Nádraží v Říčanech

1. 12. 2017

Názor - Libor Nováček

Docela často jezdím vlakem z Říčan do Prahy a zaráží mě špína a celkově minimální údržba docela nového nádraží. Nerad bych spílal někomu, kdo nemá údržbu v kompetenci (nevím, jestli budova, podchod, nástupiště a rondel patří městu, či je ve správě ČD), nicméně věřím, že můj komentář přispěje k nějakému řešení, popřípadě bude přeposlán k rukám někoho, pod jehož pravomoc to spadá.

Žiji v Říčanech necelý rok a celkem se mi zde líbí. Samozřejmě mohu „nadávat“ třeba na stav místních silnic a chodníků a jiné, ale jsou zde věci, k jejichž nápravě není třeba mnoho finančních prostředků, ani času. To platí zejména o nádraží, které je týden od týdne špinavější. Vidím a chválím, že město pravidelně čistí ulice svými vozy, a proto mě překvapuje, že nevyšle svoji úklidovou četu na nádraží do rondelu, na nástupiště a do podchodu, které by dvakrát třikrát do roka pořádně umyla wapkou a saponátem. K tomu by se třeba mohla přidat i rychlá údržba laviček na nástupišti... Věřím, že by to trošku zlepšilo kulturu cestování a udělalo dojíždění do práce o něco příjemnější.

S příchodem podzimu a díky bohaté houbařské sezoně hodně lidí vyrazilo do lesů a na vyznačené stezky v okolí města. Leč negativní stránka toho všeho je výrazné znečištění odpadem, který po sobě mnoho ekologicky nesmýšlejících občanů zanechává. I zde bych se přimluvil za vyslání úklidové čety a třeba i instalaci odpadkových košů. Zároveň apeluji na spoluobčany, aby svoje odpadky neodhazovali, odnášeli je a neznečišťovali tak zbytky již dost zničené přírody.

Libor Nováček

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena