Muzeum Říčany

31. 3. 2020

Výstava PROMĚNY KRAJINY - Je to ve vašich rukou PŘIPRAVUJEME

Jak se změnila krajina Říčanska od doby, kdy byli naši nejstarší sousedé dětmi? Jak se lidé starali o své okolí? A jak do toho zasáhl komunismus a kolektivizace? Proč jsou dnes vzácností rozkvetlé louky s motýly nebo rybníky, kde se dá koupat?

Uvidíte jedinečná videa z lesních tůní s čolky a rozkvetlých luk s orchidejemi a motýly, natočená zblízka i z dronu, která doprovází mluveným slovem Vladimír Kořen. Krajinu budete moci pocítit, ohmatat i ochutnat. Projdete se hejnem motýlů, podíváte se na jejich křídla pod mikroskopem. Na muzejní zahradě si děti vyzkoušejí dávno zapomenuté hry. Vyrobíte si hmyzí domek, ptačí samoobsluhu nebo semínkové bomby. Čeká vás dobrodružné pátrání ve starých mapách, muzejních sbírkách a v herbářích. Budete moci navrhovat, kudy by měly vést polní cesty a jak by se měly nebo neměly Říčany rozrůstat. Získáte spoustu neotřelých tipů na výlety do okolí i nápadů, jak může každý z nás přispět k pozitivním změnám v říčanské krajině.

 

Jarní rostliny a ptáci
v přírodní rezervaci Mýto

sobota 4. dubna 2020, 9:30-11:30, Při procházce rozkvetlým lužním lesem podél Rokytky můžeme obdivovat koberce rozkvetlých sasanek a dymnivek. Zaposloucháme se do zpěvu sýkor, pěnkav, brhlíků a drozdů a pokusíme se najít i ledňáčky, kteří hnízdí v norách v obnažených březích meandrující Rokytky.

Povede Kateřina Čiháková

Vstupné 50 Kč

Rezervace míst nutná z důvodu aktuální situace: marie.tvrdonova@muzeum.ricany.cz, tel. 722 074 782

Na realizaci akce finančně přispěl Středočeský kraj.

 

Na základě aktuální situace ohledně epidemie koronaviru jsme nuceni ZRUŠIT následující akce pro veřejnost:

 

Řezání a broušení v geoparku

Zlatá horečka v geoparku

Den Země na Říčanské hájovně

Přejeme všem pevné zdraví a těšíme se na setkání na našich akcích v budoucnu.

 

Ze sbírek muzea: Železničářské uniformy

Říčanské muzeum uchovává ve své sbírce kromě písemných a obrazových materiálů i několik hmotných památek, které souvisejí s dějinami železniční dopravy.  Kromě ručního návěstidla (tzv. výpravky) či drážních trubek (o nichž již bylo psáno v Kurýru 2013/7-8) se jedná především o části železničářských uniforem. Ty lze poměrně dobře datovat, neboť bývaly obvykle po zhruba každých 20–30 let zcela obměňovány.

K uniformě „nádražáka“ či „ajznboňáka“ (zastarale železničář, z německého Eisenbahn – železnice) patří charakteristická čepice.  Nejstarší nádražní čepice nazelenalé barvy pochází již z doby Rakouska-Uherska a je opatřena čepicovými odznaky s českým lvem a okřídleným kolem. Další nádražní čepice je černá a pochází z doby první republiky, českého lva na ní nahradil československý státní znak.  Třetí čepice pochází z období socialismu, je z modré látky a československý znak na ní byl doplněn o rudou hvězdu v pozadí.  Z období socialismu pochází i modré nárameníky označující vrchního technika z 50. let 20. století nebo dvě modrá saka a kalhoty (patrně ze 70.–80. let).

Vybudování a provoz železnice byly výrazným zásahem do krajiny Říčanska. Jak člověk zasahoval do krajiny i jiným způsobem se budete moci dozvědět již na konci dubna na nové muzejní výstavě „Proměny krajiny – Je to ve vašich rukou“.

                                                                      Jan Boukal

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena