Nejen o parkování – o síle, koncepci a naději

30. 12. 2017

Názor - Tomáš Krebs; Reakce - Vladimír Kořen, starosta

Dovoluji si připojit dovětek k plánu parkovacího domu u nádraží v residenční zóně u Cesty Svobody. Děkujeme panu starostovi za vyjádření, že nebude prosazovat záměr silou proti vůli občanů. To je dobře, protože síla vyvolává reakci a bojovat je kontraproduktivní. Cítíme úlevu, jelikož pan starosta doposud zastával opačný názor. Poslední rok jsme více sledovali místní politiku, abychom se mohli bránit. Účastnili jsme se zase dáních zastupitelstva a veřejného projednání, sledovali posun nebo rezistenci zastupitelů či úředníků.

Nyní je nám jasné, že neexistuje žádná koncepce udržitelné dopravy v návaznosti na původně plánovaný parkovací dům, natož ucelená strategie dopravy v celém městě. Poslední Strategický plán města je z roku 2005, píše se tam o P+R s 500 auty severně od nádraží. Dle schváleného ÚP (12/2016) v oblasti FÚ je možnost vzniku P+R s 500 auty. U nádraží nyní parkuje 230 aut, nový P+R měl mít 200 míst. Čert, aby se v tom vyznal a neměl obavy z budoucnosti, že se rezidenční centrum města stane velkým parkovištěm pro mimoříčanské.

Máme-li hodnotit naši zkušenost s místní politikou. To dobré, co stávající radnice pro Říčany vykonala, je v posledních letech překryto zastíracími manévry. Hrají se šachy, neříká se pravda. Ztrácí se selský rozum, smyl pro realitu, politikaří se. Jak podobné nejvyšší politice v ČR.
Dvě poznámky na závěr. Minulý příspěvek měl nadpis „Parkování u nádraží – pro 200, 400 nebo 900 aut?“. Nadpis nám byl změněn na „Parkování u nádraží – pro kolik aut?“. Asi cenzurní šotek. Končit se však má pozitivně. 6. prosince jsme navštívili koncert Anety Langerové v KC Labuť. Aneta na nás posílala neuvěřitelnou vlnu pozitivní energie, bylo to úžasné. V sále jsme cítili hrdost na tuto obyvatelku Říčan. Vyjadřuji naději a přál bych si, aby i z vedení radnice byla v budoucnu opět cítit pozitivní energie a mohli jsme být na ni hrdí. S přáním všeho dobrého v roce 2018.

Tomáš Krebs, Spolek pro klidné Říčany

 

Vážený pane Krebsi,

rozumím Vaší nejistotě. Několikrát jsem se s Vámi sešel a snažil se vysvětlit svou osobní pozici. Jsem proti tomu, abychom do Říčan přitáhli k nádraží mezi rodinné a bytové domy tisíce aut z široka daleka. Oblast je potřeba zklidnit, zorganizovat stávající chaos, parkující auta navést do jednoho místa, nejlépe přímo u kolejí s napojením na kapacitní komunikaci 17. listopadu. Je to ale můj osobní názor. V rámci říčanské veřejnosti je ale široké spektrum pohledů – od lidí, kteří vyžadují vytvoření maximálního množství míst pro parkování, po lidi, kteří žádné řešení nemají a hledat ho nechtějí. Pohledy říčanské veřejnosti se odrážejí i v názorech zastupitelů.  Z protichůdných pohledů se rodí velký neklid, jednání města je nekonkrétní, nezřetelné, nedůvěryhodné… Pro mě jako starostu je to stejně chaotické. Zlomit názory druhých nemůžu a vlastně ani nechci. Je to demokracie, která má ale jednu výhodu –  rozhodnutí není na nikom jiném než na nás, obyvatelích Říčan. V radě jsem hlasoval pro vyhotovení urbanistické studie přednádražního prostoru, přinese nejen návrh dopravního řešení, součástí bude také projednání se všemi, kdo mají v území nějaký zájem, ať vlastnický, sousedský či uživatelský. Snad to přinese pro dané území koncepčnější přístup. 

Vladimír Kořen, starosta (Klidné město)
 

 

Titulek v předchozím vydání Kurýru byl krácen vydavatelem z důvodu zcela zaplněné rubriky, kam by se již původně dlouhý titulek čítající dva řádky nevešel, respektive musel by být kvůli němu odstraněn jiný text. Věříme nicméně, že zkrácení titulku nezměnilo nijak význam celého příspěvku.

Redakční rada

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena