MŠ a ZŠ NEMO

29. 10. 2021

NOVINKA V NEMU

V MŠ a ZŠ NEMO rozvíjíme potenciál každého dítěte a to v bezpečném rodinném prostředí malé školy a školky. Rozhodli jsme se, že v rámci klubu nadaných dětí budeme uskutečňovat objevitelské soboty s názvem: NEMO CLEVER MINDS

Sobotní program CLEVER MINDS se bude konat jednou měsíčně pro děti předškolního věku nebo z první a druhé třídy.

Při zvídavých sobotách budeme zkoumat svět kolem nás zajímavými a nevšedními cestami.

Čeká nás bádání nad zázraky živé i neživé přírody jako například cesta podnebnými pásy napříč světem, záhady dinosaurů a historie Země, prozkoumání Vesmíru, fungování lidského těla, taje elektřiny i fyziky, orientace v mapě a přežití v přírodě a mnoho další zábavy.

Děti proniknou v tématu do hloubky, dozví se mnoho zajímavostí a vše si prakticky vyzkouší. Při bádání klademe důraz na aktivní učení v přírodě, využití netradičních pomůcek a přátelský kolektiv. Naučíme se pracovat s encyklopediemi, mikroskopem, programovatelnými robůtky, chemickou výbavou na pokusy, s buzolou a křesadlem, s obyčejným nářadím i hrami se základy elektroniky.

První NEMO CLEVER MINDS se uskutečnil v sobotu 23. 10. od 9:00 do 12:00 hod. Listopadový termín bude zveřejněn v aktualitách na www.nemoricany.cz

Místo konání: Prostory v MŠ NEMO

Cena: 350 Kč (vzdělávací aktivita, svačina, pitný režim).

Přihlašovat své děti můžete na e-mailu: info©nemoricany.cz. Kapacita je omezena.

Od října funguje pro zájemce o ZŠ NEMO přípravný kurz na školu tzv. NEMO ŠKOLIČKA a to každou středu od 8:00 do 12:30 hod. V ceně 5.300 Kč za 10 vstupů je vzdělávací obsah s pomůckami, svačina, oběd a pitný režim, poradenský servis o školní zralosti dítěte. Pro velký zájem budeme přidávat ještě pátek. Zájemci se mohou hlásit na info©nemoricany.cz nebo přímo u ředitelky na tel: 777 727 334.

„Plujte s námi za poznáním“, váš tým MŠ a ZŠ NEMO

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena