Nashledanou v lepších časech

27. 11. 2023

Vážený pane Šmolíku,

v odpovědi na můj příspěvek uvádíte: „… výbor pro dopravu byl navržen k napomáhání řešení dopravy v našem městě […] vrácením odborné názorové diskuse o dopravních tématech mezi zástupci nominované ze všech uskupení zvolených do zastupitelstva.“  Říčany patří mezi menší města, kde převládají úzké ulice s parkujícími auty zpomalující dopravu a obtížně se hledá bezpečný prostor pro chodce a cyklisty. Ale dopravní úřady v podobných městech hledají řešení vymykající se zaběhlým zvyklostem: snížení rychlosti na „třicítku“ nebo zpoplatnění průjezdu centrem. V rubrice Názory není prostor pro širší rozbor Vaší odpovědi, proto vybírám dva návrhy z opatření, kterými navrhujete řešit dopravu v našem městě. 1) zřízení dostatečně zajímavé dopravy, takové, aby auto pokud možno zůstalo doma. V době zavádění parkovacích zón tiskl Kurýr, únor 2022, str. 32 Váš příspěvek: „Pokud jsem potřeboval někde zaparkovat, bylo to vždy v dochozí vzdálenosti max. pár minut. Nová úprava znamená, že když si jedu vyzvednout dítě na kroužek nebo vyzvednout léky či jedu třeba k rodičům na druhé straně města, musím za to připlatit. Stejné to je, když si chci dojít (nebo dojet?) na kafe nebo pro noviny.“ Popojíždění autem po Říčanech, kde vedení města zavedlo bezplatnou autobusovou dopravu dokládá Váš malý zájem o řešení věcí veřejných v době vládních úsporných opatření s ohledem na ochranu klimatu. 2) Vaše dlouhodobá snaha o vybudování Tehovské spojky. Navrhovanou spojnici v délce cca 9 km mezi Všechromy a Černokosteleckou jsme zdědili po předchozí štědré vládě, kdy nová nadbytečná komunikace byla navržena v souběhu se stávající. Dnes jsme dále a pod vlivem přicházejících klimatických změn a úsporných opatření přijímáme jiný vztah k přírodě. Položme na misky vah argumenty pro a proti. Vydáme-li se po stávající komunikaci, pojedeme pomaleji a mírně si zajedeme. Realizací Tehovské spojky ztratíme zemědělskou půdu, narušíme ekosystém a odčerpáme prostředky pro smysluplnější projekty. Přestaňme si lhát do kapsy. Po půlroční odborné názorové diskusi na krajské a ministerské úrovni se slibované změny zadrhly. Čas potvrdil, že měnit zaběhlé pořádky není v české kotlině populární téma. Jeden z důvodů, proč osvědčená dopravní opatření zaváděná v EU se našemu městu vyhýbají – kapři si svůj starý dobrý říčanský rybníček nevypustí.

Vladimír Blažek, senior

Redakce v souladu s Pravidly pro zveřejňování příspěvků poskytla názor k reakci:

Vážený pane Blažku,

Ad 1)  Hromadná doprava má napomoci snížení dopravní zátěže, neklade si za cíl odvézt každého občana. K tomu, aby ji lidé využívali, je nutné, aby byla dostupná a atraktivní. Tedy aby jezdila v přijatelných intervalech, které nabídnou vhodnou alternativu ji využít. Ne každý, kdo bydlí v Říčanech, tu i pracuje, a mnozí obyvatelé tedy autem jet prostě musejí. Lidé pak třeba cestou zpět vyzvedávají děti na kroužcích nebo jezdí do lékárny nebo dále potřebují převézt dítě či sebe jinam.

Ad 2)  Tehovská spojka je vlastně obchvat, který má odvézt tranzitní dopravu mimo obce a napomoci dopravě v regionu, a vlastně hodně našemu městu. Tato stavba měla vzniknout už cca před 20 lety v době, kdy vznikala automobilka v Kolíně a její dopravní trasy vedly mj. přes silnice 1. třídy 12 a 2 až na D1. Tento rest jsem oživil v roce 2013 po svém nástupu do Zastupitelstva Středočeského kraje a byl plán ji vybudovat do roku 2023 z dotačních peněz z EU. Bohužel její přípravu nepodpořilo na rozdíl od Tehova tehdejší vedení Říčan, přestože její potřebnost pro Říčany je nezpochybnitelná.

Závěrem bych zmínil, že nemohu souhlasit s Vaším názorem, že není třeba budovat obchvaty a jiné kapacitní silnice.

Miloslav Šmolík
zastupitel SPOLU-ODS

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena