Městská policie Říčany

1. 4. 2022

Městská policie radí a informuje

Z knihy událostí

15. února, 20.45

Na základě telefonického oznámení strážníci kontrolují na říčanském nádraží prostor výtahu, který spojuje podchod s nástupištěm. Zde nacházejí muže, který se rozhodl v kabině výtahu nocovat. Muž je probuzen a strážníky je mu vysvětleno, že se nejedná o nejvhodnější místo k přespání. Strážníci zjišťují mužovu totožnost a zda po něm není vyhlášeno pátrání. Toto je negativní. Muž je z místa vykázán, ale před odchodem musí uklidit nepořádek, který v kabině výtahu způsobil.

25. února, 16.55

Na úřadovnu městské policie, se dostavuje svědek, který uvádí, že viděl řidiče nákladního vozidla v ulici U Mostu, který se zde otáčel přes travnatý pás a poškodil jej. Při manévru dále poškodil další zeleň, komunikaci a dopravní značení. Strážníci získávají od svědka pořízenou fotodokumentaci nákladního vozidla, popis řidiče a to včetně firemních údajů. Svědek dále uvádí, že řidič si musel být vědom způsobeného poškození, jelikož z vozidla vystoupil, pronesl pár slov, opětovně nastoupil do vozidla a z místa ujel. Při opouštění místa navíc poškodil svislé dopravní značení. Strážníci následně místo zajišťují a předávají k dalšímu šetření Policii ČR.

26. února, 02.48

Podezřelé jednání dvou mužů v ulici Černokostelecká sleduje strážník obsluhující městský kamerový dohlížecí systém. Oba muži jsou zjevně pod vlivem alkoholu; následně jeden z nich opakovaně odemyká a zamyká motorové vozidlo tovární značky Ford. Na místo jsou vyslány hlídky strážníků. Než strážníci dorazí na místo, mužům se podaří vozidlo odemknout, nastartovat, popojíždět sem a tam a nakonec i vyjet do provozu. Strážníci se snaží řidiče vozidla zastavit. Na znamení k zastavení nereaguje a nakonec zajíždí do slepé části ulice K Podjezdu. Řidič je vyzván k prokázání totožnosti a předložení dokladů potřebných k řízení vozidla. Následně provedená orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu má pozitivní výsledek v hodnotě 2.04 promile. Řidič je tak důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu. Je omezen na osobní svobodě a na místě předán hlídce Policie ČR k provedení dalších úkonů a opatření.

2. března, 17.20

Strážníci jsou upozorněni na muže, který se nachází v parku A. Švehly. Muž se má chovat nevhodně, obnažovat se a budit veřejné pohoršení. Po příjezdu na místo, strážníci zjišťují, že na lavičce sedí muž, který nebudí veřejné pohoršení, ale dopouští se několika přestupků. Muž v parku, kde je to zakázáno, konzumuje alkoholické nápoje. Dále odhazuje všude kolem sebe odpadky a znečišťuje veřejné prostranství. Strážníci muže vyzývají k nápravě. Zbytečně, muž nechce spolupracovat, přitom by stačilo strážníky poslechnout, místo uklidit a poté opustit. Takto je celá událost strážníky pro spáchání několika přestupků oznámena příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

10. března, 15.44

V rámci pěší hlídky si strážník v ulici Marie Pujmanové všímá cyklisty, který nekontroluje svou jízdu na jízdním kole. Strážník cyklistu zastavuje a dotazuje se jej, zda před jízdou požil alkoholické nápoje. Cyklista přiznává požití jednoho piva. Toto však nekoresponduje s viditelným stavem cyklisty, který zadrhává v řeči, nekoordinuje své pohyby a na výzvu není schopen prokázat svou totožnost natož ji alespoň strážníkovi srozumitelně nadiktovat. Až po několika možných kombinacích se daří zjistit totožnost cyklisty. Na místo je přivolána autohlídka strážníků, která disponuje přístrojem k provedení orientační dechové zkoušky. Výsledek je pozitivní v hodnotě 1.5 promile alkoholu v dechu. Cyklista, jako řidič nemotorového vozidla, je důvodně podezřelý ze spáchání přestupku, kterým se dále bude zabývat příslušný správní orgán.     

 

Jindřich Joch

                                                                       zástupce vedoucího Městské policie Říčany

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2023 Všechna práva vyhrazena