR. Při čekání na příjezd policie chce podezřelý muž, který je omezen na osobní svobodě, z místa odejít. Strážníci jej opakovaně poučují, že toto mu nebude umožněno a pokud neuposlechne jejich zákonných výzev, budou nuceni proti jeho osobě použít donucovací prostředky. Podezřelý muž dále se strážníky odmítá spolupracovat, a jelikož neuposlechl výzev, byl za pomoci donucovacích prostředků znehybněn a byla mu nasazena služební pouta. Následně byl předán Policii ČR k provedení dalších úkonů a opatření. Ve věci dále šetří Policie ČR.

Jindřich Joch

zástupce vedoucího Městské policie Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena