MŠ a ZŠ NEMO

1. 2. 2020

V Nemu si neustále rozvíjíme myšlení

Milí čtenáři, jak jsem uváděla v minulém vydání Kurýru, zveme všechny zájemce do ZŠ NEMO na divadelní představení v angličtině ve středu 12. 2. od 9:00 hod. Nemusíte se bát, pokud vaše dítě neumí anglicky. Divadlo je interaktivní a s porozuměním vašim dětem pomůžeme.

V NEMU se věnujeme jak dětem se specifickými poruchami učení, tak i dětem nadaným. V tomto článku bych chtěla popsat, jak s těmito žáky pracujeme a co pro ně chystáme od září 2020. V současné době máme v ZŠ diagnostikováno několik nadaných žáků, mnoho dalších je na vysoké úrovni se znalostí angličtiny, zajímají se o vědu, vesmír nebo literární tvorbu.

Učitelé se žákům mohou věnovat individuálně, protože ve třídách je v průměru 10 - 13 žáků. V ZŠ NEMO jsme nově vybavili knihovnu anglickými knihami a zábavnými výukovými hrami, které si žáci mohou v průběhu dne půjčovat. Největší zájem je o komiksy a přírodovědné obrázkové knížky přizpůsobené pro první stupeň. Žáci si mohou pracovat na svých projektech, svou práci představovat ostatním a podněcovat je také k další aktivitě. Angličtinu mohou nad rámec běžné výuky rozvíjet v odpoledním English clubu, který je 2 x týdně s rodilými mluvčími.

Od příštího školního roku chystáme zapojení tříd do spolupráce s anglicky hovořící školou a plánujeme výměnné pobyty žáků.

V příštím školním roce ZŠ NEMO otevře Klub nadaných dětí a zahájí spolupráci s Mensou ČR. Klub bude otevřen pro žáky, kteří mají zájem dozvědět se něco více nad rámec výuky. V současné době jednáme i s Centrem pro talentovanou mládež.

Žáky velmi baví kroužky, rozvíjející technické myšlení a ICT dovednosti. Od září se mohou těšit nejen na kroužek fyzikálních pokusů, ale i na programování  robotů pod vedením našeho ICT učitele.

Plánů máme spoustu a těšíme se na nové žáky. Dny otevřených dveří jsou každé úterý a čtvrtek, kdy se můžete přijít podívat přímo do výuky.

Za tým NEMO Lenka Sosnovcová, ředitelka. Kontakt: info@nemoricany.cz, tel: 777 727 334

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena