Není nad transparentnost

1. 1. 2020

Názor - Václav Macinauer


Obce mají povinnost poskytovat občanům informace. Jednak na zastupitelstvu a pak způsobem v místě obvyklým. V Říčanech je tím způsobem obvyklým tzv. diskusní fórum. Tam jsou ovšem dotazy občanů zodpovídány často prapodivným způsobem. Nekonfliktní dotazy jsou vyřizovány většinou rychle, nepříjemné otázky jsou prostě ignorovány. Nechávají se tzv. „vyhnít“. Co není vedení města příjemné, je nežádoucí. Jako zářný příklad takové praktiky uvedu to, že jsem 20. 10. 2019 položil otázku, kdo konkrétně byl iniciátorem výstavby parku u Kozinovy ulice (stál 12,7 milionů vč. DPH) a kdo konkrétně inicioval jeho pojmenování po Václavu Havlovi. S každým počinem musí přece přijít někdo jako první. Nejprve po dlouhou dobu, přes několik urgencí, byla radnice mrtvým broukem (to aby se tazatel unavil a nechal toho, aby to mohlo v klidu vyhnít), takže ke dni 6. 12. 2019 jsem dosud přes několikeré další  urgence požadovanou informaci nedostal. Paní tisková mluvčí zareagovala dvakrát vyhýbavou informací v tom smyslu, že obojí bylo schváleno RMŘ a zastupitelstvem, což samozřejmě neodpovědělo na to, na co jsem se ptal.

Václav Macinauer

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena