Nabídka bezplatného poradenství klientům z Říčan a okolí v oblasti energií

29. 12. 2022

Po dohodě s městem Říčany bude Občanská poradna Cesty integrace nabízet i poradenství v oblasti energií. Občanská poradna funguje bezplatně pro občany Říčan a okolí již 15 let, a to nestranně, nezávisle a důvěrně. Děkujeme. Poradnu najdete na Masarykovo nám. 6/17 (vedle kostela), 1. patro.

Cílová skupina – osoby ohrožené

l senioři l samoživitelé l osamělí lidé l osoby dotčené změnami v energetické a ekonomické oblasti, které nedokáží sami vyřešit.

Způsob práce s klientem

individuální přístup k řešené problematice, tj. probereme s klientem jeho situaci jako celek od energií, zvýšení nákladů na živobytí, dluhů, exekucí, možnosti získání podpory atd.

Nabídka bezplatného sociálně právního poradenství klientům v oblasti energií v mezích dostupných možností a aktuální legislativy Práce se smlouvou o dodávce energií – kdo uzavřel, na jaké odběrní místo, jaký tarif, na jak dlouho, vyúčtování, změny záloh a jejich placení, kontrola obchodních podmínek dodavatele a jejich dopad na klienta především pokud jde o sankce, možnosti změny smluv, jejich práva a povinnosti ve vztahu k dodavateli. V našich možnostech je klientům poskytnout pomoc se sepisem žádostí o splátkový kalendář, pomoc se sepisem reklamace vyúčtování a v další komunikaci s dodavateli energií. Ochrana spotřebitele.

Pomoc v oblasti státní podpory (se zvyšováním nákladů je spojeno snížení životní úrovně cílové skupiny) jsme schopni klientům pomoci při vyplňování žádosti (formuláře) o příspěvek na bydlení a jiných forem podpory jako je například hmotná nouze, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc.

Komplexnější pomoc u závažnějších případů ekonomického charakteru – u některých klientů je zjištěno, že ekonomické problémy jsou trvalejšího rázu a pak se nabízí možnost pomoci formou přípravy oddlužení nebo například pomoc se zastavením exekučního řízení, ať už v rámci Milostivého léta nebo pro nemajetnost klientů apod.

Kdy můžete poradnu navštívit? Pondělí 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00, středa 9:00 – 12:00, 13:00- 17:00

Nutné předchozí objednání na tel. 312 315 284 nebo emailu: poradnaricany@cestaintegrace.cz

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2023 Všechna práva vyhrazena