Městská policie Říčany

29. 5. 2022

Z knihy událostí

14. dubna, 19.40

Operátor městského kamerového dohlížecího systému prověřuje a vyhodnocuje záznam kamery v místě nového podchodu v ulici U Trati. Zde došlo k čerstvé výmalbě a následně takřka ihned k novému poškození sprejerskými výtvory. Skupinka pachatelů je ze záznamu kamer identifikována, jelikož dva dny před událostí skupinku strážníci kontrolovali v rámci prověřování jiné události, kdy docházelo k narušování veřejného pořádku. Celá událost je oznámena Policii ČR a to včetně totožností osob podezřelých ze spáchání trestného činu.

18. dubna, 11.43

Autohlídka strážníků si v ulici Říčanská všímá jedoucího vozidla Volkswagen. Vozidlo vykazuje známky technické nezpůsobilosti pro provozu na pozemních komunikacích. Z důvodu ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a to zejména dalších účastníků provozu na pozemních komunikacích, se strážníci rozhodují vozidlo zastavit. Na pokyn k zastavení řidič nereaguje. Posádka však začíná uvnitř vozu hrát zajímavá škatulata. Řidič přesedá na zadní sedadlo, spolujezdkyně na místo řidiče a až poté strážníkům zastavují. Strážníci zjišťují, že vozidlo nemá platnou technickou kontrolu a není pojištěno. Při kontrole dokladů „původního řidiče“ vychází najevo, proč došlo k předání řízení vozidla jiné osobě. Původní řidič, má soudem uložen zákaz řízení všech motorových vozidel do srpna letošního roku. Navíc vykazoval známky ovlivnění alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Na místo tak byla přivolána hlídka Policie ČR, jelikož řidič byl podezřelý ze spáchání trestného činu. Provedený test na přítomnost alkoholu u řidiče, ale i „zaskakující“ řidičky je negativní, avšak k podrobení se orientačnímu vyšetření na ovlivnění jinou omamnou nebo psychotropní látkou, oba odmítají. Ve věci dále šetří Policie ČR.

17. dubna, 21.22

Na základě žádosti Policie ČR strážníci prověřují oznámení o agresivním zákazníkovi v jedné z prodejen obchodního řetězce v ulici Černokostelecká. Na místě je zjištěno, že se jedná o muže, který obtěžoval obsluhu obchodu, je vulgární a odmítá opustit prodejnu. Strážníci situaci uklidňují a muže vyvádí ven na ulici. Když se strážníci snaží ověřit mužovu totožnost, jelikož u sebe nemá žádný doklad, muž začíná být agresivní i na strážníky. Nebezpečně zkracuje vzdálenost a naznačuje fyzický útok. Na zákonné výzvy strážníků nereaguje. Nakonec musí proti muži strážníci zakročit a to za použití donucovacích prostředků. Následně je předveden na služebnu policie, kde je zjištěna jeho totožnost a provedena orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu. Zkouška byla pozitivní s výsledkem 2.38 promile. Chování ale zejména jednání muže, je kvalifikováno jako přestupkové a bylo strážníky dořešeno uložením pokuty.

1. května, 02.36

Strážníci společně s policií prověřují oznámení o poškozování zaparkovaných vozidel v ulici Jiráskova. Zde strážníci kontaktují oznamovatele a jsou zjištěni další svědci celé události. Na místě se nachází i muž, který poškodil vozidlo Ford. U vozidla ukopl zpětné zrcátko. Ke svému činu se na místě doznává a nepopírá jej. Na vině je pravděpodobně ovlivnění alkoholem, jelikož provedená orientační zkouška na přítomnost alkoholu je u muže s pozitivním výsledkem. Celou událost si k dalšímu řešení na místě přebrala hlídka Policie ČR.

7. května, 04.18

Hlídka strážníků přijímá od svědka oznámení o poškození elektrického rozvaděče v ulici Černokostelecká neznámým mužem. Oznámení je ihned předáno operátorovi městského kamerového dohlížecího systému, který vyhodnocuje pořízený záznam. Na záznamu je celá událost viditelná. Šetřením v místě události se strážníkům daří zadržet pachatele. Ten je navíc strážníkům dobře znám díky místní znalosti. Pachatel uvádí, že v rozčílení, velmi silnou ranou pěstí udeřil do rozvaděče, kdy plastový kryt úder nevydržel a došlo k jeho poškození. Celá událost je pro přestupkové jednání strážníky oznámena příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

9. května, 07.40

Operátor městského kamerového dohlížecího systému v ranních hodinách zaznamenal na kameře v místě nového podchodu v ulici U Trati dva sprejery, jak poškozují nově vymalovaný podchod pod tratí. Operátor obratem předal událost hlídce strážníků v terénu, která po krátké době vysledovala oba pachatele. Pohyb pachatelů byl zjištěn na dalších kamerách umístěných v okolí, což pomohlo k jejich odhalení. Strážníci pachatele omezili na osobní svobodě a předali je pro podezření ze spáchání z trestného činu Policii ČR k provedení dalších úkonů a opatření.

Jindřich Joch zástupce vedoucího Městské policie Říčany


 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena