MŠ Zahrádka

1. 1. 2020

MŠ Zahrádka

Čas běží a máme za sebou krásné předvánoční období. Na počátku prosince jsme ve školce tradičně přivítali Mikuláše s čertem. Laskavým způsobem s dětmi zhodnotili jejich zdary i nezdary a rozdali mikulášské balíčky. Následně jsme uspořádali čertovský rej, kde však neřádili jenom malí čertíci, ale spousta dětí přišla i v krásných maskách andělů a nechyběl ani Mikuláš.

Jako každý rok, i letos jsme pro rodiče a děti připravili vánoční tvořivou dílnu, na které si společně vytvořili pěkné vánoční dekorace – svícny, věnce, vánoční stromečky. Využili jsme převážně přírodní materiály a výrobky byly opravdu moc pěkné.

K vánocům patří pečení a u nás pekla celá školka. Děti ze třídy Jablíček s paními učitelkami umotaly a upekly věnec z vánočky, děti ze třídy Švestiček napekly a nazdobily vánoční perníčky jako dárek pro rodiče a ve třídě Třešniček a Hruštiček se perníčky pekly pro radost a ochutnání.

Adventní období jsme završili vánočními besídkami pro rodiče. Děti předvedly, co se naučily – zazpívaly písničky a koledy, přednesly různé básně, zatančily, zahrály divadlo. Poté si spolu s rodiči všichni pochutnali na vánočním cukroví, které na besídku přinesli. Vždy nás těší zájem rodičů a společná setkání. Koledy a básničky od našich dětí zazněly i na akci pořádané Městským úřadem, a to na vánočních trzích na Masarykově náměstí.

Kromě předvánočních zvyků a tradic jsme se věnovali i dalším aktivitám. Dokončili jsme kurz plavání. Na poslední lekci si děti zasoutěžily a zadováděly v bazénu. Za úspěšné absolvování všichni obdrželi mokré vysvědčení a dárek.

I my bychom chtěli věnovat dárek, a to ve formě přání všeho nejlepšího v nadcházejícím novém roce. Přejeme vám všem hlavně zdraví, lásku a hodně úspěchů.

Kolektiv MŠ Zahrádka

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena