Nejistota po dvaceti letech

1. 12. 2019

Říčany by měly na konci roku převést za stokorunu více než tři desítky bytů nájemníkům.  Právní posudky ale tento krok zpochybňují

 

Byty a komerční prostory na Komenského náměstí dostavělo město na přelomu tisíciletí za finanční účasti budoucích nájemníků. Město sehnalo dotaci, investovalo vlastní finanční prostředky a poskytlo pozemek, nyní jim má podle smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené v roce 2002 byty převést za 100 Kč. Právníci však zastupitelům doporučují nepřevádět, smlouva je podle nich absolutně neplatná a převod může způsobit škodu ve výši desítek milionů korun.

Převod zhruba tří desítek bytů na Komenského námětí v Říčanech byl dlouze diskutovaným tématem na listopadovém jednání zastupitelstva města, kdy úřad zastupitelům předložil zprávu advokátní kanceláře Varga, Vacík & Partners. Na jednání se dostavila i většina nájemníků, kterým se blíží datum, kdy by jim město Říčany mělo za symbolickou kupní cenu převést byty.

„V druhé polovině října jsme získali právní stanovisko kanceláře, byli jsme domluveni, že stanovisko budou právníci prezentovat na listopadovém jednání zastupitelstva a věděli jsme, že se na něj chystají i nájemníci. Úřad záložně připravoval také veřejné projednání,“ vysvětluje starosta Vladimír Kořen (Klidné město) a dodává: „Úředníci standardně dávali dohromady podklady, když zjistili, že proces uzavření smluv budoucích nesplňoval podmínku zveřejnění.“   

Bytový dům s komerčním prostorem byl vystavěn díky finanční účasti současných nájemců.  Bytové jednotky v č.p. 1910 jsou v majetku města, stejně jako pozemek, na kterém budova stojí. Na jejich výstavbu město získalo v roce 1997 účelovou dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj (program státní podpory nové bytové výstavby). Tehdy město nemělo dostatek vlastních financí na výstavbu a s budoucími nájemci uzavřelo smlouvy o půjčce financí.

Sjednané částky si pak dle smlouvy měli nájemci takzvaně „odbydlovat“ snížením nájmu. Po splacení pohledávky platili nájemné a dvacet let očekávali, že jim byty budou převedeny podle smlouvy o smlouvě budoucí kupní.  V roce 2002 totiž tehdejší zastupitelstvo v čele se starostou Františkem Vrbou schválilo týden před komunálními volbami znění smluv budoucích o převodu bytů. Řádné smlouvy měly být uzavřeny k 1. 1. 2020. Historie stará dvacet let se nyní stává aktuální.

Poté, co se úřadu nepodařilo dohledat, že byl tehdy záměr budoucího prodeje cca 30 bytů řádně schválen a zveřejněn na úřední desce, obrátil se s problémem na advokátní kancelář Varga, Vacík & Partners. Ještě před tím oslovil i Ministerstvo vnitra odbor veřejné správy o stanovisko.

Advokáti z právní kanceláře došli k závěru, že smlouvy jsou absolutně neplatné, pokud záměr nebyl řádně zveřejněn. Uvádějí také, že i v případě, že by bylo vše řádně zveřejněno, zásadně nedoporučují převod bytových jednotek, a to z důvodu výrazné odchylky sjednané ceny a ceny v čase a místě obvyklé. Realizací takového převodu bytů by se zastupitelé vystavili odpovědnosti za vzniklou škodu na majetku obce. Sami by pak čelili trestnímu stíhání, vymáháním škod či exekucím. Do právní nejistoty by se mohli dostat i noví majitele, pokud by v budoucnu právní titul nabytí nemovitosti někdo zpochybnil.

„Jsme mezi mlýnskými kameny a vnitřně mě to hodně trápí. Právo je jedna věc, na straně druhé jsou lidé, kterým vstupujeme do jejich životů, představ, očekávání… Nechci v pozici starosty komukoli ubližovat, brát mu jeho domov, celá záležitost je velmi složitá z hlediska mravnosti a svědomí,“ vysvětluje starosta Kořen a dodává: „Uvidíme, co řeknou další právníci, které jsme do celé záležitosti vtáhli.“

Může jít o velmi vážné historické právní pochybení. Desítky rodin žijí v očekávání, které nyní nelze naplnit. Radnice několikrát vyhledávala podklady ve státním archivu v Přemyšlení, nyní probírá archivní tiskoviny, proběhlo jednání s bývalým starostou i starostkou či tehdejší tajemnicí úřadu. Dosud však nenalezla právní podporu pro převod bytů a uvítá jakékoli návrhy ze strany nájemníků. Nenaplnění smlouvy budoucí může vyvolat vlnu soudních sporů.

Kateřina Lauerová,
tisková zpráva města

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena