Městská policie Říčany

1. 5. 2022

Městská policie radí a informuje

Z knihy událostí

 

22. března, 9.16

Policie ČR žádá strážníky o spolupráci při zjištění pobytu zájmové osoby, která má být předvedena na policii. Je známo, že osoba se pohybuje na území města Říčany. Opětovně se vyplácí místní znalost strážníků. Strážníci vědí, kde zájmová osoba ve městě pobývá, proto netrvá dlouho a osoba je kontaktována a předvedena k dalším úkonům na Policii ČR.

23. března, 5.40

Na základě telefonického oznámení prověřují strážníci v ulici Politických vězňů dodávkové vozidlo, ze kterého vytéká olej. Po příjezdu na místo hlídka strážníků zjišťuje, že únik oleje je intenzivní a většího rozsahu. Na místo je přivolán Hasičský záchranný sbor, který provádí zásyp uniklého oleje. Dalším šetřením je zjištěno, že olej vytéká z nákladového prostoru dodávky. K vozidlu se dostavuje řidič, který vozidlo otevírá. V nákladovém prostoru došlo k prasknutí převážené nádoby s hydraulickým olejem, který se rozlil po celém vnitřku vozidla a následně začal vytékat z vozidla ven. K poškození životního prostředí nedošlo, proto byla informace o události předána technickým službám města z důvodu důkladného úklidu komunikace.

25. března, 00.45

Při hlídkové činnosti si strážníci všímají kouře, který stoupá ze skladového areálu v ulici Černokostelecká. Při přiblížení k místu je zjištěno, že zde v menším rozsahu hoří skládka odpadu. Na místo je přivolán Hasičský záchranný sbor, který provedl uhašení.

5. dubna, 00.21

Při hlídkové a kontrolní činnosti si strážníci všímají v ulici Černokostelecká vozidla Škoda, které není předpisově osvětleno. Strážníci vozidlo zastavují a kontrolují. Je zjištěno, že vozidlo má více než půl roku propadlou technickou kontrolu, někdo páčil dveře u řidiče, pod volantem chybí spínací skříňka a vozidlo je startováno šroubovákem. Řidič je vyzván k předložení dokladů nutných k řízení vozidla. Předkládá jen průkaz totožnosti. Na dotaz strážníků, zda vlastní řidičské oprávnění, řidič sděluje, že řidičský průkaz má zadržen. Následně provedená orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu je negativní, avšak test na přítomnost omamných a psychotropních látek řidič odmítá. Pohledem do vnitřku vozidla je zjištěno demontované jízdní kolo, pákové kleště, ale také i batoh, ke kterému se nehlásí řidič, ale ani jeho spolujezdec. Po těchto zjištěných skutečnostech, byla tato zajímavá dvojice s bohatou trestní minulostí i s vozidlem předána na místě hlídce Policie ČR, která ve věci provádí další šetření.

8. dubna, 20.27

Řidič vozidla oznamuje strážníkům jiného řidiče, který jede ulicí Černokostelecká a řídí vozidlo pravděpodobně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, jelikož nedokáže udržet přímý směr jízdy a kličkuje. Řidič vozidlo momentálně zaparkoval u benzínové čerpací stanice a oznamovatelem byl upozorněn, aby v další jízdě nepokračoval. O přijatém oznámení je vyrozuměna i Policie ČR. Řidič upozornění nedbá a vozidlem od benzínové pumpy vyjel opětovně do provozu. Strážníci jsou ale nedaleko a snaží se řidiče vozidla zastavit. Na výzvy k zastavení řidič nereaguje, jeho jízda není rychlá, ale je hodně nejistá. Řidič vozidla zastavuje, až po zajetí do otevřeného firemního areálu v ulici K Podjezdu, ze kterého není kam pokračovat v další jízdě. Z vozidla po zastavení okamžitě vystupují dva muži, kteří se pokoušejí utéct. V tomto je jim zabráněno donucovacími prostředky - hrozba namířené služební zbraně strážníků byla dostatečně přesvědčivá. Z prvotní komunikace je zřejmé, že oba muži jsou silně pod vlivem alkoholu. Řidič byl poučen, že je podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, kterého se dopustil při jízdě po pozemní komunikaci. Toto potvrdila i provedená orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu, která byla pozitivní v hodnotě 2.86 promile. Řidič byl následně předán hlídce Policie ČR k provedení dalších úkonů a opatření.

  

      Jindřich Joch

                                                                  zástupce vedoucího Městské policie Říčany

 

 

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena