Na téma doprava

25. 8. 2023

Do červencového čísla Našeho Kurýra jsem napsal příspěvek k dopravě

K nákladní dopravě se nikdo neobtěžoval odpovědět.

Ve vyjádření k MHD mě „poučil“ student, který má nulovou praxi v dopravě. Jestliže je tento student pověřen strategií ve veřejné dopravě u nás v Říčanech, tak se nedivím, jak tato MHD v našem městě vypadá. A hlavně by měl studentík nastudovat tangenciální linky v návaznosti na radiální linky – u nás ve městě musíme tyto dvě možnosti skloubit.

K sobotní lince č. 8: Zajisté většina obyvatel Říčan (např. z Radošovic) je nadšená že máme „rychlospoj“, který odsluhuje sídliště Olivovna, nádraží, centrum a hřbitov v taktu (intervalu) půl hodiny, tedy 16 + 16spojů (najede něco přes 100 km/den).

Já jsem navrhl okružní linku, která by pokryla nejen nejvíce obyvatel města, ale i zájmové oblasti ,tj. nádraží, centrum, 2× hřbitov, a hlavně nákupní zónu (která je na kraji města), a nevěřím tomu, že by obyvatelé tuto linku nevyužívali. Samozřejmě by měla hodinový interval a s povinným odpočinkem pro řidiče by znamenal šest, maximálně sedm jízd/okruhů, tedy též by najel přes 100 km.

Nevím, co tedy student myslí „efektivním spojením“. Zkusil jsem linku 8 (náhodné 4 + 4spoje): Nejvíce v autobuse jelo pět osob, s tím, že z náměstí po hřbitov jsem jen jednou jel s manželským párem, jinak vždy sám.

Co se týká vlastní MHD v našem městě, nejvíce mě mrzí, že zatím v tomto roce nevyšly v Kurýru informace o linkách (přitom z informací Ropidu se dozvíte, že u linky č. 2 se 12. 6. 2023 změnil interval/destinace), že vývěsní zastávkové informace jsou složité, ale hlavně výjimky s ohledem na velikost písma nečitelné.

M. Kotrba

 

Redakce v souladu s Pravidly pro zveřejňování příspěvků poskytla názor pana Kotrby k reakci 

Vážený pane Kotrbo, 

děkuji Vám za Váš zájem o problematiku veřejné dopravy. Je nicméně potřeba ohradit se proti naznačení, že říčanská MHD je špatná („tak se nedivím, jak tato MHD v našem městě vypadá“). Jak bylo uvedeno v červnovém Kurýru, MHD týdně (přes školní rok) přepraví více než 11 000 cestujících. Za hlavní míru úspěchu systému veřejné dopravy je obecně považován právě počet cestujících, který je nyní velmi dobrý. Pro srovnání: Před covidem a zavedením kvalitativních a kvantitativních opatření (jednotné trasy a intervaly, posílení páteřních linek ve špičkách) využívalo MHD týdně cca 5 000 cestujících. Samozřejmě jsme si vědomi toho, že nic není dokonalé: například v pracovní dny na relaci centrum – Sídliště Olivovna počet cestujících přestávají autobusy zvládat. Proto připravujeme další posílení. 

K sobotní lince: Při omezených prostředcích (v tomto případě na sobotní provoz) je zvláště nutné tyto prostředky využívat účelně. Proto padlo rozhodnutí udělat sobotní linku tak, aby radši obsloužila jednu relaci (tu nejsilnější, ze sídliště) pořádně, než aby každá byla obsloužena po troškách. A vzhledem k tomu, že výsledky má linka dobré – při každoročním jarním průzkumu jsme naměřili celkově 250 cestujících za den, nejvíce v autobuse jelo 19 cestujících, Vaše výsledky mohou být zkresleny létem, kdy nejezdí tolik cestujících –, plánujeme linku v této podobě ponechat a v budoucnu k ní přidat další linku (další autobus), která by například obsloužila právě i Radošovice a další místní části. 

Nicméně jsem pochopitelně zkusil Váš návrh sobotní linky prověřit: Vychází na ní interval 50 minut (kvůli okružnosti není možné zaokrouhlit na taktovou hodinu). Myslím, že výsledek dobře ilustruje, co bylo myšleno tou efektivitou spojení: Jízdní doba na dnes nejvytíženějším úseku Sídliště Olivovna – Náměstí vychází ve Vašem návrhu „krásných“ 33 minut (dnes 10 minut), tedy obdobně jako pěšky. A to je ten obecný problém s neefektivitou různých zaokruhovacích návrhů. 

V Kurýru vychází jízdní řády jen při důležitých změnách – nyní žádné nebyly. U linky 2 se intervaly nezměnily, pouze byl zaveden krátkodobý výlukový jízdní řád v souvislosti s opravou ulice Haškova. Ano, u linky 2 jsou vyvěšené jízdní řády složité (kvůli výrazně odlišným časům odjezdů v létě), proto zvažujeme, že do budoucna by se mohly jízdní řády převěšovat i na prázdniny, aby byly informace přehlednější. 

S pozdravem 
Sebastian MACURA 
Strategie ve veřejné dopravě 

 

K reakci na dopis p. Kotrby, kterou jsem zapomněl minule poslat redakci, ale ona mne už pak neurgovala. Kdyby ano, mohla místo šedé připomínky, že jsem něco nedodal, dát mé vyjádření. 

Zpoplatnění silnic mimo dálnice je téma, které řešíme nejen na kraji. Mohlo by se to týkat nejen silnic 1. třídy, ale i ostatních, které spravuje kraj1. Zmiňovanou Černokosteleckou má ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR a zpoplatnění definované části není v tomto rozsahu možné ani logické. Problematiku je třeba řešit komplexně, a proto usiluji o celkové zpracování návrhu řešení dopravy v rámci větších celků, třeba Říčanska, a také už skoro deset let o vznik Tehovské spojky, která by svedla dopravu na dálnici. 

Miloslav Šmolík, zastupitel SPOLU–ODS 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena