Městská policie Říčany

26. 11. 2022

Z knihy událostí

13. října, 19.25

Na základě oznámení strážníci prověřují pohyb staršího muže na Komenského náměstí, muž se má chovat zmateně. Strážníci nemusejí daleko, jelikož jej nacházejí přímo u své služebny. Navíc jej z místní znalosti znají. Z důvodu panujících nepříznivých klimatických podmínek, ale i zjištění, že muž je pod vlivem alkoholu, pravděpodobně i léků a není schopen odpovídat na základní otázky, je na místo přivolána zdravotnická záchranná služba. Do jejího příjezdu je muž umístěn na služebně strážníků, kde je mu poskytnut tepelný komfort. Zdravotníci na muži neshledávají nutnost převozu do nemocničního zařízení a je záchranáři za asistence strážníků dopraven do místa bydliště.

18. října, 00.01

Na základě žádosti o asistenci vyrážejí strážníci na urgentní poskytnutí první pomoci, kdy došlo ke srážce osoby s osobním vlakem v prostoru říčanské vlakové zastávky. Na místě jsou zanedlouho všechny složky integrovaného záchranného systému. Strážníci na místě zjišťují, že se jedná o místně známého muže, který utrpěl zranění v oblasti hlavy a končetin. Po zajištění pacienta, jeho prvotním ošetření a transportu do sanitního vozu byla následně provedena evakuace osob z osobního vlaku.

22. října, 09.15

Strážníci si při běžné hlídkové a kontrolní činnosti v lokalitě říčanské vlakové zastávky všímají v podchodu vedoucímu k nástupištím muže, který píše fixem na stěnu u schodiště nápis. Strážníci jej vyzývají, aby zanechal svého protiprávního jednání a prokázal svou totožnost, jelikož je důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu. Muž u sebe žádné doklady nemá a není schopen ani po součinnosti strážníků jiným způsobem hodnověrně svou totožnost prokázat, proto je předveden na Policii ČR. Zde byly s mužem provedeny další úkony v rámci spáchaného trestného činu a následně byl policisty propuštěn. Tímto by celá událost mohla skončit, ale není tomu tak. Strážníci se zanedlouho ke kontrole nádraží v rámci své každodenní činnosti vracejí a zjišťují, že muž se na místo vrátil a své výtvarné dílo dokončil. Pro jistotu jej zakončil nápisem „Fuck the police“. Tentokrát byla na místo přivolána rovnou hlídka Policie ČR k provedení dalších úkonů a opatření.

31. října, 08.10

Spící malé dítě nenechává v klidu pracovnici informačního centra v rondelu na vlakovém nádraží. Na místo přivolává strážníky. V prostorách čekárny se nachází malé dítě, oděné do péřové bundy, na nohách pantofle a u sebe má sportovní tašku. Je zjištěno, že dítě je cizí státní příslušnosti, komunikace je tedy obtížná. Je zjištěno, že zde čeká na kamaráda, ale neví, kdy tento přesně dorazí. Strážníkům se i přes komunikační problémy daří zjistit adresu pobytu dítěte ve městě. Po konzultaci s pracovnicí orgánu sociálně právní ochrany dětí je dítě převezeno do místa bydliště, kde je předáno matce. Matka sděluje, že dítě nechce být v Čechách, chce zpět do rodné země, a toto matka intenzivně řeší. Na místo se dostavuje i pracovnice orgánu sociálně právní ochrany dětí, které byla celá událost předána k dalšímu řešení.

5. listopadu, 07.46

Při kontrolní a hlídkové činnosti si strážníci všímají místně známého závadového muže, který si nese ustřižený kabel. Strážníci zcela logicky muže kontrolují. Přichází zcela jasné a neprůstřelné vysvětlení, že kabel muž neodcizil, ale jedná se o dárek. Dalším šetřením je zjištěno kde a od koho dostal muž tento zvláštní dar. Na uvedeném místě se strážníci dotazují na pravdivost tvrzení jeho slov o daru. Kupodivu vše, co muž vypověděl, je pravda a kabel mu byl opravdu darován dělníky z nedaleké stavby jako nepotřebný materiál. Jakékoliv porušení zákona bylo tedy vyloučeno a muž mohl kabel patřičně upravit, odpad zlikvidovat a kabel předat do sběrných surovin.

Jindřich Joch, zástupce vedoucího, Městské policie Říčany

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2023 Všechna práva vyhrazena