Městská policie Říčany

3. 2. 2022

Z knihy událostí

 

18. prosince, 22.47

Strážníci na žádost Policie ČR vyjíždějí k agresivnímu muži, který napadá posádku Zdravotnické záchranné služby v ulici Říčanská. Agresivita a vyhrožování ze strany muže, neustává ani po příjezdu strážníků. Neuposlechnutí výzev strážníků k zanechání protiprávního jednání vede k použití donucovacích prostředků, kdy muž je nejdříve dočasně zneschopněn slzotvorným prostředkem a následně již za součinnosti hlídky Policie ČR, která se též dostavila na místo události, zpacifikován a předveden na služebnu Policie ČR k dalším opatřením, a to zejména stanovení právní kvalifikace jeho jednání.

28. prosince, 15.45

Strážníci pozorují prostřednictvím městského dohlížecího kamerového systému skupinku osob na hrázi Mlýnského rybníka v přístřešku, kdy tyto osoby jsou zjevně nízkého věku a mají na stole láhev alkoholického nápoje, který konzumují. Na místo jsou vyslány hlídky strážníků ke kontrole. Celkem čtyři jsou osoby mladistvé a z toho dvě pod vlivem alkoholu. Naměřená hodnota u obou mladistvých dosahuje bezmála jedné promile. Strážníci ve věci provádějí šetření. Zjišťují, kdo alkohol na místo donesl, kde byl mladistvým prodán. Při provádění úkonů si strážník všímá jedné mladistvé osoby, která skrývá plechovou krabičku, ve které je následně nalezeno osm balíčků sušiny konopí. Kontaktována je tedy i Policie ČR, které je celá událost předána k dořešení. Popsaným jednáním se samozřejmě bude věnovat i příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí.  

29. prosince, 00.01 hodin

Strážník vykonávající službu u městského kamerového dohlížecího systému si všímá neobvyklého dopravního prostředku pohybujícího se v ulici Černokostelecká. Jedná se o nákupní košík, ve kterém sedí mladík a druhý v pozici „řidiče“ jej veze, popřípadě jej nechá rozjet z kopce. Oba mladíci se výborně baví a vše řádně dokumentují na své mobilní telefony. Neuvědomují si závažnost a zejména nebezpečnost svého počínání. Hlídka strážníků neobvyklý jízdní prostředek zastavuje a mladíky kontroluje. Jejich přestupkovým jednáním se dále bude zabývat příslušný správní orgán. 

 

 

29. prosince, 05.02 hodin

Strážníci i policisté míří do ulice Vančurova. Zde žena oznámila na tísňovou linku neznámého, zakrváceného muže na svém balkoně ve čtvrtém nadzemním podlaží. Šetřením je zjištěno, že ve vedlejším domě došlo k fyzické potyčce. Zde byl muž napaden a před dalším fyzickým útokem pachatele utekl ven na balkon bytu, ze kterého skočil na vedlejší balkon. Dle zjištěného popisu, je pachatelem napadení osoba strážníkům dobře známa svým závadným chováním. Celou událost dále šetří Policie ČR.

 

9. ledna, 01.57 hodin

Na základě žádosti Hasičského záchranného sboru vyjíždějí strážníci asistovat k otevření bytové jednotky v domě na Komenského náměstí. Z bytu vytéká voda, která vyplavuje ostatní byty a to i přes uzavřený hlavní přívod vody do domu. Voda rychle protéká do stoupaček s elektroinstalací a hrozí zkrat a možný požár, který by mohl mít vliv na fungování Zdravotnické záchranné služby, která má ve stejném domě zřízeno výjezdové stanoviště. Je zjištěno, že byt je prázdný a majitel je nekontaktní. Strážníkům se daří zjistit kontakt na rodinného příslušníka majitele bytu, který se dostavuje na místo a byt si zabezpečuje.

 

          Jindřich Joch

                                                                       zástupce vedoucího Městské policie Říčany

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena