Nevyhovující stav říčanské infrastruktury – brzda rozvoje města

23. 4. 2013

Jak už bylo několikrát zmíněno, stav naší městské infrastruktury je nevyhovující, či lépe řečeno dlouhodobě podfinancovaný. Jedná se nejen o komunikace, ale i kanalizaci, vodovod a prakticky veškerou občanskou vybavenost (zejména školky a školy).

K nápravě tohoto stavu jsou bohužel zapotřebí řádově stamilióny korun, které město ve svém rozpočtu nemá. Důvodů, proč situace nastala, je více, ale důležitější otázka zní, jak z toho ven?

Vzhledem k tomu, že se jedná o skutečně zásadní deficit, který se tiše prohluboval dlouhá léta, nebude cesta jednoduchá. Město, pravda, má svůj plán investičních priorit, ale jednak se neustále pohybujeme o řád níže, tedy můžeme proinvestovat pouze několik málo desítek milionů a navíc nyní spíše řešíme různé havarijní stavy, což je konečný důsledek takto zanedbané infrastruktury.

 

Zkapacitnění čistírny prioritou

Jako zásadní považuji zahájit přípravu rozšíření čistírny odpadních vod. Nelze úplně zastavit rozvoj města! Nemohli bychom rozšiřovat občanskou vybavenost, podnikatelské zázemí ani umožnit výstavbu pro bydlení. Městu reálně hrozí, že zde vzniknou další menší čistírny, které by byly výrazně provozně nákladnější něž jedna centrální ČOV. Jsem rád, že je dle posledních expertíz možné rozšířit stávající čistírnu a nebude tedy nutné plýtvat penězi na výstavbu čistírny nové.

Stojí před námi i úkol odkanalizování okolních městských částí, tedy Voděrádek, Kuří i Jažlovic a samozřejmě i postupné zlepšování technického stavu stávajících sítí.

 

Jde přeci o život!

Protože město nemá dostatek peněz, musíme přistupovat k etapizacím výstavby (Olivova ul. Stoka A, školky, sportovní hala, hřiště atp.) Velmi vítám, že se nyní konečně zrealizuje výstavba alespoň nejkritičtější části Olivovy ulice od ZŠ U Lesa k ul. Na Vyhlídce. Další kritický úsek bez chodníku kolem ulice Na Kozákově bude souběžně řešen provizorním způsobem v trase budoucího chodníku, aby zde především děti nemusely chodit po krajnici silnice. Nechceme dál přihlížet, jak se na této frekventované ulici dennodenně doslova míjejí chodci a auta.

Podobný problém je i v Březské a dalších lokalitách bez chodníků. Vlastní opravy či výstavby komunikací jsou postupně, s ohledem na dostupné finance, realizovány dle kategorizace komunikací, tedy na základě jejich významnosti a vytíženosti.

 

Nové lokality, nové problémy

Situaci pak zhoršují i nově budované lokality. Příkladem je např. Nový Pacov nebo celá oblast Na Vysoké. Nedůslednost města při vzniku těchto lokalit zapříčinila, že zde vznikly nepřiměřeně úzké uliční profily, které neodpovídají potřebám území. Lokalita Na Vysoké je navíc uzavřenou neprůjezdnou zónou s kriticky úzkými komunikacemi a nepropojením na střed města. To vše bude třeba napravit…

 

Co říct závěrem?

Nevyhovující situaci je nutné dát postupnými rozvážnými kroky dohromady. Je to ale běh na dlouhou trať a bude trvat několik let, než se situace zásadním způsobem zlepší. Určitě nejen já, ale i všichni kolegové z úřadu a lidé, kterým záleží na našem městě, dělají vše pro to, aby Říčany byly městem, kde se nám dobře žije.

 

Miloslav Šmolík, radní

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena