MŠ a ZŠ Sofie

31. 1. 2021

NOVINKY Z MŠ

A ZŠ SOFIE

 

V minulém čísle Kurýru jsme čtenáře po delší době podrobně seznámili s naší mateřskou a základní školou Sofie. V této neobvyklé době, kdy většina z nás pracuje z domova a děti nemohou navštěvovat školy a bohužel ani kroužky, doufáme, že naše příspěvky pomohou potenciálním žákům a rodičům v jejich případném rozhodování, kam děti směrovat v dalším školním roce. Dnes bychom vám rádi představili něco málo z provozu naší základní školy.

 

On-line distanční výuka

Je důležité zdůraznit, že online výuka se u nás týká pouze 4. a 5. ročníku, neboť děti z 3. ročníku mají výhodu malotřídky a vztahuje se na ně výjimka. Naši třeťáci mohou být přítomni prezenční výuce spolu s kamarády z 1. a 2. ročníku. Při distanční výuce pro starší děti využíváme aplikaci MS Teams, která se nám osvědčila především kvůli přehlednosti denního rozvrhu a jednoduchosti připojení pro děti, které to tak zvládnou samy bez dopomoci dospělé osoby. Naší snahou je, aby děti při on-line výuce dosáhly maximální soběstačnosti a veškeré pokyny pedagoga a obsluhu zařízení zvládly samy. Jde nám o to, aby už tak vytížení rodiče asistovali dětem co nejméně. V každém ročníku jsou děti s učitelem ve spojení několikrát denně a je jim zadána práce na dobu, kdy nejsou online. MS Teams umožňují snadné ukládání hotové práce, většinou také bez pomoci rodičů. Při samotné výuce využíváme i Montessori pomůcky, na kterých dětem prezentujeme nové učivo. Výhodou alespoň části Montessori pomůcek je možnost částečně je „napodobit“ i doma a děti s nimi mohou procvičovat probrané učivo. Část materiálu jsme dětem také zapůjčili domů. Při online výuce jdeme naproti nastalé situaci a nevyhýbáme se výukovým videím, prezentacím projektů, zároveň i děti mají možnost prezentace v rámci referátů na vybraná témata. Pro děti, které doma nemají dostatek kvalitních technologických zařízení, máme připravenou dostatečnou zásobu tabletů a rodina si je od nás může zdarma vypůjčit na potřebnou dobu. Je pro nás samozřejmostí, že děti po celou dobu výuky svého pedagoga vidí a to stejné vyžadujeme i od dětí. Vypnutí kamery, ať už na jedné či druhé straně, považujeme za velmi nevhodné a narušující už tak ztížený proces vzdělávání.

Učení venku

Již od začátku školního roku v září jsme učili venku, tato snaha byla bohužel od poloviny října zastavena druhou vlnou pandemie. V listopadu, po návratu 1. - 3. ročníku zpět do škol, jsme se rozhodli, že za každého počasí uskutečníme co nejčastější učení venku. Je prokázáno, že učení venku má mnoho kladů. Dětem přináší spoustu nových podnětů, nejen pro jejich smysly, ale i pro myšlení. Výrazně zvyšuje zájem o učení, protože děti hodně baví, mají často pocit hry a výukový proces probíhá samozřejmě. Je také jisté, že zážitkové učení má dlouhodobější účinek, snadno se vybavuje a ukládá se v mozku hlouběji. Kontakt s přírodou na čerstvém vzduchu je radostný a děti mívají dobrou náladu. V neposlední řadě je pohyb venku zdraví prospěšný, podporuje imunitní systém, snižuje nemocnost dětí i pedagogů. K učení venku využíváme blízké okolí školy. Máme velkou radost z cyklostezky směrem na Kolovraty, kterou často navštěvujeme. Stejně tak jsme si oblíbili park Václava Havla, jehož členitý terén a betonové prvky se nám náramně hodí. Další místo, za které jsme vděční, je basketbalové hřiště a přilehlé okolí. Venku se učíme pomocí různých kartiček, sad čísel, doplňovaček, pravidelně děti učíme práci s mapou a orientaci v okolí školy, využíváme kamínky, klacíky… Jednotlivá zadání venku je potřeba přizpůsobit aktuálnímu počasí, protože ne vždy se například dá zapisovat či psát. Naštěstí existuje mnoho jiných způsobů. Na výuce venku je skvělá interakce s dětmi, které mají mnoho nápadů a učitele často sami inspirují ke způsobu výuky.

Jedno z lednových učení venku jsme využili k tématu vývoj člověka, kdy jsme si povídali o pravěku a všemu, co k němu patří. Pomocí křesadla jsme zapálili oheň, což vyžadovalo velkou dávku trpělivosti a stihli jsme si přitom zopakovat, k čemu všemu může oheň sloužit. Na mysl nám také přišly všechny ostatní živly a odtud není daleko k ročním obdobím, rovnodennosti, slunovratu... Ze sněhu jsme postavili mamuta, zde bylo potřeba velké kolektivní spolupráce a vzájemné komunikace. Matematiku jsme zase procvičili počítáním vlastnoručně připravených sněhových koulí na ulovení mamuta. Ve skupinkách jsme si nacvičili pravěké pokřiky a tance. Vymysleli jsme si svá vlastní pravěká jména – Zelený šíp, Stříbrná liška, Velký zub… Cestou do školy nás několikrát napadl šavlozubý tygr a museli jsme se před ním schovat tak, aby nás nikdo neviděl.

 

Družina

Kromě učení venku máme u nás dlouhodobě zavedenou středeční odpolední družinu v lese. A to opět za každého počasí. Chodíme do lesů v okolí Říčan, kde máme oblíbené trasy.

Při vyučování či v družině v budově je dětská mysl velmi často zaměstnána podněty z okolí. Při procházce v lese se hlava vyčistí a děti mají čas na obyčejné povídání, ať už mezi sebou či s vychovateli, kteří se v tento den velmi často stávají „vrbami“. Zároveň je les vhodný i pro naše samotáře, kteří se mohou toulat jak ve své vlastní mysli, tak po lese poblíž skupiny kamarádů. Samozřejmostí družiny v lese je vedlejší efekt, kdy děti přirozeně pozorují proměny přírody v jednotlivých ročních obdobích. V jarních měsících máme „svoje“ místečko, kam chodíme pozorovat pulce a jejich vývoj v žáby. Podzimní období trávíme hledáním a určováním hub, sbíráním lesních plodů. V zimě doufáme ve sníh, abychom ho mohli využít k radovánkám na svahu s boby a jezdícími lopatami nebo k pozorování stop lesních zvířat, což se nám teď v lednu bohatě splnilo.

Pokud vás naše povídání zaujalo a chtěli byste nás navštívit, kontaktujte nás prosím na emailu info@zs-sofie.cz nebo na telefonu 773 220 281. V současné době máme několik volných míst do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022. Můžete se také podívat na naše webové stránky www.zs-sofie.cz nebo na náš Facebook či Instagram.

 

Mateřská škola

Mateřská škola, pro děti od dvou let do předškolního věku, je i přes nepříznivou situaci stále v provozu bez přerušení. Samozřejmostí se u nás v budově staly roušky pro všechny učitele, které efektivně zajistily, že nebylo nutné zavřít mateřskou školu ani na jeden týden. Samozřejmě tomu pomáhá noční dezinfekce ozonem a další opatření.

Děti do mateřské školy přijímáme v průběhu celého roku. V případě zájmu se ozvěte na výše uvedené kontakty, můžete se přijít nezávazně podívat. Více informací získáte také na webových stránkách www.ms-sofie.cz nebo na našem Facebooku či Instagramu.

 

O škole:

Sofie – mateřská škola a základní škola, o. p. s., je moderní škola rodinného typu, ve které se učí celostně, propojeně a na základě práce s Montessori pomůckami. Škola aktivně pracuje s českými tradicemi, které pomáhají dětem budovat povědomí o tom, kdo jsou, kde jsou jejich kořeny. Anglický jazyk, vyučovaný rodilými mluvčími, certifikovanými učiteli s aprobací, je nedílnou součásti každého dne ve škole.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena