Městská policie Říčany radí a informuje

27. 11. 2023

Z knihy událostí

11. října, 15.00

Na žádost Police ČR strážníci poskytují součinnost v hotelu Pratol v uici. Černokostelecká. Na místě se má nacházet osoba pod vlivem alkoholu, u níž zasahují zdravotníci rychlé záchranné zdravotní služby. Po příjezdu na místo strážníci od recepční hotelu dostávají informaci, že muž je v druhém patře spolu se záchranáři. Muž ležel na chodbě v patře a jevil známky značné opilosti. Ze strany zasahujících zdravotníků bylo vyloučeno ohrožení na životě a po provedení ošetření z místa odjíždějí. Muže si přebírá hlídka městské policie, která u muže provede dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu. U muže bylo naměřeno 3,47 ‰ alkoholu v dechu. I přes značné promile alkoholu se muž staví na nohy a za součinnosti strážníků je vyveden z hotelu, neboť se v místě zdržoval bez zaplaceného ubytování. O situaci na místě byla zpětně vyrozuměna Policie ČR, která se na místo následně dostavila k dořešení události, protože osoba i přes počáteční snahu nebyla vzhledem k značné opilosti schopná bezpečného pohybu.

říjen – kontrola nádraží

Při kontrolní činnosti na vlakovém nádraží si hlídka strážníků všímá muže, který odpovídá popisu osoby, která byla spatřena při krádeži cyklistického kola v Říčanech. I přesto, že se jednalo o starší událost, díky místní znalosti strážníků a sdílení informací si strážníci uvedenou osobu vybavují ze záznamu městského kamerového dohlížecího systému. Strážníci osobu na místě ztotožňují a nezbytné poznatky předávají kolegům z Policie ČR k dalšímu opatření. V poslední době se díky kamerovým systémům městské policie a dobré místní znalosti strážníků daří úspěšně odhalovat pachatele drobných krádeží.

11. října, 19.00

Dozorčí služba městské policie přijala telefonickou žádost o součinnost od Obvodního oddělení Policie ČR v Říčanech ve věci osoby, která se dostavila na uvedený útvar policie za účelem převzetí písemností, s tím, že u uvedené osoby je vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Kolega od Policie ČR se správně domníval, že by uvedená osoba mohla po odchodu ze služebny policie usednout neoprávněně za volat vozidla, které stálo v blízkosti služebny. Uvedená domněnka se následně potvrdila. Strážníci na základě oznámení uvedenou osobu s vozidlem vysledovali kamerovým systém až do místa zastavení v blízkosti Komenského nám. Ze záznamu kamerového systému z několika míst na cestě z Masarykova nám. na Komenského nám. bylo operátorem městské policie dostatečně zjištěno a prokázáno, že osoba nasedla do vozidla i přes zákaz řízení a odjela z místa Masarykova nám. Hlídka strážníků uvedeného řidiče dostihla na Komenského nám., kde ho zastihla již vystoupivšího z vozidla v místě u jedné z nemovitostí, kde spolu s dalším mužem na venkovním prostranství právě konzumovali svačinu. Řidič vozidla se na místě hlídce strážníkům doznal, že řídil vozidlo bez platného oprávnění, uvedené mj. dosvědčovaly záznamy z kamer strážníků. Vzhledem k tomu, že zde bylo podezření ze spáchání přečinu proti pořádku ve věcech veřejných jiným rušením činnosti orgánu veřejné moci mařením výkonu úředního rozhodnutí o zákazu řízení motorových vozidel, byla celá věc spolu s osobou řidiče předána na místě policii ČR k dalšímu opatření. I v tomto případě pomáhaly kamery městského dohlížecího systému k prokázání protiprávní činnosti.

12. října, 04.00

Při kontrolní činnosti hlídky strážníků městské policie se zaměřením na kontrolu dodržování zákazu tranzitní dopravy nákladních vozidel nad 12 tun přes město zastavila hlídka městské policie nákladní vozidlo v ulici Říčanská s podezřením na porušení uvedeného zákazu. Při komunikaci s řidičem hlídka cítila zápach kouře jako po spalování sušiny rostliny konopí. Vzhledem k uvedenému hlídka vyzvala řidiče k orientační dechové zkoušce na alkohol a odběr slin na možné prokázání užití jiných omamných a psychotropních látek. I přes tvrzení řidiče, že nic před jízdou nedovoleného nepožil, výsledek orientačního vyšetření na přítomnost alkoholu a jiných omamných látek byl pozitivní. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem byla celá věc na místě předána k dořešení Policii ČR. Kromě dopravního přestupku nedovoleného tranzitu nad 12 tun přes město se řidič bude mimo jiné zodpovídat z protiprávního jednání spočívajícím v požití alkoholu a jiných omamných psychotropních látek. Jízda v zákazu vjezdu tranzitu nad 12 tun byla řidiči osudná i pro další protiprávní jednání. Pravda je, že se nejedná o ojedinělý případ tohoto typu, při jedné z předchozích kontrol nedovoleného tranzitu si strážníci všimli v kabině u řidiče několika plechovek od piv a jednoho rozpitého piva. I tento případ skončil oznámením na Policii ČR.

Václav Řezáč
vedoucí Městské policie Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena