Můj život s Covid-19

29. 8. 2020

 

Nikdo z nás si asi na začátku tohoto roku neuměl představit, že nás „navštíví“ vir Covid-19 a ovlivní náš život na celý zbytek roku. A nejen toho letošního, ale i let příštích, díky schodkům státního rozpočtu. Nebudu zde rozebírat, zda výše schodku 500 miliard korun na letošní rok je úměrná dopadům, nebo zda by nemohl být nižší. Od toho jsou ekonomové a čas ukáže, na co vše se tyto schválené peníze použily.

Já bych se spíše zastavila u toho, jak to ovlivnilo můj život. Od poloviny března to u nás v Říčanech, a asi nejen u nás, vypadalo skoro jako v mrtvém městě. Když jsem šla jednou za týden nakupovat, nejezdila skoro žádná auta, lidí jsem potkávala tak akorát na lízaný mariáš. Brala jsem to ale tak, že tomu prvnímu náporu viru se musí něco obětovat a nikdo z nás toto doposud nezažil. Nejhorší však bylo to, že ať jsem otevřela tisk nebo televizi, všude se mluvilo pouze o počtu nakažených a mrtvých. A to po celém světě, ale jestli a kolik lidí je nakaženo v Říčanech jsem se díky hygienikům nedozvěděla. Mám to štěstí, že žijeme spolu s manželem a mohli jsme si popovídat. Pro člověka, který žije sám a byl odkázán pouze na informace z těchto periodik, to muselo být hodně ubíjející. Po prvním náporu a přísné karanténě došlo k pomalému uvolňování a já jsem se těšila, a myslím ne jenom já, že se vrátím k životu, na který jsem byla zvyklá. Ale omyl. Různé společenské, sportovní a kulturní akce se rušily nebo přesouvaly na pozdější dobu. My jsme například vždy v červnu ke Dni dětí pořádali akci Říčanský Hafan. Akci jsme museli zrušit, ale doufám, že náš náhradní termín 6. září 2020 od 16.00 hodin na Marvánku se podaří zrealizovat. A nejsme v tom sami. Takových akcí, speciálně v červnu pro děti, probíhalo u nás v Říčanech hodně a všechny musely být zrušeny nebo přeloženy na pozdější termín.

Nakonec bych chtěla dodat, že nemůžeme být „připo..aní“, a i když vím, že musíme dodržovat určitá pravidla, hlavní je být zodpovědní a ohleduplní nejen sami k sobě, ale i k druhým. Jak se vyjádřili odborníci, Covid-19 se neztratí, zmutuje a bude s námi zde zrovna tak, jako jiné viry. Ale budeme-li se chovat tak, abychom neohrožovali sebe ani druhé, určitě si svůj život prožijeme kvalitně.

Karla Egidová, zastupitelka(ODS)

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena