MŠ Kuřátko

29. 12. 2022

Adventní čas v Kuřátku

Tak moc jsme se těšili na Vánoce a už jsou za námi. Pojďme si za - vzpomínat, jak jsme si tu kouzelnou dobu adventu užili u nás. K Váno - cům patří stromeček, a to krásně oz - dobený. Nejhezčí je, když si ozdoby vyrobíme sami. My s dětmi v Kuřát - ku to víme, a tak jsme advent zaháji - li tvořivou činností – výrobou ozdob na stromeček ve školce i na říčanské náměstí. Tradičně k nám zavítal štědrý Mikuláš s hodným andílkem. Nikdo neplakal a všechny naše ši - kovné děti dostaly od Mikuláše balí - ček naplněný dobrotami podle dáv - né legendy Svatý Mikuláš – štědrý obdarovatel, se kterou se děti sezná - mily při čtenářské prožitkové dílně. K Vánocům patří i betlém. Děti si ho po celý adventní čas tvořily samy. Od prvního prosince si každý den děti otvíraly kapsičku adventního kalendáře, ve které bylo uchystáno překvapení – postavička do betlé - ma a svítící hvězdička. Postavičku vybarvily a umístily do našeho bet - léma. V tomto období si děti užily mnoho pohádek především čtených paní učitelkami. Milým zážitkem byla návštěva spisovatelky ve škol - ce s autorským čtením s jógou. Jó - gová pohádka o Nelince a zajíčkovi podpořila u dětí fantazii i správné držení těla. Za další pohádkou Le - genda o hvězdě jsme se vypravili na výlet autobusem až do divadla v Horních Počernicích. Samozřejmě jsme si také ve školce užili vykrajování a pečení perníčků, zpí - vání koled a her v kostýmech v du - chu vánočního příběhu – putování pastýřů do Betléma, cesta hvězdy betlémské a na svatou rodinu. Děti si vánoční čas ve školce užily i s ro - diči. Po vystoupení dětí na vánoční besídce si společně s rodiči vyrobily svícínek při tvořivé dílničce. Když byla umístěna poslední hvězdička i postavička v našem betlému, přiletěl do školky Ježíšek a nechal dětem pod stromečkem krásné dárky – hračky do školky. A teď se těšíme, až si vyrobíme kostýmy a zlatavé koru - ny a vydáme se na tříkrálový průvod po školce a budeme zpívat „My Tři králové jdeme k vám …“ Přejeme všem hodně zdraví, lásky a všeho dobrého v novém roce 2023.

Kolektiv MŠ Kuřátko

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2023 Všechna práva vyhrazena