Nebezpečné hry s čistírnou

2. 12. 2016

Názor Miloslav Šmolík, zastupitel

Dovolte pár argumentů k reakci pana starosty na můj příspěvek v minulém čísle, kde mne (opětovně) naprosto nepodloženě napadá. Rád bych věřil, že z neznalosti problému.

Již před několika lety jsem vyjádřil přesvědčení, že plánované dvě čistírny jsou pro naše město drahým a nevhodným řešením. A zadaná studie mi dala za pravdu. Doporučila rozšířit stávající ČOV, nikoliv stavět další. Stejně tak dnes tvrdím, že rozšíření čistírny pouze na 21000 EO je špatné řešení, které již dnes matematicky nevychází a do blízkého budoucna způsobí mnohé problémy, které zaplatíme my všichni. Proč?

Dnes je ČOV navržena na 16 158 EO, připojeno je na ni cca 12-13tis. obyvatel. Podle měření je její kapacita vyčerpána a dokonce v jednom z hlavních ukazatelů (Ncelk) dlouhodobě přetížena. Hodnoty v něm odpovídají cca 20 000 EO, což přináší zvýšené provozní náklady a je to jen jeden z důvodů proč je nutné ji rozšířit. Rozdíl cca 3 500 EO jde na ostatní znečištění, které můžeme zjednodušeně vysvětlit jako znečištění z objektů, které neslouží bydlení. Tedy obyvatel ≠ ekvivalentní obyvatel (EO)!

Na kanalizaci dnes není napojeno cca 1 000 objektů, tedy cca 3 000 obyvatel, kteří zde žijí a je správné je napojit. K nim je zapotřebí připočítat další, kteří dnes budují domy a staví (zatím) jímky. Do blízkého budoucna je také nutno uvažovat s kapacitou na výstavbu školy, školky, společenského domu a dalších objektů občanské vybavenosti, nebo rekonstrukci na služby, kancelaře, atp. Hrubým propočtem tím získáme potřebu min cca 5 000 EO, což odpovídá právě těm 21 000 EO. Pokud však nepočítáme skutečný stav znečištění Ncelk, pak jsme někde kolem 25 000 EO. Kde je pak prostor na další rozvoj referendem avizovaných 5000 lidí? A co další služby, atp?

Z výše uvedeného hrubého propočtu vyplýva, že dříve navrhovaných 27 000 EO je tedy spíše konzervativním a do jisté míry i regulačním číslem s malou rezervou na umírněný rozvoj města.

Pokud bude ČOV rozšířena pouze jako třílinka na 21 000 EO, bude do budoucna nákladné čistírnu jakkoliv rozšířit. Navíc provozní náklady budou nyní a po případném rozšíření ČOV v budoucnu mnohem vyšší než by tomu bylo u standardních dvoulinkových provozů.

Po celou dobu kdy jsme společně s Klidným městem vedli Říčany, jsme se snažili o odborné a koncepční řešení problemů ve prospěch města a mnohé se podařilo. Bylo to díky diskusi a názorové různorodosti. Věřím, že naše argumenty budou zváženy, ne znevažovány a najde se nejvhodnější řešení pro naše město.

Miloslav Šmolík, zastupitel

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena