Městská policie Říčany

3. 2. 2023

Městská policie radí a informuje

Z knihy událostí 

23. prosince, 18.32 

Na základě telefonického oznámení vyrážejí strážníci řešit osobu, která vstupuje do vozovky před projíždějící vozidla v ulici Černokostelecká. Muž je nalezen u autobusové zastávky K nádraží, kde se plazí po čtyřech. Následně vylézá na dělící betonový ostrůvek u ulice Haškova. Strážníci muže vyzývají, aby slezl a místo opustil. Muž s nepřítomným výrazem v obličeji utíká před strážníky pryč a vbíhá do vchodových dveří nedalekého restauračního zařízení. Ve vstupu mu však zabraňují dvě osoby, které se u vchodu stojí. Strážníci mezitím v muži rozpoznávají osobu v minulosti řešenou pro své agresivní chování, spojené s fyzickým napadáním jiných osob a užívání omamných a psychotropních látek. Na výzvy muž nereaguje a nepomáhá ani hrozba použití donucovacích prostředků, pokud nebude výzev uposlechnuto. Náhle sahá za záda, což vede ze strany strážníků k použití donucovacích prostředků. Až následná hrozba namířenou služební zbraní donutí muže spolupracovat a jsou mu přiložena pouta. Provedenou bezpečnostní prohlídkou jsou u muže nalezeny peněženky s doklady, platební karty a ampule s neznámou látkou. Zkouška na přítomnost alkoholu je pozitivní s výsledkem 0,86 promile. Orientační vyšetření na ovlivnění psychotropní návykovou látkou je též pozitivní. Posádka přivolané zdravotnické záchranné služby po konzultaci převáží muže do zdravotnického zařízení k dalšímu vyšetření a ošetření. Jeho nezákonným jednáním se nadále budou zabývat příslušné orgány. 

 

26. prosince, 20.25 

Strážníci kontrolují dětská hřiště. V ulici Scheinerova se na hřišti nachází skupinka několika zjevně mladistvých osob. Strážníci skupinku kontrolují a vše probíhá jako běžná rutina, když náhle jedna osoba využívá zaneprázdněnosti strážníků a z místa utíká. Strážník osobu začne pronásledovat, ta však na zákonné výzvy k zastavení nereaguje. Po chvilce zjišťuje, že neuteče, jelikož strážník je rychlejší. Schovává se za zaparkované vozidlo, a to vždy na protější stranu od strážníka, tak aby zabránila svému dopadení. Tato komická situace „hry na honěnou“ není ukončena ani po několika marných výzvách strážníka. Nepomáhá ani hrozba použití donucovacích prostředků, kdy strážník osobě sděluje, že použije slzotvorný prostředek. Ten je vzápětí použit a teprve potom si osoba ulehá na zem a je strážníkem spoutána a odvedena zpět ke skupince ostatních. Na místo je přivolána posádka zdravotnické záchranné služby k výplachu očí od slzotvorného prostředku a poté je celá situace na místě strážníky dořešena. Nakonec je zjištěna jedna mladistvá osoba pod vlivem omamné psychotropní látky a celkem tři nezletilé osoby pod vlivem alkoholu. Hodnoty jsou v rozmezí od 0.58 do 1.05 promile. Na místě následně došlo k úklidu hřiště a přilehlého okolí od odpadků a nezletilí, u kterých bylo provedeno orientační vyšetření s pozitivním výsledkem, byli předáni svým zákonným zástupcům. Celá událost byla též předána na vědomí orgánu sociálně-právní ochrany dětí k dalšímu řešení.  

 

28. prosince, 12.16 

V ulici Mozartova na cyklostezce vedoucí na Pacov se nachází muž, který budí veřejné pohoršení. Takto je přijato několik opakovaných oznámení. Strážníky je na místě zjištěn muž, který je místně znám. Muž je pod vlivem alkoholu a zcela nevhodně oblečen. Pod dohledem strážníků je předán do péče rodinného příslušníka, který se o něj dále postaral. 

 

5. ledna, 00.35 

Obsluha čerpací stanice pohonných hmot u ulice Říčanská oznamuje strážníkům osobu, která přišla do prostoru čerpací stanice a nechce ji opustit. Po příjezdu na místo, strážníci zjišťují, že se jedná o ženu, která je pod vlivem alkoholu. Než strážníci dorazili na místo, žena zde ulehla na zem a spí. Žena je strážníkům známa, proto kontaktují rodinného příslušníka, který se zanedlouho dostavil na místo a převzal ji do péče. 

Jindřich Joch,

zástupce vedoucího Městské policie Říčany 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena