Mnoho lidí, mnoho starostí

30. 5. 2021

Názor - J. Kubec

 

Extrémní nárůst obyvatel v okolí Říčan, co s tím? To je nadpis článku v dubnovém Kurýru, v němž autor Tomáš Krebs (STAN) seznamuje občany s potížemi, které zhoršují kvalitu života a ohrožují rozvoj města a okolí.

Ve volebním období po roce 1970 jsem působil jako člen plánovací komise ONV Praha-východ. Zmiňuji se o tom z toho důvodu, že tehdy se uvažovalo o plánu postupně vybudovat okolo Prahy tzv. satelitní města. Pokud si pamatuji, mělo jich být šest, také Říčany, každé s počtem obyvatel několika desítek tisíc. Prognóza totiž předpokládala, že postupem času nastane migrační tlak na tento prostor. Nakonec však k území Velké Prahy byly připojeny jen přilehlé obce. Nyní se předvídaný fenomén přiblížil už v reálné podobě. Vidíme, že všude na světě se lidé především uchylují do míst, ať již trvale nebo jen účelově, kde jsou pro ně zaručené životní potřeby, a tedy podmínky existence dle jejich představ. Pravdou je, že někde k tomu přispívá i vysoký nárůst populace. Všichni však mají právo svobodně projevit svou vůli. Ovšem pozor! Autor článku Tomáš Krebs vyslovil mj. následující myšlenku: „Úzká koordinace rozvoje na úrovni Středočeského kraje a hlavního města Prahy je nutná, nicméně nebude dostačující. Sami si musíme definovat limity rozvoje na katastru města, a ačkoliv je to proti smýšlení otevřené společnosti, bude nutné zvýhodňovat místní obyvatele před přespolními v řadě aktivit.“

Má také pravdu, protože objektivně existuje i právo člověka na vlastní domov, tedy právo s ním dle své vůle nakládat a o něm rozhodovat. Na závěr lze jen říci, že je to prekérní situace pro ty, kteří budou řešit narůstající problémy našeho města. Chce to širokou spolupráci rozumu a dobré vůle všech zúčastněných.

Josef Kubec

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena