Nechci hlasovat alibisticky

29. 12. 2022

V prosincovém čísle Kurýru jste se mohli dočíst v příspěvku pana Kozáka, že radní Voráčková dokonce hlasovala proti vzniku výboru pro dopravu. Tato věta mne inspirovala k úvaze, jak vlastně lidé vnímají hlasování „zdržel se“. Jsem člen

kou zastupitelstva již čtvrté volební období. Před několika lety jsem se rozhodla, že budu hlasovat pro nebo proti podle toho, co si myslím, že je správné. Je to v některých případech těžší, ale zodpovědnější. Pro mne má „zdržení se“ stejný význam jako hlasování proti. Zamýšlela jsem se nad tím, co vede lidi hlasovat „zdržuji se“. Může to být v případě, že se jich dané téma osobně či pracovně dotýká nebo se neseznámili s materiálem natolik, aby měli jednoznačný názor. V tomto případě je možné navrhnout odklad na příští jednání zastupitelstva.

Vůbec se proto nestydím za vyjádření mého nesouhlasu pro zřízení výboru pro dopravu. Rozhodně to neznamená, že jsem proti zapojení zastupitelů/odborníků/veřejnosti do problematiky vysoké dopravní zátěže v našem městě. Můj názor v danou chvíli byl, že jsem pro vznik fungující komise a nikoliv výboru. A tak mne napadá, zda když se při důležitém hlasování někdo zdrží, může se jednat o alibismus? Jedná se o obavu, že když budu proti, může na mne opozice poukázat? Ihned dostanu nálepku a můj názor je manipulován před veřejností? V každém případě věřím, že nově zřízený výbor pro dopravu bude náležitým pomocníkem při rozhodování zastupitelstva a všem členům předem děkuji, že se do této důležité problematiky zapojí. Vážení občané, přeji vám, abyste v roce 2023 zažívali méně stresu, abychom společně překonali energetickou krizi a byli vůči svým sousedům chápaví a vstřícní.

Jarmila Voráčková, radní, Klidné město

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena