Mimořádná dotace: 15 milionů korun pro říčanské žáky na moderní výuku anglického jazyka a informatiky!

27. 4. 2018

Říčanská radnice podala projekt pro tři své základní školy a uspěla. Vznikne 5 nově vybavených tříd pro výuku jazyků a informačních technologií s počítači, interaktivními tabulemi, tiskárnami,  a to i třeba těmi 3D, které jsou schopny vytisknout nejrůznější prostorové objekty. Součástí vybavení bude i nový nábytek či bezbariérový přístup v ZŠ Bezručova. Hlavním hitem by ale měl být výukový software, který posune znalosti angličtiny.

„O tento velký společný projekt všech škol se snažím už dlouhá léta. Na začátku bylo obecné poznání, že při výuce angličtiny se dostane na žáka řada jen několikrát za hodinu. Naše děti anglicky moc nemluví a každá rodina to dohání různými cestami. Dlouho jsem snil o projektu, který to změní. A můžou posloužit speciální výukové programy,“ vysvětluje starosta Vladimír Kořen (Klidné město) a doplňuje ho místostarostka Hana Špačková ze stejného uskupení: „V nabídce speciálních výukových programů už jsou velmi sofistikované systémy pro výuku angličtiny. Měli jsme několik zajímavých prezentací. Představte si program, který reaguje na konkrétní znalosti konkrétního žáčka, umí rozpoznat jeho výslovnost, slovní zásobu, gramatiku… A nastavuje úkoly tak, aby se žák zlepšoval. Každý den byť třeba půl hodiny mluvení a poslouchání se musí projevit.“

Výukové programy pro různé věkové skupiny pamatují také na děti s poruchami učení, i na ty nadané. Angličtinu učí přirozeným způsobem v posloupnosti poslech, mluvení, čtení, psaní.  Umožňují studium podle individuálního studijního plánu. Vedou žáka průběžně, respektují jeho studijní tempo, nedovolí mu pokračovat, pokud určitou oblast „nezvládne“. Umožňují automaticky vyhodnocovat dovednosti, plynulost mluveného projevu. Na základě vyhodnocení výsledků jej posouvají kupředu. Učitel má přístup k jednotlivým výsledkům a dostává zpětnou vazbu o dovednostech žáka. Software umožní i procvičování z domova. Pedagogové budou odborně proškoleni na tento systém výuky.

„Věřím, že zvládneme i motivaci našich učitelů. Přeci jen jsou zvyklí na svoje cesty pedagogické práce. Nebudeme jim bourat zvyklosti, spíše je provedeme novými možnostmi, které jim usnadní práci,“ vysvětluje H. Špačková a doplňuje ji ředitel 3. ZŠ U Říčanského lesa Dalibor Dudek: „Pro školu, která se soustředí na výuku anglického jazyka, rozšířila počty hodin výuky o výuku anglické konverzace, nabízí dětem částečnou výuku v angličtině i v rámci dalšího předmětu a realizuje ve volném čase pro děti anglické kluby, je úžasnou zprávou, že bude mít pro výuku jazyků vybudovány odborné učebny.“

Každá z pěti nových IT učeben bude vybavena novým nábytkem, 25 počítači, interaktivní tabulí, vizualizéry a barevnou tiskárnou. Učebny budou sloužit nejen pro moderní výuku anglického jazyka a k výuce informatiky, ale i pro další předměty jako matematika, přírodopis, zeměpis. Využity budou i v čase mimo vyučování. Probíhat v nich budou třeba kurzy psaní na klávesnici nebo práce s digitálními technologiemi. Další rozměr vnesou do výuky i atraktivní 3D tiskárny. Ty podpoří především představivost žáků. Zařízení umožní v návaznosti na výuku vytisknout nakreslené geometrické tvary z výuky matematiky či fyziky, nebo tvary např. krystalů z učiva přírodních věd. Stejně tak je možné tiskárny využívat v angličtině, pro tisk např. modelů budov světoznámých měst při popisu reálií a podobně. Součástí projektu je i zajištění vnitřní konektivity, dojde k zajištění kvalitního a rychlejšího připojení ke službám veřejného internetu. Projekt vyřeší i bezbariérovost 2. ZŠ Bezručova. Zde bude instalováno sedm schodišťových plošin a vybudováno bezbariérové WC.

„To je takový benefit navíc. Je potřeba vidět, že před pěti lety začalo vyjednávání o speciálních financích pro pražskou metropolitní oblast právě pro oblast vzdělávání. A teď přišel výsledek. Říčanské školy se můžou znovu znatelně posunout v kvalitě vzdělání,“ zakončuje starosta Vladimír Kořen.

Říčanská radnice podala žádost do jedinečného programu pro pražskou metropolitní oblast na podporu výuky anglického jazyka a informačních technologií už loni. Tento projekt uspěl v této výzvě zatím jako jediný. Říčany získaly podporu 15 milionů korun. Další 2 miliony je spoluúčast města.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena