Muzeum Říčany

29. 2. 2020

V muzeu probíhají úpravy výstavních prostor

V muzeu probíhají od února do dubna 2020 úpravy výstavních prostor. Předěláváme, malujeme, budujeme a zkrášlujeme. Na novou výstavu „Proměny krajiny – Je to ve vašich rukou“ se můžete těšit od neděle 26. dubna 2020.

 

Závěr Osmdesátek s dokumentem o sametové revoluci

O prvním únorovém víkendu se v Muzeu Říčany uzavřela výstava „Osmdesátky – Jak jsme tady žili/Až do sametové revoluce“. Návštěvnost byla vysoká a ti z návštěvníků, kteří zavítali do muzea v odpoledním čase, mohli shlédnout zbrusu nový snímek „Sametová revoluce očima pamětníků“.

Film o revolučních dnech ve Středočeském kraji natočili dokumentaristé Post Bellum v rámci celorepublikové kampaně Nezapomeňme ke 30. výročí sametové revoluce. Do kampaně se zapojilo 38 měst z celé České republiky; mezi ta středočeská patřily také Říčany.

V téměř půlhodinovém filmu vystupují Jaromír Jech a Karel Stanslický, kteří se podíleli na vzniku zdejšího Občanského fóra a v dalších letech coby komunální politici ovlivňovali tvář Říčan. Dále ve snímku uslyšíte svědectví pamětníků listopadových událostí z měst Dobříš, Pečky a Kolín. Jejich vzpomínky doplňují archivní filmové záběry a dobové fotografie. Některé z dokumentů, které vznikly během kampaně Nezapomeňme, jsou nyní dostupné na youtube kanálu Paměti národa.

Renata Skalošová

 

Ukázka řezu mladých ovocných stromů

neděle 22. března, 14:00,
sraz u skautské klubovny
Zveme vás na vycházku do alejí, kde si ukážeme řez mladých ovocných stromů. Projdeme Alejí Říčaňáků směrem na Světice. Ukázku provede odborník na péči o ovocné stromy Vojtěch Ptáček.   

Vstupné 50 Kč.

 

Jarní rostliny a ptáci v přírodní rezervaci Mýto

sobota 4. dubna, 9:30 - 11:30,

sraz na hřišti v Nedvězí v ulici Hájová

Při procházce rozkvetlým lužním lesem podél Rokytky můžeme obdivovat koberce rozkvetlých sasanek a dymnivek. Zaposloucháme se do zpěvu sýkor, pěnkav, brhlíků a drozdů a pokusíme se najít i ledňáčky, kteří hnízdí v norách v obnažených březích meandrující Rokytky.

Povede Kateřina Čiháková

Vstupné 50 Kč

Na realizaci akcí finančně přispěl Středočeský kraj.

 

Řezání a broušení kamenů v Geoparku v sezóně 2020

Termíny: soboty 21. 3., 18. 4., 16. 5., 20. 6. (řezat a brousit se bude v rámci Amatérské burzy minerálů), 18. 7., 15. 8., 19. 9., 17. 10., vždy 14:00 - 17:00

Přijďte se podívat, jak se řežou a brousí horniny v geologické laboratoři. Přineste si svůj vlastní kamínek. Rozřízneme ho a vy si kamínek zkusíte vyleštit.

Cena dle velikosti kamene.

Rezervace nutná: prostřednictvím formuláře na webu Muzea Říčany v sekci Akce, popř. na tel. 323 603 161 (nejpozději dva pracovní dny před vybraným termínem).

Kde Geopark najdete: v areálu 1. základní školy, Říčany, Masarykovo nám. 71

Na realizaci akcí finančně přispěl Středočeský kraj. 

 

 

Letní prázdniny s muzeem 2020

Letos pořádáme nově hned čtyři příměstské tábory na Říčanské hájovně. Na dva z nich už evidujeme pouze náhradníky, volno ještě máme na následujících táborech:

 

Příměstský tábor pro tvořivé teenagery řemeslný tábor

Kdy: 3. - 7. srpna 2020, každý den od 8:30 do 16:30 h

Kde: Říčanská hájovna u Světic a její okolí

Pro koho: od 11 do 16 let

Cena: 2 700 Kč (v ceně stravování – denně dvě svačiny, oběd, pitný režim, program, lektoři)

Lektorky: Petra Skřivánková, Klára Pilíková

Říčanská hájovna se v srpnu promění v tvořivé hřiště neomezených možností. Přivezeme sem hromadu materiálu a děti budou mít možnost pod vedením lektorů pracovat s nástroji (brusky, vrtačky, šicí stroje,…) a budovat si vlastní stavby nebo klidně i pracovat na vlastních menších projektech. Baví vaše dítě pracovat se sekerou, dlátem, péct, šít, plstit nebo prostě zkoušet nové věci? Na táboře na to bude mít dost času, materiálu, společnost vrstevníků se stejnými zájmy a naši podporu.

 

Smolíkova dobrodružství na cestě do vesmíru - přírodovědně řemeslný tábor

Kdy: 17. - 21. srpna 2020, každý den od 8:30 do 16:30 h

Kde: Říčanská hájovna u Světic a její okolí

Pro koho: od 7 do 14 let (od ukončené 1. třídy)

Cena: 2 500 Kč (v ceně stravování – denně dvě svačiny, oběd, pitný režim, program, lektoři)

Lektorky: Jana Dočkalová, Andrea Hanousková

Vydejte se s Ládínkem a jeho mluvícím psem Zorrem za podivuhodným dobrodružstvím při objevování cizích, občas pěkně bláznivých planet. Vypravíme se na ně ve vesmírné lodi, kterou si sami vyrobíme na tvořivém hřišti. Každou planetu důkladně prozkoumáme za pomoci lup, mikroskopů i dalekohledů.

ce informací o všech táborech a odkaz na přihlašovací formulář naleznete na webu muzea.

 

Ze sbírek muzea: Památky na Františka Josefa Thomayera

František Josef Thomayer je slavnou postavou české zahradní architektury a pomologie (vědy o ovoci) a současně slavným obyvatelem Říčan. Přestože se jádro jeho pozůstalosti nachází v jiných muzeích a příbuzných institucích, i Muzeum Říčany má ve své sbírce několik památek na tuto osobnost.  Jedná se například o fotografický materiál, zachycující Thomayerovu vilu uprostřed „stromkové školky“, či fotografie jeho bratra Josefa Thomayera. Dále se jedná o výstřižky, které se týkají života různých osobností (mimo jiné i Thomayera a jeho práce), shromážděné spisovatelem Dominikem Heykem. Uchoval se i dopis dr. Josefa Thomayera z 1. 12. 1898 určený purkmistrovskému úřadu v Říčanech, který se týká nájmu louky, patřící jeho bratru Františku Josefovi Thomayerovi.  Nejzajímavější jsou ovšem dochované projekty na úpravu veřejných prostranství v Říčanech a okolí, jejichž autorem je právě Thomayer. První se týká prostoru, označeného jako „obecní sad v Říčanech“, a pochází roku 1902, s největší pravděpodobností se jedná o dnešní park A. Švehly. Druhým plánem je návrh sadu „před školní budovou“ (dnešní 1. ZŠ) z roku 1908. Popisek nás podrobně informuje o květeně, která zde byla (nebo měla být) vysazena: 5 šeříků, 35 nízkých keřů, přinejmenším 3 konifery, 75 vytrvalých rostlin, 103 kusů nespecifikovaných květin, 6 jedlí a 3 jiné jehličnany.  Třetí Thomayerův plán se rovněž týká téže školy, je to totiž návrh „na založení sadu při nové školní budově“. Čtvrtý Thomayerův plán není datován a zachycuje návrh „sadu Na obci“. Pátý Thomayerův plán z roku 1896 pak zachycuje návrh na úpravu zámecké zahrady ve Voděrádkách, která byla tehdy majetkem „slečny z Meiresbachů“ (= Marie von Mayersbach).

Krajinu upravovali a přetvářeli i jiní lidé než Thomayer, a to dokonce v dobách nedávných. S jejich příběhy se budete moci seznámit od konce dubna na nové výstavě Muzea Říčany „Proměny krajiny – Je to ve vašich rukou“.

 Jan Boukal

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena