Městská policie Říčany

29. 12. 2022

Městská policie radí a informuje

Městská policie i nadále provádí opakované kontroly nad dodržováním zákazu tranzitu nákladních vozidel přes město Říčany. Jedná se o porušení vyplývající z dopravní značky B4 zákaz vjezdu nákladních automobilů s uvedením nejvyšší povolené hmotnosti 12 t s dodatkovou tabulkou TRANZIT – zákaz platí pro vozidla převyšující tuto hodnotu, která tranzitují (projíždějí) městem. Důležité je však vědět, že pokud řidič uvedeného nákladního vozidla nad 12 t, pokud zde má sídlo firmy, trvalé bydliště, servis, nebo zásobování, tak nic neporušuje. Bohužel v Říčanech je hodně logistických center pro nákladní dopravu a míst pro zásobování, tak se úplně nevyhneme potkávání se s nákladními vozidly ve městě. I přes uvedenou zátěž, došlo k výraznému omezení nedovoleného tranzitu přes město. Strážníci nad uvedeným dohlížejí v denních i nočních hodinách, mnohdy jsou řidiči překvapeni, když je hlídka městské policie zastaví, neboť kontroly jsou prováděny ve všech možných časech a za každého počasí. Řidičům za nedovolený tranzit hrozí pokuta s příkazním řízením na místě do 2 000Kč.

Z knihy událostí

17. listopadu, 00.22

Vozidlo, parkující na pěší zóně v ulici Cesta Svobody, zaujalo strážníky z mnoha důvodů. Řidič sice zanedlouho nastupuje do vozidla a odjíždí, ale záhy je strážníky zastaven a kontrolován. Dopustil se přestupkového jednání. Řidič předkládá po

32

třebné doklady k řízení vozidla. Toto je bez problémů. Orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu je negativní. Přeci jen, drobná nesrovnalost se najde. Strážníci toto tušili ještě před zastavením vozidla. Je to momentálně velký trend napříč republikou, jak se vyhýbat odpovědnosti při páchání přestupků v souvislosti s provozem vozidla. Vozidlo je opatřeno cizí státní registrační značkou. Lustracemi v evidencích je zjištěno, že vozidlo není registrované v České republice ani Polské republice, kde má vydané registrační značky. Na vozidlo není uzavřeno žádné platné pojištění. Navíc vozidlo bylo v Polsku vyřazeno z provozu. Řidič není schopen na místě doložit ani nabytí vlastnictví ke svému vozu, který vlastně již neexistuje. Strážníci na místo přivolávají Policii ČR, která řidiči odjímá z vozidla registrační značky a vozidlo je odstaveno na nedaleké parkoviště, jelikož je nezpůsobilé pro provoz na pozemních komunikacích. Celou událostí se nadále zabývají policisté a příslušné správní orgány.

20. listopadu, 14.32

Muži věděli, na koho se obrátit. Na základě telefonické prosby, vyrážejí strážníci k budově gymnázia na Komenského náměstí. Zde se nachází teleskopická plošina, u které došlo k technické závadě. Dva dělníci zůstali zaseknuti ve výšce asi dvaceti metrů, když ovladač umístěný ve vrchní části plošiny přestal fungovat. Naštěstí fungoval spodní, hlavní ovladač. Dělníci jsou téměř v okamžiku vysvobozeni a zpátky na pevné zemi. Vyplatí se mít uložené číslo na strážníky ve svém mobilním telefonu, nikdy totiž nevíte, kdy se bude hodit.

27. listopadu, 14.35

Strážníci jsou telefonickým oznámením upozorněni na možnou ekologickou havárii u rybníka Rozpakov, kde došlo k vystříkání hasicích přístrojů do okolí a z části na vodní hladinu rybníka. Strážníci na místě zjišťují, že oznámení se zakládá na pravdě a neznámý pachatel vyprázdnil dva práškové hasicí přístroje do travnatého porostu v okolí rybníka ale i na vodní hladinu, takže se hasicí látka dostala do vody. Na místo strážníci přivolávají Hasičský záchranný sbor a Policii ČR, jelikož je důvodné podezření ze spáchání trestného činu. Po provedení prvotních úkonů je celá událost předána k dalšímu šetření Policii ČR.

4. prosince, 22.10

Podezřelé vozidlo ulicí 17. listopadu odbočuje v protisměru jízdy do jednosměrné ulice Jiráskova. Řidič vozi

dla je zastaven a ihned po vystoupení z vozidla je jasné, proč řidič nezvládá jízdu dle pravidel silničního provozu. Vystupuje, nekoordinovanými pohyby jde ke strážníkům a poměrně složitou artikulací se snaží komunikovat. Řidič se strážníky nespolupracuje a komunikace s ním je složitá. Stále dokola vysvětluje, že je policista. Na místo je přivolána hlídka Policie ČR a je provedena orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu. Ta je pozitivní s výsledkem 2.47 pro-mile. Řidič je tak důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu a strážníky přenechán k provedení dalších úkonů přítomné hlídce policie.

Jindřich Joch zástupce vedoucího Městské policie Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena