MŠ a ZŠ Sofie

2. 7. 2013

Školní rok končí, léto začíná!

 

 

Ani jsme se nenadáli a přehoupli jsme se do posledního měsíce školního roku.

Mezinárodní den dětí jsme oslavili společným výletem dětí z mateřské i základní školy do ZOO Praha. Ten den začalo intenzivně pršet a my jsme v dalších dnech s napětím sledovali povodňové zpravodajství ze zoologické zahrady a poznávali jsme místa, kde jsme chodili, a která byla v tu chvíli pod vodou. Moc jsme na všechna zvířata mysleli a jsme rádi, že přestála povodeň bez zranění.

V základní škole jsme první červnový pátek přivítali budoucí spolužáky, kteří nastupují do školy v září 2013. V průběhu června proběhla celkem tři adaptační dopoledne. Jejich cílem bylo seznámit se s prostředím „své školy“ a se spolužáky tak, aby všichni mohli v září bez jakýchkoliv obav nastoupit do již známého prostředí. Děti si prožily první školní dny, seznámily se s pravidly, která ve třídě platí, a také si vybraly své skříňky v šatně.

V posledním červnovém týdnu proběhl zážitkový týden pro celou skupinu školáků zaměřený na vytvoření „týmového ducha“ a sladění týmu před začátkem nového školního roku. Děti absolvovaly turistické výlety po okolí Říčan kombinované s překonáváním lanových a jiných překážek, kde často pouze spolupráce celé skupiny měla za následek zdolání dané překážky, či střelbu ze vzduchovky. Společný program zakončila dobrodružná noc ve škole.

Velká zahradní slavnost na konci června byla vyvrcholením závěru školního roku v Sofii. Sešli se na ní všichni žáci, učitelé i rodiče, aby společně slavnostně pasovali předškoláky na školáky, rozloučili se se starým školním rokem a přivítali očekávané prázdniny.

O prázdninách je Sofie otevřena během letních příměstských táborů od 15. července do 16. srpna, pro podrobnější informace o programu a volných místech sledujte stránky školky na www.ms-sofie.cz. Letní tábory začínají 15. 7. programem Námořníci a piráti, kde piráti „obeplují“ zajímavá místa světa, prozkoumají je a naberou na nich zásoby různého jídla a pití. Děti se společně vypraví do Prahy na výlet do Mořského světa.

Krásné léto za MŠ i ZŠ Sofie vám všem přeje

Olga Matláková
ředitelka

Letní příměstské tábory v SOFII 2013

15.–19. 7. 2013          Týden s piráty

22.–26. 7. 2013          Víly, strašidla a skřítci

29. 7. – 2. 8. 2013      Divoký západ – kovbojové a indiáni

5.–9. 8. 2013              Týden s lidovými řemesly

12.–16. 8. 2013          S tancem na cestě kolem světa – OBSAZENO

Bližší informace na www.ms-sofie.cz

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena