Nová dálnice v Říčanském lese

28. 4. 2017

Názor Manželé Kohoutkovi, reakce Markéta Zelená, odbor životního prostředí – lesy

Loni na podzim byla vybudována nová „lesní cesta“ v Říčanském lese. Jedná se o spojnici mezi cestou, která vede od Olivovny k tehovskému poli (zelená značka) a světickou cestou, která vede rovněž od Olivovny. Tato spojovací cesta začíná u nově vybudovaného sportoviště v přírodě. Rádi bychom se zeptali odpovědných pracovníků, proč  byla tato cesta naprojektována mnohem širší než obě zmiňované cesty vedoucí od Olivovny? Cesta má na šířku cca 5,5 m i více a bez problémů by zde projela vedle sebe dvě auta (viz. přiložená fota). V průběhu výstavby této spojovací cesty byla pokácena celá řada vzrostlých stromů, které tam ve velké míře stále leží, což jistě napomáhá případnému šíření kůrovce. Nemáme nic proti budování nebo zlepšování kvality lesních cest, ale v tomto případě rozměrům vybudované cesty opravdu nerozumíme.

Manželé Kohoutkovi

 

 

Vážení manželé Kohoutkovi,

úhel pohledu návštěvníků lesa, tedy i váš, a úhel pohledu správců lesů na předmětnou cestu je odlišný, byť se jedná o stejný předmět zájmu. Tato cesta neslouží pouze návštěvníkům lesa. Pro správce lesů se tato cesta stala nyní páteřní odvozní cestou pro celou část lesa směrem k Tehovu. Díky realizaci této cesty se zkrátí vzdálenost mezi místem, kde byl strom pokácený a odvozním místem pro odvozní soupravu tzv. přibližovací vzdálenost.

Ve stávající cestě od Olivovny směrem na Tehov je uložen plynovod a tedy není využitelná pro pojezd těžké lesní techniky s nákladem. Proto bylo opravdu nutné předmětnou cestu zrealizovat a mělo ji cenu zrealizovat za předpokladu, že bude dostatečně únosná a dostatečně široká pro těžké a dlouhé odvozní soupravy a také pro případnou manipulaci s dřívím.

Cestu vyprojektoval autorizovaný projektant, který je vázán zákony, vyhláškami a v neposlední řadě i českými státními normami. Podle tohoto vypracovaného projektu byla cesta vybranou firmou realizována za časté účasti a dohledu stavebního dozoru.

Šíři cesty zkreslují volně sypané krajnice cesty a volný prostor nad cestou bez větví. Nebude to trvat dlouho a větve okolních stromů využijí nyní volný prostor nad cestou, okraje cesty se využíváním upraví do podoby, která bude jistě oku návštěvníka milejší.

Zpracování pokácených a vyvrácených stromů bude provedeno nejen v okolí této cesty, ale po celých městských lesích, ihned po uzavření rámcových smluv s firmami zabývajícími se pracemi v lesnictví, které se přihlásí.

Les je živý a proměnný chrám přírody, který vám děkuje, že chodíte na návštěvu a všímáte si proměn!

S pozdravem

Markéta Zelená

Odbor životního prostředí – lesy

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena