Nová pěší zóna k říčanskému nádraží

31. 1. 2020

Cesta Svobody v úseku mezi ulicí Politických vězňů a podchodem má nový moderní vzhled. Od loňského srpna do konce roku zde probíhaly stavební práce, při kterých došlo k opravě inženýrských sítí, celkové opravě povrchu, doplnění veřejného osvětlení a zasazení stromů. Kvůli delší dodací lhůtě zatím chybí lavičky, odpadkové koše a ocelové sloupky. Přístup k podchodu bude pěší zónou s omezeným vjezdem motorových vozidel pro větší bezpečnost chodců. Ti si musí zvyknout být opatrnější při křížení ulice Politických vězňů, kde vznikl vyvýšený práh z dlažebních kostek a řidiči zde musí snížit rychlost. Platné předpisy neumožňují po rekonstrukci komunikace obnovit značení pro přechod v původním místě, ten byl totiž v rozporu s předpisy. Speciálně nasvětlený vyvýšený práh s odlišným typem povrchu byl doporučen experty na dopravu a schválen Policií ČR. Řešení je navíc zcela v souladu s posledními trendy zklidňování dopravy.

Letos bude město realizovat poslední etapu stavebních prací v úseku od Politických vězňů po ulici Mánesova. Obnovy se tak dočká zbývající část pěší zóny Cesty Svobody v javorové aleji podél sídliště Na Fialce. Firma opraví povrch pěší zóny, veřejné osvětlení a doplní kvalitní mobiliář. Stávající vzrostlé javory budou zachovány. Zajímavostí budou již brzy nové designové přístřešky autobusových zastávek na ulici Politických vězňů, které budou vybaveny zelenou střechou s trávou a květinami.

V lednu město požádalo o dotaci na podchod pod železniční tratí

Město se pokouší sehnat dotaci na obnovení podchodu pod tratí Praha – Benešov. V běžný pracovní den projede v obou směrech na úseku Praha Kolovraty – Říčany 182 vlakových souprav. Podchod pod tratí by pomohl k překonání jedné z nejvytíženějších železničních tratí v České republice pěším, cyklistům i hendikepovaným osobám. Trať odděluje centrum města od městské části Radošovice a obnovení podchodu by přispělo k propojení obou lokalit.

Propustek byl vybudován v rámci modernizace IV. železničního koridoru v roce 2007, nikdy však nebyl zprůchodněn. Pod tratí je zabudovaný betonový tubus ukončený zdí. Budoucí vyústění je naplánováno v místech bývalé vlečky (na dnes již vznikající stezku pro pěší a cyklisty k Tescu), kde má vedle schodiště vzniknout i šikmý chodník k bezbariérovému přístupu. Projektanti realizaci vyčíslili na třináct milionů korun a pokud město dotaci nezíská, ze záměru zřejmě sejde.

„Příprava tohoto záměru trvala mnoho let. Velmi složité vlastnické vztahy a blízkost dráhy způsobily několikaleté povolování projektu. Jsem rád, že dlouhá jednání se SŽDC, ČD a dalšími subjekty jsou u konce a věřím, že se nám podaří zajistit financování z dotace, aby mohlo vzniknout další propojení Říčan a Radošovic,“ říká David Michalička, místostarosta (KM).

Aktuálně vzniká v místech bývalé vlečky pokračování stezky pro pěší a cyklisty do průmyslové a komerční zóny u Černokostelecké ulice. Asfaltová stezka zajistí rychlou a bezpečnou propojku s nádražím a navazující podchod pod tratí by zajistil lepší průchodnost lokalitou a propojku s nákupním areálem Lihovar. Vchod do tubusu je již vybudován v ulici Barákova. Návaznost má na mostek pro pěší přes frekventovanou komunikaci Říčanská II/101 do rezidenční lokality Na Vysoké a dále do centra města.

Kateřina Lauerová

Tisková zpráva města

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena