Nepodceňujte divočáky

30. 6. 2024

V letních měsících většina samic stále ještě vodí mláďata, která se narodila na jaře, takže v okolí Říčan často narazíme na srnčata, malé zajíčky a bachyně s pruhovanými markazíny. Pokud je potkáte, nezapomínejte, že na mládě se nesmí nikdy sahat, naopak se snažte v klidu vzdálit. Zvláštní obezřetnost je třeba věnovat případnému setkání s vodicími bachyněmi. Myslivci se snaží pomocí krmných zařízení divočáky odvádět co nejdál od zástavby, ale v lesním porostu jsou jejich stavy stále vysoké a setkání s nimi může být nebezpečné. Dobře to ukazuje nedávný případ starší ženy, která si z našeho lesa odnesla velmi nepříjemný zážitek. Rádi bychom proto připomněli několik zásad bezpečného pohybu v přírodě.

Zaprvé, choďte pouze po vyznačených cestách a nevstupujte do nízkých porostů nebo křovin. Bachyně s mláďaty v nízkých porostech přes den odpočívají a váš vstup do svého teritoria vnímají jako přímé ohrožení, proti kterému musí zasáhnout. Košík plný hub za setkání s divokým prasetem nestojí.

Zadruhé, snažte se nepohybovat po lese po setmění. Zvěř v noci vychází z úkrytu za potravou a zvyšuje se pravděpodobnost, že na ni narazíte. Neustálá přítomnost člověka v lesním prostředí navíc zvířatům brání v odpočinku a zvyšuje jejich stres, což může vést k neočekávaným reakcím. V neposlední řadě vaše přítomnost v nočním lese omezuje možnost odlovu prasat. Myslivcům se v loňském roce dařilo v místní honitbě MS Světice ulovit většinu přírůstku černé zvěře, ale vzhledem k mírné zimě a dostatku potravy a krytu v přilehlých lánech, můžeme očekávat, že počty divočáků budou letos opět vysoké. Intenzivní lov je jediná možnost, jak jejich počty držet na únosné úrovni, ale myslivci musrjí mít příležitost v lese bezpečně střílet.

Zatřetí, nezapomínejte, že pes má být v lese na vodítku. Bohužel se v okolí našeho města opakovaně nachází srnčí roztrhané od psů. Byť si většina majitelů myslí, že jejich mazlíček není něčeho podobného schopen, stále platí, že pes je šelma. Nenechávejte prosím běhat své čtyřnohé mazlíčky bez vodítka ani na loukách. I menší volně pobíhající psi ohrožují drobnou zvěř, jejíž stavy ve volné přírodě rychle klesají a o jejíž záchranu bychom měli usilovat my všichni. Majitelé psů by si měli uvědomit, že vodit psa na vodítku není jen projevem ohleduplnosti vůči zvěři, ale že možná tím svému mazlíčkovi zachrání život. Divoká prasata reagují na psy velmi podrážděně, při setkání téměř okamžitě útočí a běžný pes nemá při střetu s divočákem příliš velkou šanci vyváznout bez vážnějších zranění. Rizikem pro volně pobíhající psy jsou nově i vlci, jejichž přítomnost byla v blízkosti Říčan potvrzena v květnu.

Začtvrté, neodhazujte přebytky ze svých zahrad, zvláště ovoce a zeleninu, v okolí zahrady nebo na kraj lesa. Divočáci se pak za potravou stahují zpět k zástavbě a působí škody.

Pokud se i při zvýšené opatrnosti setkání s divočákem přeci jen nevyhnete, zachovejte chladnou hlavu, neutíkejte, vyhněte se prudkým pohybům a snažte se tiše vzdálit. Divoká prasata mají velmi dobré smysly a vaši přítomnost vnímají, pokud se však necítí ohrožení, nemají důvod útočit.

Děkujeme za respektování těchto doporučení a prosíme, abyste byli opatrní.

Z důvodu zvýšeného nebezpečí zavlečení afrického moru prasat rovněž žádáme občany, aby v případě nalezení mrtvého divočáka informovali Policii ČR nebo uživatele honitby (myslivecký spolek). Uhynulého zvířete se nikdy nedotýkejte.

Užívejme darů přírody, ovšem se vším respektem k ní.

Za Myslivecké sdružení Světice
Dana Hamplová
mssvetice@iantd.cz

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena