Městská policie Říčany

30. 10. 2022

Z knihy událostí

 

9. září, 03.40

Strážníci obdrželi poznatek o osobě, po které je vyhlášeno celostátní pátrání z důvodu dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Osoba se má pohybovat na území města. Místní znalost strážníků se opět vyplatila. Strážníci osobu dobře znají již z minulosti, proto je snadné vytipovat lokalitu města, kde se bude pohybovat. Brzké ranní hodiny, ale i trocha štěstí na straně strážníků a osoba je zadržena po třech minutách od obdržení poznatku v ulici Domažlická. Strážníci osobu předávají Policii ČR k provedení dalších úkonů.

 

5. října, 18.52

Strážník se v době osobního volna dozvídá o krádeži notebooku z kabiny dodávky v Olivově ulici. Po vyhodnocení záznamu městského kamerového dohlížecího systému bylo zjištěno, že pachatel skutku spočívajícího v odcizení tašky s přenosným počítačem a dalšími osobními věcmi byl na místo přivezen osobním vozidlem. V místě se nejdříve nějaký čas pachatel pohybuje a komunikuje s dalšími osobami, které se na odcizení věcí spolupodílely. Z pohledu kamer jsou prověřeny i další lokality města, kde byl výskyt vozidla a stejných osob též zaznamenán. Je tak zjištěn podrobný popis osob, ale i vozidlo včetně registrační značky. Strážníci provádějí lustraci vozidla, je zjištěn jeho provozovatel, a veškeré poznatky předávají Polici ČR.

 

8. října, 01.07

Pomalu jedoucí vozidlo v Rooseveltově ulici zaujalo autohlídku strážníků. Zdá se, že řidič vozidla má značný problém udržet vozidlo v jízdním pruhu, proto jej strážníci zastavují a kontrolují. Při kontrole je zjištěno, že řidičem je cizinec, který poskytuje taxislužbu dvěma osobám sedícím na zadním sedadle. Vše je v pořádku, včetně všech dokladů. Nejistá jízda byla způsobena neznalostí řidiče při orientaci ve městě. Osoby sedící na zadním sedadle, však působí značně nervózně. Strážník si všímá jedné z osob, jak na okamžik drží v ruce mezi prsty průhledný sáček s bílou krystalickou látkou. Sáček je ihned odhozen do prostoru podlahy vozidla tak, aby nebyl tento pohyb strážníkem zaznamenán. Jelikož vzniklo důvodné podezření, že osoba se dopouští trestného činu a přechovává omamné a psychotropní látky, byla vyzvána, aby vystoupila z vozidla a prokázala svou totožnost. Sáček s bílou krystalickou látkou je ponechán ve vozidle a na místo je přivolána hlídka Policie ČR. Osoba tvrdí, že u sebe více sáčků nemá a podrobuje se na místě orientačnímu vyšetření na přítomnost alkoholu a omamných a psychotropních látek. Následně je předána k provedení dalších úkonů a opatření hlídce Policie ČR.

 

9. října, 00.02

Strážníci jsou vysláni k agresivnímu pacientovi do říčanské nemocnice. Po příjezdu na místo je zjištěno, že již k ničemu nedochází. Personál nemocnice strážníkům sděluje, že se jednalo o muže, který se domáhal léků na vystřízlivění pro svou matku. Muži byl personálem vysvětlen postup výdeje léčiva, který odmítal akceptovat. Muž se choval vulgárně a agresivně. Bouchal a kopal do všech dveří v prostorách nemocnice, a personálu nevybíravě sděloval, že je fyzicky napadne. Muž se z ničeho nic, ale již v přítomnosti hlídky strážníků, do nemocnice vrací a opět se chová agresivně. Strážníci jej z areálu nemocnice vykazují. Po dohodě s vedením nemocnice je vstup do vnitřních prostor nemocnice z preventivních důvodů uzamčen. Za necelé dvě hodiny se strážníci do nemocnice vracejí řešit situaci znovu. Agresivní muž se do areálu nemocnice vrací, je přivezen skupinkou osob, která též vyhrožuje újmou na zdraví personálu nemocnice. Na místo míří i hlídky Policie ČR, jelikož se jedná o větší počet agresivních osob. Muž je na místě policisty zadržen a převezen na služebnu. Skupinka ostatních osob jej ale neustále v jeho jednání podporuje i přímo před služebnou policie na Masarykově náměstí. Vedení nemocnice uzavírá z bezpečnostních důvodů celý areál nemocnice a na místě zůstávají tři strážníci až do brzkých ranních hodin a v areálu nemocnice hlídkují.

 

12. října, 08.56

Strážníci na základě telefonického oznámení vyjíždějí zkontrolovat zaparkované osobní vozidlo na parkovišti u koupaliště Jureček. Řidič vozidla si vozidlo řádně po odchodu nezabezpečil a ponechal otevřené okénko. Strážníci nejdříve vozidlo kontrolují a lustrací zjišťují provozovatele, kterého se pokoušejí kontaktovat. Toto se nedaří. Strážníci nahlížejí do vozidla, jelikož se zde nacházejí písemnosti, které by mohly vést k osobě, která vozidlo v místě ponechala a řádně nezabezpečila. Pohledem do vozidla je však zjištěno, že se zde nacházejí chemikálie sloužící k výrobě omamných a psychotropních látek, sáčky určené k jejich distribuci a stříkačky. Daří se zjistit pravděpodobného řidiče vozidla. Řidič, který firemní vozidlo užívá, bude muset vše vysvětlit Policii ČR, které byla celá událost předána k dořešení.

          Jindřich Joch

                                                                       zástupce vedoucího Městské policie Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2023 Všechna práva vyhrazena