Muzeum Říčany

7. 3. 2013

Pozvánky muzea na měsíc březen

Výstava RESTART: Druhý život věcí   

od 8. března do 9. května 2013

 

Nechte se provést životem věcí od jejich výroby ke každodennímu používání. Podívejte se na možnosti využití opotřebovaných věcí v novém kontextu, ať už jako uměleckých objektů, nebo jako zdroje materiálu.

 

Výstava představuje umělecké objekty: pohyblivé instalace, sochy a koláže z odpadových materiálů. Před našima očima ožívají vyřazené přístroje, rádia, ledničky i součástky a probouzí se jako skřítci, roboti, obludy nebo celá snová města. Vystavené objekty jsou výběrem z celoroční práce výtvarného oddělení ZUŠ Říčany, vedeném Hanou Šebestíkovou. Výstavu budou doplňovat artefakty vytvořené při doprovodných dílnách a na říčanských školách. Pro školy je připraven doprovodný program s tématem recyklace.

 

Během výstavy si můžete zakoupit originální šperky Trash Made od českých designérů, vyrobené z tištěných spojů a dalšího elektromateriálu.

 

 

                                              

CYKLUS PŘEDNÁŠEK KOLEM SVĚTA: Za polárním kruhem v Grónsku    

středa 27. března od 18 hodin

 

Přijďte si poslechnout vyprávění o unikátním treku „Destination Arctic Circle“, během nějž zapálení vyznavači života za dveřmi urazili 200 kilometrů pěšky, 40 kilometrů stopem a přepluli 25 kilometrů dlouhé jezero na katamaránu, který vznikl spojením dvou kánoí izolepou. Vyprávění pokryje putování od mořského pobřeží přes močály a vrcholky bezejmenných hor až po nekonečný ledovec.

 

Vstupné 30 Kč.

 

Provázet vás bude profesionální fotograf Petr Jan Juračka

KLUB DESKOVÝCH HER

středa 20. března od 16 do 19 hodin

 

Zveme vás na další setkání s moderními deskovými hrami v muzeu. Děti od 6 do 10 let se mohou účastnit pouze v doprovodu rodičů. Přijít můžete kdykoliv mezi 16. až 19. hodinou.

 

Vstupné 30 Kč.

 

Výměnný bazar oblečení

pondělí 11. a úterý 12. března, od 15 do 19 hodin

 

Proč neustále nakupovat nové oblečení? Každý máme doma plnou skříň, ale jakou část oblečení opravdu nosíme? Byla by škoda ho při jarním úklidu vyhodit – přineste ho na výměnný bazar! Třeba se zalíbí někomu jinému, anebo se oblečení někoho jiného zalíbí vám!

Kolik kusů přinesete, tolik kusů v podobné kvalitě si budete moci odnést. Noste, prosíme, pouze pěkné, neobnošené věci. Z prostorových důvodů musíme příjem omezit pouze na dámské a dětské oblečení. Zbylé oděvy budou věnovány na charitu.

 

 

Rukodělná dílna: Morana

čtvrtek 14. března od 16 do 19 hodin

 

Přijďte se podílet na společném vytváření říčanské Morany, která bude vynášena o Smrtné neděli 17. března. Každý si bude moct vyrobit svou malou Moranu a zúčastnit se s ní nedělní soutěže Moran. Kromě radosti ze společného tvoření se dozvíte i něco o této zajímavé tradici.

 

Vstupné 50 Kč

Velikonoční kurz drátování: Narcis

1. část: úterý 19. března od 17.30

2. část: úterý 26. března od 17.30

 

Přijďte si vyrobit originální velikonoční ozdobu a naučit se techniku práce s měděným drátem. Pomocí jednoduché linky, pružinových smyček a sloupkového smykovacího výpletu si vyrobíte elegantní zapichovátko narcis. Kurz se skládá ze dvou dvouhodinových lekcí.    
S sebou: uvítáme kleště s kulatými, plochými čelistmi a kleště štípačky

Lektoruje Ľubomír Dunaj.

Počet míst je omezen, rezervace na telefonu 605 169 533 nebo na e-mailu: edita.jezkova@muzeum.ricany.cz.

Vstupné na obě lekce celkem 350 Kč.


Cyklus ČTENÍ STARÝCH TEXTŮ        

Paleografická cvičení pro laické zájemce o dějiny svého rodu i studenty historických věd –

Cvičení budou probíhat v  termínech: 4. 3., 18. 3., 8. 4., 22. 4.

 

Cvičení jsou vhodná jednak jako doplněk k cyklu TVORBA RODOKMENU, ale i pro laické zájemce o historii, obecní kronikáře či studenty historických oborů, kteří se chtějí seznámit s písmy 16.–19. století. Důraz bude kladen na novogotická písma.

 

Vstupné: 80 Kč

Cena za celý kurs (4 semináře): 300 Kč.

Doba trvání jednotlivých setkání: cca 60 minut.

 

Lektoruje Martin Hůrka.

Rezervace: martin.hurka@muzeum.ricany.cz, tel.: 604 237 175

 

 

Nová publikace: Jan Smiřický ze Smiřic

Muzeum Říčany pro vás připravilo novou knihu „Jan Smiřický ze Smiřic“. Dílo pojednává o rozporuplné postavě husitského hejtmana Jana ze Smiřic. Jeho rod zanechal výraznou stopu i v našem kraji. Erb je dodnes zastoupen v oficiálním znaku Říčan.

Samotný Jan ze Smiřic pocházející z bezvýznamné zemanské rodiny dokázal vlastní pílí, hospodárností, diplomatickými i válečnickými schopnosti několikanásobně rozšířit své majetky a vážnost rodu. Nakonec se ovšem stal obětí vlastní ctižádosti, když se opovážil postavit Jiřímu z Poděbrad.

 

Nový historický sborník Studie a zprávy

Vloni vyšlé první číslo je nyní k dostání v Muzeu Říčany. Jedná se o recenzovaný časopis složený zejména z odborných studií, je v něm ovšem určitý prostor i pro tzv. materiálové články. Jeho vydavatelé (okresní archivy Praha-východ a Praha-západ a muzea v Brandýse n. L. a Jílovém) si jako poslání zvolili „pečovat o ‚paměť‘ území bezprostředně obklopujícího Prahu“.

Chci tímto vyzvat zdejší občany se zájmem o historii a místní kulturu, kteří mají zajímavá témata ke zpracování či dokonce již k publikování, aby neváhali a pokusili se nás seznámit s výsledky svého bádání prostřednictvím tohoto média. Muzeum Říčany nabízí metodickou pomoc a koordinaci při psaní článků!

Jinou možností, kde uveřejnit své práce, je Středočeský vlastivědný sborník vydávaný muzeem v Roztokách.

Martin Hůrka               

                     

 

 

Muzeum hledá spolupracovníky

Letos na podzim bude v muzeu zahájena výstava „Říčany – výlet do první republiky“, která si klade za cíl představit Říčany jednak jako významnou prvorepublikovou výletní lokalitu obyvatel Prahy, jednak i jako místo trávení volného času samotných Říčaňáků.

V souvislosti s přípravnými pracemi chceme požádat občany o spolupráci a o podíl na tomto vzrušujícím objevování starých dobrých časů, a to v kterémkoli směru. Zejména mohou být pamětníci nápomocni coby studnice užitečných informací a postřehů z každodenního života. Jejich autentické výpovědi (inspirací budiž např. vzpomínky Dalibora Hofty uveřejňované v tomto periodiku) bychom rádi zaznamenali a záznamy využili nejen pro účely této výstavy, ale též k trvalému uchování ve zdejším muzeu.

Lidé, kteří „vzpomínky nevlastní“, mohou být přesto nápomocni jako majitelé archiválií, fotografií i jiných předmětů po svých rodičích a příbuzných. Prosíme proto všechny, kteří mají k dané době a tématu co říci, aby se ozvali do říčanského muzea.

Veškeré zapůjčené fotografie a další předměty budou majitelům samozřejmě v pořádku vráceny! Jde nám o to, co nejúplněji podat obraz první republiky a ukázat dnešním školákům prostředí, ve kterém prožívali dětství jejich pradědové a prababičky.

 

Martin Hůrka

 

 

ZE SBÍREK MUZEA

Vějíř

 

Na vějíře je možná ještě brzy. Ještě nějaký ten pátek potrvá, než se budeme potit horkem, ukažme si však, jak se místní dámy s parným létem vyrovnávaly v době, kdy klimatizační systémy v autě nebo na pracovišti nemohly pomoci.

Vějíř nenesl pouze praktickou stránku věci, stejně důležitý byl jako módní doplněk. Širokou tradici užívání má pochopitelně zejména v jižních zemích s teplým klimatem, kde může být někdy k vidění i dnes, zejména při slavnostních příležitostech. Historie tohoto předmětu je velmi stará a sahá až ke starověkým civilizacím, které se rozvíjely právě v oblastech s podnebím, kde teploty celoročně stoupají velmi vysoko.

Ve středověku vějíře v našem prostředí využívali zejména kněží. Širšího rozšíření se jim pak dostalo až v novověku, kdy se začal užívat i rozkládací vějíř. Tento konkrétní vějíř, který časově spadá do období secese, odkazuje na Národopisnou výstavu českoslovanskou, která se konala roku 1895.

Plocha vějířů přelomu 18. a 19. století se již běžně využívala k reklamním účelům, k propagaci nejen výrobků, ale třeba právě takové akce, jakou je výstava. Mimochodem Národopisná výstava českoslovanská má pro místní muzeum hlubší význam. Přestože bylo založeno až v roce 1908, došlo již v souvislosti s touto výstavou, na které se prezentovaly jednotlivé regiony (mimo jiné i Říčansko), k shromáždění předmětů a fotografií, které se posléze staly základem našich sbírek.

 

Martin Hůrka

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena